Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE 228 - Editorial

Cetățenii UE beneficiază de avantajele directivei privind asistența medicală transfrontalieră?

Andrzej Rys, director responsabil pentru sistemele de sănătate, inovare și produse medicale în cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene, afirmă că directiva privind asistența medicală transfrontalieră a consolidat cooperarea dintre sistemele de sănătate și a clarificat drepturile de care beneficiază pacienții în momentul în care primesc asistență medicală în altă țară din Uniunea Europeană. Întrucât legislația are un impact real asupra cetățenilor UE, ar trebui să fie mai bine cunoscută.

Care sunt învățămintele desprinse din acest raport trienal al Comisiei?

În ceea ce privește învățămintele desprinse, nu este vorba de a încuraja cetățenii să practice un „turism medical”, ci de a le permite pacienților să-și exercite drepturile pentru a avea acces la cea mai bună expertiză și la cel mai adecvat tratament, când acestea nu sunt disponibile fără întârzieri nejustificate în propriile lor țări.

Ce impact a avut directiva până acum?

Directiva a îmbunătățit siguranța și claritatea juridică în ceea ce privește drepturile pacienților transfrontalieri și naționali. Această siguranță consolidată a ajutat atât pacienții, cât și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea acestora.

De asemenea, prezenta directivă le-a permis statelor membre să își unească forțele în domeniul cooperării și coeziunii voluntare între regiunile de frontieră și să promoveze cooperarea în domeniul e-sănătății și al rețelelor europene de referință pentru boli rare și complexe. Cele 24 de rețele europene de referință, lansate la Vilnius în martie 2017, vor permite îmbunătățirea diagnosticării, tratării și gestionării bolilor rare, în timp ce cooperarea și punerea în comun a resurselor vor deschide calea către noi progrese în domeniul cercetării. Au fost realizate progrese semnificative și sunt încântat să constat faptul că rețelele europene de referință reprezintă un exemplu foarte concret de valoare adăugată din partea UE, care ne arată ce beneficii putem obține atunci când alegem să ne unim forțele în domenii tematice, mai degrabă decât să acționăm individual sau separat.

Care sunt următoarele etape?

Verificările privind conformitatea și respectarea normelor, precum și dialogurile cu statele membre vor continua în următoarea perioadă de raportare, iar datele privind mobilitatea vor fi utilizate într-o mai mare măsură. Buna punere în aplicare a acquis-ului UE, în special în domeniul sănătății, este un proces permanent și mai sunt încă multe de făcut. Trebuie să luăm în continuare măsurile necesare pentru ca cetățenii să cunoască mai bine directiva și drepturile care le revin. Au fost create puncte naționale de contact pentru a informa cetățenii, dar nu toți știu despre existența acestora.

Fluxurile transfrontaliere de pacienți sunt stabile, fiind determinate, în cea mai mare parte, de proximitatea geografică sau culturală. În general, mobilitatea pacienților și implicațiile sale financiare în cadrul UE rămân relativ scăzute, iar directiva privind asistența medicală transfrontalieră nu pare să aibă un impact negativ asupra sustenabilității sistemelor de sănătate. Pe viitor, aș dori să punem un accent mai mare pe interconectarea sistemelor noastre de sănătate, pe fondul dezvoltării tot mai rapide a serviciilor de e-sănătate.

Activități la nivelul UE

Asistența medicală transfrontalieră

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Știri

Directiva privind asistența medicală transfrontalieră clarifică și garantează drepturile pacienților

De la adoptarea directivei, nu au fost necesare alte hotărâri judecătorești europene pentru a garanta drepturile la asistența medicală transfrontalieră, iar pacienții sunt din ce în ce mai conștienți de aceste drepturi. Însă mobilitatea pacienților și dimensiunile sale financiare în cadrul UE rămân relativ scăzute.

Raportul UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere

Mobilitatea transfrontalieră a pacienților în cadrul UE arată o ușoară tendință de creștere în ultimii trei ani de la punerea în aplicare a Directivei 2011/24/UE. Citiți acest raport pentru a afla mai multe despre impactul directivei - este disponibil în toate limbile UE.

Fișă informativă referitoare la întrebările cu privire la modelul rețelelor europene de referință în ceea ce privește asistența medicală transfrontalieră din UE

Noua fișă informativă „Application of the ERN model in European cross border healthcare cooperation” (Aplicarea modelului RER în cooperarea transfrontalieră în materie de îngrijiri de sănătate) a fost publicată la 10 decembrie 2018.

Studiul privind serviciile medicale transfrontaliere arată că pacienții au un acces mai bun la informații, dar sunt necesare eforturi suplimentare

Studiul a constatat că site-urile de internet ale punctelor naționale de contact s-au îmbunătățit, dar că ar trebui furnizate mai multe date privind drepturile pacienților, standardele de calitate și siguranță și rambursarea costurilor generate de asistența medicală transfrontalieră. De asemenea, în urma studiului a fost creat un set de instrumente și de materiale de formare pentru aceste puncte naționale de contact.

Datele statelor membre privind asistența medicală transfrontalieră oferă o imagine de ansamblu asupra mobilității pacienților

Prezentul raport oferă o imagine de ansamblu asupra datelor privind mobilitatea pacienților în anul de raportare 2016 (colectate în perioada iulie-noiembrie 2017) și tratamentele care au făcut obiectul unei autorizări prealabile din partea statului membru în care este asigurat pacientul, precum și tratamentele pentru care nu este necesară autorizarea prealabilă.

Primele zece erori pe care le fac pacienții în contextul asistenței medicale transfrontaliere - aflați cum le puteți evita!

Fiecare cetățean al UE/SEE are dreptul de a beneficia de servicii de sănătate publică sau privată în orice alt stat membru al UE, în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, costurile fiind rambursate integral sau parțial. Dar pacienții trebuie mai întâi să știe cum să evite greșelile prezentate în această broșură!

Aviz privind deplasările făcute pentru a beneficia de servicii de asistență medicală transfrontalieră între UE și Regatul Unit

Aviz privind călătoriile între UE și Regatul Unit în urma retragerii Regatului Unit din UE.

Proiecte din cadrul programului UE în domeniul sănătății

Rețeaua europeană de referință privind cancerele pediatrice

Misiunea RER-PAEDCAN este de a îmbunătăți rezultatele în combaterea cancerelor pediatrice și a bolilor hematologice maligne prin reducerea inegalităților care există în prezent în diferite state membre.

PARTENER RER-PAECAN: rețeaua pentru tumori pediatrice rare - registrul european

În patru țări europene există registre naționale care colectează date epidemiologice, clinice și terapeutice privind copiii și adolescenții cu tumori foarte rare. Scopul acestui proiect este de a crea o legătură între aceste registre prin intermediul unui registru european al tumorilor rare pediatrice și de a sprijini RER PAEDCAN.

Rețeaua europeană pentru bolile dermatologice rare și nediagnosticate - acordul-cadru de parteneriat

RER Skin urmărește să îmbunătățească gestionarea la nivel ridicat a pacienților cu boli dermatologice rare, complexe și nediagnosticate, îmbunătățind calitatea, siguranța și accesul la asistența medicală ultraspecializată. Aceste boli sunt deseori nediagnosticate și înțelese greșit.

Alte linkuri utile

Puncte naționale de contact pentru asistența medicală transfrontalieră

Rețele europene de referință