Skip to main content
Public Health

Egészség-EU Hírlevél, 232. szám – Fókuszban

Erre befizethet: az EURIPID gyógyszerészeti adatai megkönnyítik az egészségügyi tervezést és javítják a gyógyszerekhez való hozzáférést.

Helga Festøy, a Norvég Gyógyszerügynökség biztonságos használattal foglalkozó osztályának vezetője szerint az EURIPID által újonnan létrehozott együttműködési platform nagyban elősegíti, hogy a tagállami hatóságok kellően tájékozódjanak a gyógyászati termékekről, és megkönnyíti számukra a költségek kordában tartását.

Mi az EURIPID?

Az EURIPID főként európai országok gyógyszerárképzéssel és gyógyszerköltség-visszatérítéssel foglalkozó hatóságainak önkéntes nonprofit vállalkozása. 2010-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy növelje az árképzés átláthatóságát azáltal, hogy az illetékes nemzeti hatóságok megosztják egymással információikat és szorosabbra fűzik együttműködésüket a gyógyszerárképzés és gyógyszerköltség-visszatérítés terén. A közös projekt az európai betegek gyógyszerekhez való hozzáférését hivatott javítani.

Milyen újításokra került mostanában sor, és milyen célokat tűzött ki maga elé a szervezet az idei évre?

A 2010. évi kezdeti projekt keretében létrehoztunk egy weboldalt és egy adatbázist, amely naprakész hatósági árinformációkat tartalmaz minden támogatott gyógyszerről. Az uniós egészségügyi program keretében bővítjük az EURIPID-adatbázist, például a gyógyszerek értékesítési mennyiségére vonatkozó információkkal. A projekt további célja, hogy erősítse az együttműködést a gyógyszeripari szereplők között, mert ez növeli az átláthatóságot és javítja a betegek hozzáférését a gyógyszerekhez.

Terveink között szerepel az is, hogy a korábbi projektek eredményét a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsuk az egyes országokban. Közzé fogunk tenni egy útmutatást a külső árképzésről. Folytatjuk az együttműködést és az EURIPID felhasználóit megcélzó technikai segítségnyújtást, és ki fogunk alakítani egy új platformot a fő érdekelt felekkel való párbeszéd céljaira.

Miért van szükség erre a kezdeményezésre?

Minden fejlett országnak, amely korszerű egészség- és társadalombiztosítási rendszert működtet, megfelelő árképzési politikát kell alkalmaznia annak érdekében, hogy a gyógyszerek megfizethetőek és hozzáférhetőek legyenek a lakosság számára. Ha valaki egy harmadik fél árképzését alkalmazó országban él, a gyógyszerek árát a társadalombiztosítás megtéríti. Így nem a betegek és az orvosok állják a költségeket, hanem az adófizetők. Természetesen könnyebb összehasonlítani az árakat, ha rendelkezésre állnak ilyen típusú információk, és az EURIPID adatainak birtokában a részt vevő országok jobban felkészülhetnek a hozzáférés/társadalombiztosítás, egészségügyi tervezés és költségvetés terén jelentkező szükségletekre. A szakértők számára is jobban kiviláglik, ha hiányosságok vannak az ismeretek terén, és megoldásokat kereshetnek.

Ki vesz részt az EURIPID kezdeményezésben?

Az illetékes nemzeti hatóságoknak és az Európai Bizottság szakértőinek van hozzáférésük az adatbázishoz. Azok az országok kaphatnak hozzáférést az EURIPID adatbázisához, melyek maguk is megosztják információikat a platformon. Eseti alapon kutatók is hozzáférhetnek az adatokhoz. Norvégia kezdettől fogva támogatta az EURIPID együttműködési platformját, és azóta 25 másik ország illetékes hatóságai is csatlakoztak hozzánk. Úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy a gyógyszerárak ne legyenek megfizethetetlenül magasak, és hogy az ezzel kapcsolatos döntések átlátható módon szülessenek, és persze a betegek joggal várják el, hogy bármelyik patikában támogatott áron be tudják szerezni a szükséges gyógyszereket.

