Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 229: V žarišču

Zdravstveni delavci naj opozarjajo na povezavo med onesnaževanjem zraka in zdravjem

Veronica Manfredi, direktorica direktorata Evropske komisije za kakovost življenja pri Generalnem direktoratu za okolje o ukrepih EU za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva onesnaženosti na zdravje, kar je vprašanje svetovnega pomena.

Kako velika težava je onesnaževanje zraka v EU? Ali so predvsem prizadeta območja zunaj EU?

V indijskem mestu New Delhi so primeri, ko imajo najstniki pljuča tako črna in poškodovana, kot so bila pljuča 70-letnikov v 80. letih prejšnjega stoletja. Da, to se dogaja v Indiji, v EU pa na srečo zakonodaja določa zakonske mejne vrednosti onesnaževanja. Kljub temu več kot 130 mest v EU ne izpolnjuje teh standardov. V nekaterih primerih lahko v mestnih območjih onesnaženost zraka v času konic dosega enake ravni kot v New Delhiju.

Onesnaženost zraka je svetovni problem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu več kot 4,2 milijona prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zunanjega zraka. Evropska agencija za okolje ocenjuje, da je v Evropi na leto več kot 400 000 prezgodnjih smrti – zlasti zaradi izpostavljenosti trdnim delcem, dušikovemu dioksidu in ozonu.

Kako EU ukrepa na tem področju?

Imamo zakonodajo, ki določa skupne cilje glede kakovosti zraka, zavezuje k mejnim vrednostim emisij na nacionalni ravni in določa standarde za ključne vire onesnaževanja. Zagotavljamo finančna sredstva za podporo ukrepom za kakovost zraka. V okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov je bilo na primer za zagotavljanje kakovosti zraka v obdobju 2014–2020 namenjenih 1,8 milijarde evrov. Poleg tega so kakovosti zraka namenjena tudi druga sredstva, denimo 45 milijard evrov naložb v nizkoogljično gospodarstvo.

Financiranje je spodbuda, vendar so na voljo tudi kazni. Sprožimo lahko sodni postopek za izvrševanje zakonodaje EU in postopke za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem EU. Trenutno smo zelo zaskrbljeni zaradi 30 primerov v 20 državah članicah, kjer stalno presegajo zakonske mejne vrednosti za trdne delce, dušikov dioksid ali žveplov dioksid.

Treba je vedeti, da je sodni postopek zgolj sredstvo za doseganje skladnosti – so še druge možnosti. Spodbujamo izmenjavo dobrih praks: vzpostavljamo ali smo dejavni v več ustreznih mrežah in z državami članicami organiziramo dialoge o čistem zraku in dialoge o pregledu izvajanja okoljske politike.

Katere nadaljnje ukrepe bi še lahko sprejeli?

Potrebno je nadaljnje zmanjšanje emisij v vseh gospodarskih sektorjih, pa naj bo to industrija, promet, ogrevanje stavb ali kmetijstvo. V kmetijstvu je treba zmanjšati uporabo amonijaka in nitratov v gnojilih – tako bomo zmanjšali onesnaževanje zraka in vode.

Skrajni čas je, da standarde EU za kakovost zraka izpolnjujemo v vsej Evropski uniji. Še temeljiteje moramo izboljšati kakovost zunanjega zraka in se približati ravnem, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

Situacija se zdi zelo resna. Ali so tudi dobre novice?

Da, so tudi dobre novice: vemo, da je politika čistega zraka uspešna! S skupnimi prizadevanji EU ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov se je v zadnjih desetletjih onesnaženost zraka v EU zmanjšala. Znatno so se zmanjšale tudi emisije onesnaževal zraka, in to celo v obdobju stalne močne gospodarske rasti. Smo na pravi poti, vendar nas čaka še veliko dela. Emisije onesnaževal zraka nameravamo do leta 2030 zmanjšati za polovico in nacionalne zaveze za zmanjšanje emisij vključiti v zakonodajo EU. Tako bomo v primerjavi z letom 2005 za polovico zmanjšali njihov učinek na zdravje.

