Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten „Zdravlje-EU” 229 – U prvom planu

Liječnička zajednica pozvana da govori o vezi između onečišćenja zraka i zdravlja

Veronica Manfredi, direktorica Uprave za kvalitetu života Europske komisije pri Glavnoj upravi za okoliš, govori o mjerama EU-a za smanjenje onečišćenja zraka i njegovu utjecaju na zdravlje, temi koja je u središtu svjetske pozornosti.

Je li onečišćenje zraka velik problem u EU-u? Pogađa li ono uglavnom područja izvan EU-a?

Liječnici u Indiji bilježe slučajeve tinejdžera u New Delhiju čija su pluća crna i oštećena kao što je 1980-ih bio slučaj kod sedamdesetogodišnjakâ. Da, riječ je o Indiji, a mi u EU-u imamo sreću da postoji zakonodavstvo kojim se utvrđuju zakonite granične vrijednosti onečišćenja zraka. Međutim, više od 130 gradova u EU-u ne zadovoljava sve te standarde, a u nekim slučajevima tijekom razdoblja najvećeg onečišćenja zraka u gradskim se područjima dosežu iste razine kao u New Delhiju.

Onečišćenje zraka svjetski je problem. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije svake godine u svijetu prerano umre više od 4,2 milijuna osoba zbog onečišćenja zraka na otvorenom. Europska agencija za okoliš procjenjuje da ta brojka u Europi svake godine prelazi 400 000 osoba, posebno zbog čestica, dušikova dioksida i ozona.

Što je EU dosad učinio kako bi se riješio problem onečišćenja zraka?

Imamo zakonodavstvo kojim se utvrđuju zajednički ciljevi kvalitete zraka, obvezne granične vrijednosti emisija na nacionalnoj razini i standardi za glavne izvore onečišćenja. Osiguravamo i financijska sredstva za potporu mjerama za poboljšanje kvalitete zraka. Primjerice, u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. u tu je svrhu dodijeljeno 1,8 milijardi EUR. Tome možemo pridodati sredstva u iznosu od 45 milijardi EUR za ulaganja u niskougljično gospodarstvo, što neizravno koristi kvaliteti zraka.

Financijska sredstva služe kao poticaj i nagrada, ali imamo i kazne. Kako bismo osigurali provedbu zakonodavstva EU-a služimo se dostupnim pravnim mjerama, a postupci zbog povrede prava mogu završiti na Sudu Europske unije. Trenutačno nam brigu stvara tridesetak slučajeva trajnog prekoračenja zakonskih graničnih vrijednosti za čestice, dušikov dioksid ili sumporni dioksid u 20 država članica.

Važno je imati na umu da su pravne mjere samo jedno od sredstava za postizanje poštovanja propisa te da postoje i druge mjere. Podupiremo, primjerice, i razmjenu najboljih praksi: tako smo uspostavili ili djelujemo u nekoliko relevantnih mreža te s državama članicama provodimo dijaloge za čisti zrak i dijaloge u okviru Pregleda aktivnosti u području okoliša.

Koje bi se daljnje mjere mogle poduzeti?

Moramo razmotriti mogućnosti za daljnje smanjenje emisija u svim gospodarskim sektorima, bez obzira na to je li riječ o industriji, prometu, grijanju stambenih objekata ili poljoprivredi. U poljoprivredi moramo smanjiti uporabu amonijaka i nitrata u gnojivima te tako smanjiti onečišćenje zraka i vode.

Krajnje je vrijeme da osiguramo da se u cijeloj Europskoj uniji poštuju EU-ovi standardi kvalitete zraka, ali i mnogo više od njih – u kvaliteti zraka na otvorenom moramo se približiti razinama koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

Situacija je očito teška. Ima li i dobrih vijesti?

Ima: znamo da politika čistog zraka djeluje! Zahvaljujući zajedničkim naporima EU-a te nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela onečišćenje zraka u EU-u posljednjih se desetljeća smanjilo. Emisije onečišćujućih tvari znatno su se smanjile, čak i tijekom razdoblja snažnoga gospodarskog rasta. Na pravom smo putu, ali posao još nije dovršen. Cilj nam je do 2030. upola smanjiti emisije onečišćujućih tvari i nacionalne obveze smanjenja uključiti u zakonodavstvo EU-a te tako i upola smanjiti učinak na zdravlje u usporedbi s 2005.

Kako bismo taj cilj postigli, moramo hitno djelovati. Države članice moraju donijeti i u potpunosti provesti ambiciozne planove, a zdravstvena zajednica mora osigurati punu potporu i angažman.

