Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 229 — На фокус

Медицинската общност трябва да говори за връзките между замърсяването на въздуха и здравето

Вероника Манфреди, директор на дирекция „Качество на живота“ в генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, говори за мерките на ЕС за намаляване на замърсяването на въздуха, както и за последиците за здравето от мръсния въздух – въпрос, който привлича световното внимание.

Колко сериозен е проблемът със замърсяването на въздуха в ЕС? Това проблем предимно на други места ли е?

В Ню Делхи, Индия, лекарите попадат на тийнейджъри с бели дробове, които са замърсени и увредени като на хората на 70-годишна възраст през 80-те години на миналия век. Да, това е Индия и ние имаме късмет, че ЕС разполага със законодателство за определяне на пределно допустими стойности за замърсяване на въздуха. Въпреки това повече от 130 града в ЕС не отговарят на тези стандарти и в някои случаи, по време на пикове, замърсяването на въздуха в градски райони може да достигне същите нива като тези в Ню Делхи.

Замърсяването на въздуха е световен проблем. Според оценки на СЗО повече от 4,2 милиона случая на преждевременна смърт по света всяка година се дължат на замърсяването на въздуха. Според Европейската агенция за околната среда случаите на преждевременна смърт в Европа са повече от 400 000 на година – особено вследствие на замърсяването с прахови частици, азотен диоксид и озон.

Какво е направил ЕС до момента за справяне със замърсяването на въздуха?

Разполагаме със законодателство, с което се определят общи цели за качеството на въздуха, стандарти по отношение на основните източници на замърсяване и изисквания за спазване на норми за допустимите емисии на национално равнище. Освен това предоставяме финансиране в подкрепа на мерки за подобряване на качеството на въздуха. Например в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за това бяха заделени 1,8 млрд. евро за периода 2014 – 2020 г. Можете да добавите към тях финансирането, чрез което може непряко да се окаже благоприятно въздействие върху качеството на въздуха, като например 45-те милиарда евро инвестиции в нисковъглеродната икономика.

Финансирането е стимул – то е пословичният морков, но ние разполагаме и с тояга. Ние можем и предприемаме правни действия за налагане на спазването на законодателството на ЕС, като производствата за установяване на нарушения могат да стигнат до Съда на Европейския съюз. В момента сме силно обезпокоени от 30 случая в 20 държави от ЕС, където пределно допустимите стойности за прахови частици, азотен диоксид или серен диоксид се надхвърлят редовно.

Важно е обаче да не се забравя, че правните действия са просто начин за налагане на спазването на изискванията, има и други. Ние също така улесняваме споделянето на най-добри практики – създадохме или участваме в няколко мрежи и организираме диалози за чист въздух и диалози във връзка с прегледа на изпълнението на политиките за околната среда с държавите от ЕС.

Какви допълнителни мерки могат да бъдат предприети?

Трябва да се опитаме да намалим още повече емисиите във всички икономически сектори – промишленост, транспорт, отопление на жилища, земеделие и т.н. Например в селскостопанския сектор трябва да намалим използването на амоняк и нитрати в торовете и по този начин да намалим замърсяването на въздуха и водите.

Крайно време е да започнем да спазваме стандартите на ЕС за качество на въздуха в целия Европейски съюз. Освен това трябва да подобрим качеството на въздуха значително над тези норми, за да се приближим в по-голяма степен до препоръчваните от СЗО нива.

Положението изглежда много сериозно. Има ли някакви добри новини?

Да, има добри новини – знаем, че политиката за чист въздух работи! Благодарение на съвместните усилия на ЕС и националните, регионалните и местните органи замърсяването на въздуха в ЕС е намаляло през последните десетилетия. Емисиите на замърсители на въздуха също са намалели значително, дори по време на продължителен силен икономически растеж. Ние сме на прав път, но ни предстои още работа. Стремим се да намалим емисиите на замърсители на въздуха наполовина до 2030 г., като националните ангажименти са залегнали в правото на ЕС, и по този начин да намалим наполовина и последиците за здравето в сравнение с 2005 г.

Постигането на тази цел изисква предприемането на спешни действия сега. То изисква държавите от ЕС да приемат амбициозни планове и да ги изпълнят изцяло, както и пълната подкрепа и ангажираност на медицинската общност.