Za dosego tega cilja je potrebno takojšnje ukrepanje. Države članice morajo sprejeti ambiciozne načrte in jih v celoti izvajati, tudi zdravstvena skupnost mora zagotoviti svojo polno podporo in sodelovanje.

Dejavnosti na ravni EU

Okolje

Evropska komisija – okolje

Čist zrak

Evropska komisija – okolje

Program LIFE

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Novice

Proračun EU: Komisija predlaga povečanje financiranja za podporo okoljskim in podnebnim ukrepom

V prihodnjem dolgoročnem proračunu EU 2021–2027 je Evropska komisija predlagala skoraj 60-odstotno povečanje podpore programu za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE).

Program LIFE: četrt milijarde evrov naložb v korist držav članic za okolje, naravo in podnebne ukrepe

Evropska komisija je odobrila naložbeni sveženj v višini 243 milijonov evrov za projekte v okviru programa LIFE, ki podpirajo naravo, okolje in kakovost življenja pri prehodu Evrope v bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost.

Želje ključnih snovalcev politik za novo leto programa LIFE

Na začetku novega leta so ključni snovalci politik, ki podpirajo in pomagajo razvijati program LIFE Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje (tudi direktorica direkcije za kakovost življenja Veronica Manfredi), lahko povedali, kaj si želijo v zvezi s programom.

Ambiciozne omejitve emisij za elektrarne bi povzročile znatno zmanjšanje onesnaževanja v EU

Po novi analizi evropske agencije za okolje bi z določitvijo strogih vendar realističnih mejnih vrednosti emisij v energetskem sektorju do leta 2030 zmanjšali emisije ključnih onesnaževal za 79–91 %.

Kakšna je kakovost zraka, ki ga dihamo?

Evropski indeks kakovosti zraka omogoča natančen prikaz kakovosti zraka po državah v zadnjih 6 do 48 urah.

Standardi EU za kakovost zraka na spletu

EU je pripravila obsežno zakonodajo, ki določa zdravstvene standarde in cilje za številna onesnaževala v zraku. Povzetek je na voljo tukaj.

Kateri ukrepi EU so na voljo za pomoč državam članicam v boju proti onesnaževanju zraka?

Glej sporočilo Evropske komisije z naslovom „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse”, ki predstavlja ukrepe, na voljo državam članicam kot pomoč v boju proti onesnaževanju zraka.

Predpisi Evropske unije v zvezi z onesnaževanjem zraka

Na spletu je na voljo zakonodaja EU o kakovosti zraka, onesnaževanju zraka, kopenskih motornih vozilih in drugih vozilih. Pod „kakovostjo zraka” boste našli Direktivo 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.

9 od 10 ljudi po vsem svetu dihajo onesnažen zrak, vendar več držav sprejema ukrepe

Ravni onesnaženosti zraka so še vedno nevarno visoke v številnih delih sveta. Po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 9 od 10 ljudi diha zrak, ki vsebuje visoke ravni onesnaževal.

Več kot 90 % otrok na svetu vsak dan diha strupen zrak

93 % otrok na svetu v starosti do 15 let (1,8 milijarde otrok) diha tako onesnažen zrak, da sta ogrožena njihovo zdravje in razvoj. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2016 zaradi akutnih vnetij dihal, ki jih je povzročila onesnaženost zraka, umrlo 600 000 otrok.

Naslednji forum o čistem zraku EU bo potekal novembra 2019

Komisija v tesnem sodelovanju s slovaškim ministrstvom za okolje v Bratislavi organizira drugi evropski forum za čisti zrak. Ta forum se bo osredotočil na kakovost zraka in energijo, kakovost zraka in kmetijstvo, ter mehanizme za financiranje čistega zraka.

Junija bodo v Bruslju potekali evropski teden trajnostne energije, politična konferenca in podelitev nagrad za trajnostno rabo energije v EU

Roki za organizacijo sej ali dejavnosti mreženja bodo objavljeni ta in naslednji mesec. Preberite smernice in se prijavite za nagrado do 11. februarja!

Druge zanimive povezave