A Norvég Gyógyszerügynökség a piaci forgalomban lévő gyógyszerek mintegy 70%-ának az árát éves gyakorisággal értékeli. Mivel Norvégiának saját nemzeti fizetőeszköze van, amelynek árfolyama jelentősen ingadozhat az euróéval szemben, az értékelés lehetővé teszi az árak szükség szerinti – akár felfelé, akár lefelé – történő kiigazítását. Az EURIPID platformon nyilvántartott adatok természetesen megkönnyítik ezt az értékelést, de abban is fontos szerepük van, hogy Európa-szerte a páciensek megfizethető áron hozzá tudjanak jutni a szükséges gyógyszerekhez.

Uniós szintű tevékenységek

A gyógyszerek költséghatékony alkalmazása

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Hírek

Az EURIPID érdekelt felek részére létrehozott platformjának első ülésére 2019. április 10-én kerül sor

Az új uniós egészségügyi program keretében az EURIPID új együttműködési platformot hoz létre a fő érdekeltek és más érintett szereplők – többek között a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az uniós tagállamok – számára.

A Bizottság közzétette a 2019. évi európai szemeszter országjelentéseit

A február 27-én közzétett közlemény kiemeli, hogy az egészségügyi rendszerek reformja mindenekelőtt a hatékonyság, a hozzáférhetőség és az ellenálló képesség javítására irányul. Sok tagállam célul tűzte ki a megelőző egészségügyi ellátás előtérbe helyezését.

A Bizottság jelentést fogadott el a versenyjog fokozott érvényesítéséről a gyógyszerágazatban

Az idén januárban elfogadott jelentés megerősíti, hogy a gyógyszeripari ágazat alapos vizsgálatra szorul a tekintetben, hogy mennyire érvényesülnek a versenyjogi előírások. Példákat hoz fel arra, hogy a versenyfeltételek fokozott érvényre juttatása konkrétan hogyan segíti elő a betegek megfizethető és innovatív gyógyszerekhez való hozzáférését az EU-ban.

Az EURIPID közzétette a külső referencia-árképzésről szóló ajánlásait

Az EURIPID közzétette a külső referencia-árképzésről szóló technikai útmutatóját, mely segíthet a hatóságoknak abban, hogy elkerüljék, illetve mérsékeljék a külső referencia-árképzés visszás hatásait a gyógyszerekhez való hozzáférés terén.

Az idősödésről szóló 2018. évi jelentés megállapítja, hogy a nem demográfiai jellegű költségtényezők – például az egészségügyi technológiák – növelhetik az egészségügyi költségeket

A jelentés arra a következtetésre jut, hogy a nem demográfiai tényezők jelentik az egészségügyi kiadások egyik fő hajtóerejét, amennyiben folytatódnak az eddigi tendenciák, s elsősorban a gyógyászati technológiák terén megvalósuló innovációk határozzák meg az egészségügyi kiadások szintjét.

Önt is várjuk a WHO gyógyszerárképzésról és a gyógyszerköltségek visszatérítéséről szóló 4. konferenciájára, mely 2019. október 23–24. között kerül megrendezésre

A „Gyógyszerekhez való hozzáférés: az árképzési és költségtérítési politikák jelentősége” című konferenciát, melynek helyszíne Bécs lesz, az Egészségügyi Világszervezet gyógyszerárképzéssel és gyógyszerköltség-visszatérítéssel foglalkozó együttműködési központja szervezi.

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

Az uniós egészségügyi program anyagilag segíti a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) munkáját a gyógyszerekhez való fenntartható hozzáférés terén

Az EU egészségügyi programjának pénzügyi támogatásával az OECD több olyan projektet indított, melyek azt hivatottak feltárni, hogy hogyan lehetne javítani a gyógyszerkiadások hatékonyságát, és hogyan lehetne jobban felkészülni a piaci változásokra.

További érdekes oldalak

Átláthatósági irányelv

Az EU az átláthatósági irányelv elfogadásával közös eljárási keretet hozott létre annak biztosítására, hogy az árképzésre és költségtérítésre vonatkozó tagállami intézkedéseket átlátható módon hozzák meg, és azok ne zavarják meg a belső piac működését.

A Bizottság kezdeményezései a gyógyszerárképzés és a gyógyszerköltségek visszatérítése terén

Vélemény a magas költségű innovatív gyógyszerekre vonatkozó innovatív fizetési modellekről

Ezt a véleményt az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató független szakértői testület készítette.

Jelentés a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

Az Egészségügyi Világszervezet gyógyszerárképzéssel és gyógyszerköltség-visszatérítéssel foglalkozó együttműködési központja