Дейности на равнище ЕС

Околна среда

Европейска комисия – Околна среда

Чист въздух

Европейска комисия – Околна среда

Програма LIFE

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Новини

Бюджет на ЕС: Европейската комисия предлага да се увеличи финансирането за подпомагане на действията в областта на околната среда и климата

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Комисията предлага да се увеличи с почти 60% финансирането по програма LIFE на ЕС за околната среда и действията по климата.

Програма LIFE: Държавите от ЕС ще могат да се възползват от четвърт милиард евро инвестиции в областта на околната среда, природата и климата

Комисията одобри инвестиционен пакет на стойност 243 млн. евро за проекти по програма LIFE, с които ще се подпомага опазването на природата и околната среда и подобряването на качеството на живот в рамките на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

Новогодишни желания – ключови създатели на политики споделят какви са желанията им за програма LIFE

В началото на новата година ключови създатели на политики, които помагат на генерална дирекция „Околна среда“ при разработването на програма LIFE (включително директорът на дирекция „Качество на живота“ Вероника Манфреди), бяха попитани какви са техните желания за програмата.

Амбициозни норми за допустимите емисии от електроцентрали ще доведат до значително намаляване на замърсяването в ЕС

Според нов анализ на Европейската агенция за околната среда определянето на строги, но реалистични норми за допустимите емисии за енергийния сектор може да доведе до намаляване на емисиите на основни замърсители със 79 – 91% до 2030 г.

Какво е качеството на въздуха, който дишате?

Европейският индекс за качеството на въздуха ви дава възможност да проверите какво е било качеството на въздуха във вашата страна през последните 48 часа.

Стандартите на ЕС за качество на въздуха са достъпни онлайн

ЕС е разработил обширно законодателство за установяване на основани на здравето стандарти и цели по отношение на редица замърсители във въздуха.

Какви мерки е предприел ЕС в помощ на борбата със замърсяването на въздуха в страните от ЕС?

Вижте съобщението на Европейската комисия „Европа, която закриля: чист въздух за всички“, в което са посочени наличните мерки за подпомагане на държавите от ЕС да намалят замърсяването на въздуха.

Какво законодателство на ЕС съществува във връзка със замърсяването на въздуха?

Законодателството на ЕС относно качеството на въздуха, замърсяването на въздуха, сухопътните моторни превозни средства и другите превозни средства е достъпно онлайн. В раздел „Качество на въздуха“ ще намерите Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Гледайте в YouTube видеоклипа за европейската програма за действие за околната среда до 2020 г.

90% от хората по света дишат замърсен въздух, но все повече държави предприемат действия

Нивата на замърсяване на въздуха продължават да са опасно високи в много части на света. Нови данни на СЗО показват, че 90% от хората дишат въздух с високи нива на замърсители.

Повече от 90% от децата по света всеки ден дишат токсичен въздух

93% от децата по света на възраст под 15 години (1,8 милиарда деца) дишат въздух, който е толкова замърсен, че застрашава тяхното здраве и развитие.Според оценки на СЗО, през 2016 г. 600 000 деца са умрели от остри инфекции на долните дихателни пътища, причинени от мръсен въздух.

Следващият форум на ЕС за чист въздух ще се състои през ноември 2019 г.

В тясно сътрудничество с Министерството на околната среда на Словакия Комисията организира в Братислава втори форум на ЕС за чист въздух. Акцентите на форума ще са качеството на въздуха и енергетиката, качеството на въздуха и земеделието, както и механизмите за финансиране на мерките за чист въздух.

Седмица на ЕС, посветена на устойчивата енергия, политическа конференция и награди за устойчиво развитие – очаквайте през юни в Брюксел

Сроковете за организиране на сесия или на дейност за създаване на контакти изтичат през този и следващия месец. Вижте насоките и кандидатствайте за наградите до 11 февруари!

Други интересни връзки

Качество на въздуха в Европа – доклад от 2018 г.

Градски атлас на фините прахови части: качество на въздуха в европейските градове

Първа световна конференция на СЗО за замърсяването на въздуха и здравето, 30 октомври – 1 ноември 2018 г.

Световна здравна организация – замърсяване на въздуха

Европейска агенция за околната среда – замърсяване на въздуха