Направо към основното съдържание
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 242 — На фокус

Със здравната награда на ЕС се отличават инициативи, които помагат на младите хора да започнат да живеят по здравословен начин.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис ще връчи здравната награда на ЕС на 17 октомври 2019 г. по време на годишната среща на Платформата за здравна политика в Брюксел. С тазгодишната награда ще бъдат отличени инициативи, които помагат на децата и младите хора да започнат да живеят по здравословен начин, поддържайки здравословно тегло, като се хранят с питателна храна и са физически активни.

Защо борбата със затлъстяването и наднорменото тегло при младите хора бе избрана за тема на тазгодишната награда?

Въпреки действията на европейско равнище за обръщане на тенденцията към увеличаване на затлъстяването и наднорменото тегло, делът от населението с такива проблеми остава тревожно висок както при възрастните, така и при децата и младите хора. Особено тревожен е фактът, че в повечето европейски страни физическата активност бележи спад във възрастовата група 11-15 години. Проблемите, свързани с наднорменото тегло, затлъстяването и липсата на физическа активност, по принцип започват в детството и често засягат непропорционално социално-икономическите групи в неравностойно положение.

Спешно са нужни амбициозни действия за намаляване не само на човешките страдания, но и на голямото икономическо бреме от затлъстяването, за укрепване на националните здравни и социални системи и за стимулиране на производителността и растежа на икономиката, включително здрава бъдеща работна сила.

Защо тази година освен на НПО бе дадена възможност за участие и на градове и училища в конкурса за здравната награда на ЕС?

За да се предотврати и намали затлъстяването при децата и младите хора в Европейския съюз, трябва да си сътрудничим на различни равнища. Ролята на градовете, НПО и училищата е да обединят създателите на политики и гражданите, като те играят водеща роля в образоването на децата относно опасностите от нездравословните храни и заседналия начин на живот и в подкрепянето на превенцията като най-добра политика.

Именно тук градовете, НПО и училищата са призовани да действат и взаимодействат с други действащи лица в средата, в която живеят децата, за да бъде спряна тази тревожна тенденция.

Затова здравната награда на ЕС за 2019 г. поставя в центъра на вниманието инициативите на градовете, НПО и училищата, допринесли за високи стандарти за общественото здраве в Европейския съюз чрез превенция и намаляване на затлъстяването при децата и младежите. Журито има трудната задача да избере само трима победители, но аз бих искал да подчертая, че не победата е от значение — това, което наистина има значение е, че всички ние заедно се борим със затлъстяването.

Естествено, ние желаем на децата си да бъдат щастливи, здрави и успешни, но като възрастни трябва да правим повече от тези пожелания, трябва да правим правилния избор за тях, за да ги предпазим от наднормено тегло или затлъстяване. Те заслужават нашата категорична ангажираност и решителни действия. Нека прекъснем порочния кръг на затлъстяването при децата заедно и без отлагане.

Дейности на равнище ЕС

Платформа на ЕС за здравна политика

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Новини

Гледайте в интернет годишната среща на Платформата на ЕС за здравна политика и връчването на здравните награди на ЕС!

Комисар Андрюкайтис ще ръководи церемонията на 17 октомври 2019 г. в Брюксел. След това ще се проведе годишната среща на платформата, в рамките на която ще се състоят интерактивна кръгла маса, открита за всички, включително гледащите проявата онлайн, и представяне на съвместните изявления за 2019 г. и 2020 г.

Гласувайте сега за цикъла на тематични мрежи за 2020 г.!

Всяка година Платформата на ЕС за здравна политика е домакин на поне три тематични мрежи, оглавявани от заинтересовани страни в сферата на здравеопазването и избирани от потребителите на платформата. Тези временни мрежи подготвят съвместни изявления в област на политиката от общ интерес. Гласуването приключва на 6 ноември 2019 г.

Гледайте уебинарите на тематичните мрежи за 2019 г. и подкрепете съвместните изявления за 2019 г.!

Цикълът приближава своя край, като първите съвместни изявления ще бъдат представени на годишната среща на Платформата на ЕС за здравна политика на 17 октомври 2019 г. Все още има време да гледате всички уебинари на тематичните мрежи за 2019 г. и да подкрепите техните съвместни изявления!

Платформата на ЕС за здравна политика вече има 5700 регистрирани потребители — станете един от тях!

Създадената през 2016 г. платформата вече има над 5700 регистрирани потребители от близо 70 целеви области. Присъединете се към тези заинтересовани страни от сферата на здравеопазването, НПО, изследователи, организации на пациенти и други, като се регистрирате, за да общувате и обменяте идеи с тях.

Вижте какви инициативи се състезават за здравната награда на ЕС за 2019 г.

Европейската комисия избра по три инициативи финалисти във всяка категория на здравната награда на ЕС за 2019 г. за градове, НПО и училища, полагащи усилия за предотвратяване и намаляване на затлъстяването при децата и младежите (на възраст от 6 до 18 години). Победителите ще бъдат обявени на 17 октомври 2019 г.

Научете кои са предишните победители в други области — от ебола до ваксиниране

Здравната награда на ЕС бе създадена през 2015 г., като тогава нейната тема бе ебола. През годините темите на наградата са: антимикробна резистентност, ваксинации, предотвратяване на тютюнопушенето, затлъстяване и наднормено тегло при младите хора. Избраните инициативи продължават да бъдат пример в тези области.

Здравната награда на ЕС за 2019 г. подкрепя Плана за действие на ЕС във връзка със затлъстяването при децата за периода 2014 — 2020 г.

В плана за действие са определени приоритетни области за действие и са предложени евентуални мерки. В него също така са предложени начини за колективно проследяване на напредъка.

Схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата също подкрепя целите на тазгодишната здравна награда

Много млади хора в ЕС не консумират храни, които да подпомагат техния растеж в добро здраве. Както здравната награда на ЕС за 2019 г., така и планът за раздаване на плодове, зеленчуци и мляко в училищата имат за цел да помогнат за създаването на навици за здравословно хранене у младите хора и за намаляване на затлъстяването.

Искате ли да бъдете домакин на уебинар на Платформата на ЕС за здравна политика?

Искате ли екипът на Платформата на ЕС за здравна политика да ви помогне да организирате уебинар на платформата? Изпратете предложението си на адрес: sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu)!

Други интересни връзки

Портал за най-добри практики

Точно както здравната награда на ЕС популяризира образцови инициативи в областта на здравето, порталът играе ролята на единно звено за контакт за добри практики, подбрани от Ръководната група за промоция и профилактика. Възможно е също така да изпращате на портала практики за оценяване.