Skip to main content
Public Health

Egészség-EU Hírlevél, 228. szám – Fókuszban

Milyen mértékben részesülnek az uniós polgárok a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv előnyeiből?

Andrzej Rys, az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának az egészségügyi rendszerekért, a gyógyászati termékekért és az innovációért felelős igazgatója azt állítja, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv elősegítette az egészségügyi rendszerek közötti együttműködést, és egyértelművé tette a betegek jogait abban az esetben, ha egy másik uniós tagállamban vesznek igénybe egészségügyi ellátást. Ezt a jogszabályt, mely meghatározó fontosságú az EU polgárai számára, mindenkinek jobban kellene ismernie.

Milyen tanulságokat vontak le a hároméves bizottsági jelentésből?

Ha a levont tanulságokat nézzük, először is le kell szögeznünk: korántsem az egészségügyi turizmus ösztönzése a cél, hanem az, hogy lehetővé tegyük a betegeknek, hogy maradéktalanul élni tudjanak a jogaikkal. Hiszen joguk van ahhoz, hogy igénybe vegyék a legmagasabb szaktudáson alapuló ellátást és a számukra legjobban megfelelő kezelést még akkor is, ha ez a saját országukban – anélkül, hogy indokolatlanul sokáig kellene rá várni – nem áll rendelkezésre.

Milyen eredményeket hozott mindezidáig az irányelv?

Az irányelv javította a jogbiztonságot és az egyértelműséget a határon túli ellátást igénybe vevő betegek, valamint a belföldi betegek körében is, ami a jogaikat illeti. A jogbiztonság javulása nemcsak a betegek javát szolgálta, hanem az egészségügyi ellátás terén illetékes országos hatóságok előnyére is vált.

Ez az irányelv továbbá lehetővé tette a tagállamoknak, hogy egyesítsék erőiket a határ menti régiók közötti önkéntes együttműködés révén, valamint az e-egészségügy területén és a ritka és összetett betegségek európai referenciahálózatai keretében folytatott együttműködés elmélyítésével. A 2017 márciusában Vilniusban indított 24 európai referenciahálózat lehetővé teszi a ritka betegségek diagnosztizálásának és kezelésének javítását, az együttműködés és az erőforrások összevonása pedig lendületet ad a kutatásnak. Jelentős előrelépés történt, és az európai referenciahálózatokat örvendes példának tartom arra nézve, hogyan lehet az EU polgárainak javát szolgálva uniós többletértéket létrehozni azáltal, hogy egy-egy területen összefogunk – ahelyett, hogy egymástól elszigetelve dolgoznánk.

Melyek a következő célok?

Folytatni fogjuk a megfelelőség-ellenőrzéseket és a tagállamokkal folytatott párbeszédet a következő jelentéstételi időszakban, és nagyobb mértékben fogjuk felhasználni a mobilitással kapcsolatos adatokat. Az uniós vívmányok megfelelő végrehajtása, különösen az egészségügy terén, folyamatos erőfeszítést igényel, és még sok a tennivalónk. Továbbra is problémát jelent, hogy az emberek kevéssé vannak tisztában a jogaikkal, és nem ismerik az irányelvet. A polgárok tájékoztatására nemzeti kapcsolattartó pontok létesültek, de ezek sem eléggé ismertek.

Stabil trendek figyelhetők meg a határon átívelő egészségügyi ellátás terén, s a külföldi kezelést igénybe vevők döntését elsősorban a földrajzi közelség vagy a hasonló kultúra indokolja. Általánosságban véve az Európai Unión belül a betegek mobilitása viszonylag alacsony, és a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv nem ingatta meg az egészségügyi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni az egészségügyi rendszereink összekapcsoltságára, amelynek megvalósítását nagyban elősegíti az elektronikus egészségügy rohamos térnyerése.

Uniós szintű tevékenységek

Egészségügyi ellátás külföldön

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Hírek

Irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásról: tisztázza a betegek jogait és növeli a jogbiztonságot

Az irányelv elfogadása óta nem volt szükség újabb európai bírósági ítéletekre a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz fűződő jogok biztosítása érdekében, és a betegek egyre inkább tisztában vannak ezekkel a jogaikkal. Mindazonáltal az Unión belüli betegmobilitás szintje viszonylag alacsony, így a külföldön igénybe vett egészségügyi ellátásnak a tagországok költségvetésére gyakorolt hatása is enyhe.