Aktivnosti na razini EU-a

Okoliš

Europska komisija – okoliš

Čisti zrak

Europska komisija – okoliš

Program LIFE

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća

Novosti

Proračun EU-a: Komisija predlaže povećanje financiranja za potporu politikama u području okoliša i klime

Komisija u idućem dugoročnom proračunu za razdoblje 2021. – 2027. predlaže povećanje za 60 % sredstava namijenjenih za program LIFE, program EU-a za okoliš i klimatske aktivnosti.

Ulaganja u okoliš, prirodu i ublažavanje klimatskih promjena: četvrt milijarde eura za države članice iz programa LIFE

Komisija je odobrila paket ulaganja od 243 milijuna EUR za projekte iz programa LIFE koji pridonose zaštiti prirode i okoliša te kvaliteti života pri europskom prelasku na održiviju budućnost s niskim razinama emisija ugljika u Europi.

Novogodišnje želje – ključni kreatori politika govore o tome što očekuju od programa LIFE

Na početku nove godine upitali smo ključne kreatore politika koji podupiru program LIFE Glavne uprave za okoliš i koji su pomogli u njegovoj izradi (uključujući direktoricu za kvalitetu života Veronicu Manfredi) o tome što očekuju od programa.

Ambiciozne granične vrijednosti emisija za elektrane dovele bi do znatnog smanjenja onečišćenja u EU-u

Prema novoj analizi Europske agencije za okoliš, stroge, ali realistične granične vrijednosti emisija utvrđene za energetski sektor mogle bi do 2030. dovesti do smanjenja emisija ključnih onečišćujućih tvari za 79 do 91 %.

Kakva je kvaliteta zraka koji udišemo?

Europski indeks kvalitete zraka omogućuje vam da provjerite kvalitetu zraka u svojoj zemlji od 6 do 48 sati unatrag.

EU-ovi standardi kvalitete zraka dostupni na internetu

EU je izradio opsežno zakonodavstvo kojim se utvrđuju zdravstvene norme i ciljevi za niz onečišćujućih tvari u zraku, kako je sažeto prikazano u nastavku.

Koje mjere EU-a pomažu državama članicama u borbi protiv onečišćenja zraka?

Pročitajte Komunikaciju Europske komisije „Europa koja štiti: Čisti zrak za sve”, u kojoj su navedene mjere kojima se državama članicama EU-a pomaže u smanjenju onečišćenja zraka.

Postojeće zakonodavstvo Europske unije o onečišćenju zraka

Zakonodavstvo EU-a o kvaliteti i onečišćenju zraka, cestovnim motornim vozilima i ostalim vozilima dostupno je na internetu. Pod „kvalitetom zraka” pronaći ćete Direktivu 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu.

Pogledajte videozapis na YouTubeu o europskom programu djelovanja za okoliš za razdoblje do 2020.

Devet od deset osoba na svijetu udiše onečišćen zrak, ali i sve više država poduzima mjere

Razine onečišćenja zraka u mnogim su dijelovima svijeta i dalje opasno visoke. Prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije devet od deset osoba udiše zrak koji sadržava visoke razine onečišćujućih tvari.

Više od 90 % djece na svijetu svaki dan udiše otrovan zrak

Zrak koji udiše 93 % djece u svijetu mlađe od 15 godina (njih 1,8 milijardi) toliko je onečišćen da im ugrožava zdravlje i razvoj. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je u 2016. 600 000 djece umrlo od akutne infekcije donjeg dijela dišnog sustava uzrokovane onečišćenjem zraka.

Sljedeći sastanak Foruma EU-a za čisti zrak održat će se u studenome 2019.

Komisija u bliskoj suradnji s Ministarstvom okoliša Slovačke Republike organizira drugi sastanak Foruma EU-a za čisti zrak u Bratislavi. Forum će se usredotočiti na kvalitetu zraka i energiju, kvalitetu zraka i poljoprivredu te mehanizme financiranja čistog zraka.

Europski tjedan održive energije, konferencija o politici i nagrade za održivu energiju na rasporedu u lipnju u Bruxellesu

Rokovi za prijavu organizacije sastanka ili aktivnosti umrežavanja istječu ovaj i sljedeći mjesec. Proučite smjernice i prijavite se za nagradu do 11. veljače!

Druge zanimljive poveznice

Kvaliteta zraka u Europi – izvješće 2018.

Urbani atlas čestica PM2,5: kvaliteta zraka u europskim gradovima

Prva svjetska konferencija Svjetske zdravstvene organizacije o utjecaju onečišćenja zraka na zdravlje, od 30. listopada do 1. studenoga 2018.

Svjetska zdravstvena organizacija – onečišćenje zraka

Europska agencija za okoliš – onečišćenje zraka