Skip to main content
Public Health

Inovativni projekti za spodbujanje zdravja lahko črpajo sredstva iz programa za zdravje , saj izvajajo zdravstveno strategijo EU .

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano od leta 2005 pripravlja in vodi razpise za projekte, dodeljuje nepovratna sredstva, organizira konference in skrbi za odnose s prejemniki sredstev iz programa za zdravje.

Evropska komisija prejema od Evropskega parlamenta tudi dodatna sredstva za pilotne projekte , namenjene izboljšanju prihodnjih ukrepov na področju prehrane in telesne dejavnosti ter opredeljevanju dobrih praks, s katerimi lahko te projekte izvedejo tudi v drugih evropskih mestih in regijah.