Olvassa el a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló uniós jelentést

Az EU-n belüli betegmobilitás a 2011/24/EU irányelv hatálybalépése óta eltelt három évben enyhén növekvő tendenciát mutat. Ha szeretne bővebben tájékozódni az irányelv hozadékairól, olvassa el ezt a jelentést, mely az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

Rövid tájékoztató az európai referenciahálózatok modelljének alkalmazásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásban

A 2018. december 10-én közzétett tömör tájékoztató az európai referenciahálózatok működésének alapjául szolgáló közelítésmód alkalmazásának lehetőségeit taglalja a határokon átívelő egészségügyi együttműködés tágabb kontextusában.

A határokon átívelő egészségügyi szolgáltatásokról szóló tanulmány szerint a betegek jobban hozzáférnek a számukra fontos információkhoz, de van még mit fejlődni ezen a téren

A tanulmány megállapította, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok honlapjai javultak, de bővebb felvilágosítással kellene szolgálniuk a betegek jogairól, a minőségi és biztonsági előírásokról, valamint a más tagországokban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek megtérítéséről. A tanulmány eredményeképpen eszköztár és képzési segédanyag is készült a nemzeti kapcsolattartó pontok számára.

Az EU-n belüli külföldi egészségügyi ellátásra vonatkozó tagállami adatok áttekintést nyújtanak a betegek mobilitásáról

Ez a jelentés áttekintést nyújt a betegmobilitásról a 2016-os jelentési év vonatkozásában (az adatgyűjtés ideje: 2017. július–november), valamint a biztosítás helye szerinti tagállam előzetes engedélyével nyújtott kezelésekről és az előzetes engedélyt nem igénylő kezelésekről.

A tíz legnagyobb hiba, melyet a betegek elkövethetnek a határon átnyúló egészségügyi ellátás terén – tanácsok az elkerülésükhöz

Az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) tagországainak minden állampolgára jogosult arra, hogy állami vagy magánegészségügyi szolgáltatásokat vegyen igénybe bármelyik EU-országban, illetve Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában, és jogosult az ezzel kapcsolatos költségeinek teljes vagy részleges megtérítésére. A betegeknek azonban mindenekelőtt tudniuk kell, hogyan kerüljék el az e kiadványban ismertetett hibákat!

A határon átívelő egészségügyi ellátással kapcsolatos tudnivalók az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonylatában (közlemény)

Közlemény az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően az EU és az Egyesült Királyság közötti utazásról

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

Európai referenciahálózat a gyermekkori rák ellen (ERN-PAEDCAN)

Az ERN-PAEDCAN küldetése, hogy a különböző tagállamokban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése révén javítsa a gyermekkori rák és a rosszindulatú hematológiai betegségek gyógyítása terén elért eredményeket.

ERN-PAEDCAN PARTNER: a ritka gyermekkori daganatok európai hálózata (európai nyilvántartás)

Négy európai ország vezet nyilvántartást a nagyon ritka daganattal diagnosztizált gyermekek és serdülőkorúak epidemiológiai, klinikai és kezelési adatairól. E projekt célja az, hogy ezeknek az adatoknak az összekapcsolásával létrehozza a ritka gyermekkori daganatok európai nyilvántartását és támogassa a gyermekkori rák elleni európai referenciahálózat munkáját.

A ritka és nem diagnosztizált bőrbetegségekkel foglalkozó európai referenciahálózat (ERN-Skin) – partnerségi keretmegállapodás

Az ERN-Skin célja, hogy – a minőségi színvonal, a biztonság és a magas fokon specializált egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javításával – magasabb szintre emelje a ritka, összetett és nem diagnosztizált bőrbetegségben szenvedő betegek ellátását. Ezeket a betegségeket gyakran rosszul diagnosztizálják, illetve nem ismerik fel.

További érdekes oldalak

A határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontjai

Európai referenciahálózatok