Siirry pääsisältöön
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 242 – Valokeilassa

EU:n terveyspalkinto 2019 auttaa nuoria terveeseen elämään

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis jakaa EU:n terveyspalkinnot 17.10.2019 EU:n terveyspolitiikkafoorumin vuosikokouksen yhteydessä. Tänä vuonna palkitaan hankkeita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään terveellisen ravinnon ja liikunnan avulla huolta painostaan ja saamaan hyvät lähtökohdat elämälleen.

Minkä vuoksi nuorten ylipaino ja lihavuus on valittu tämänvuotiseksi teemaksi?

Vaikka ylipainoa ja lihavuutta koetetaan torjua monilla EU:n tason toimilla, ylipainoisten tai lihavien osuus väestöstä on edelleen huolestuttavan suuri sekä aikuisten että lasten ja nuorten keskuudessa. Erityisen hälyttävää on se, että useimmissa Euroopan maissa nuorten liikunnan määrä vähenee heidän ollessaan 11–15-vuotiaita. Ylipainoon, lihavuuteen ja liikunnan puutteeseen liittyvät ongelmat alkavat tyypillisesti jo lapsuudessa, ja niiden vaikutukset ovat usein erityisen raskaat heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevissa ryhmissä.

Tarvitaan pikaisesti kunnianhimoisia toimia, joilla vähennetään inhimillistä kärsimystä ja samalla pienennetään lihavuuden aiheuttamaa taloudellista taakkaa. On tärkeää tukea kansallisia terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiä ja edistää työvoiman terveyttä ja sitä kautta myös talouden tuottavuutta ja kasvua.

Miksi EU:n terveyspalkinnosta voivat tänä vuonna kilpailla kansalaisjärjestöjen lisäksi myös kunnat ja koulut?

Meidän on tehtävä yhteistyötä monilla eri tasoilla, jotta voimme torjua lasten ja nuorten lihavuutta EU:ssa. Kunnat, kansalaisjärjestöt ja koulut ovat toimijoita, jotka ovat keskeisessä asemassa siinä, että lapset ja nuoret saavat tietoa epäterveellisen ruoan ja liikkumattomuuden vaaroista. Tiedotus on ennalta ehkäisevän työn perusta.

Kutsumme kunnat, koulut ja kansalaisjärjestöt mukaan tekemään yhteistyötä muiden nuorten maailmaa lähellä olevien toimijoiden kanssa.

Tämän vuoksi vuoden 2019 EU:n terveyspalkinnon avulla halutaan antaa tunnustusta työlle, jota kunnat, koulut ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet lasten ja nuorten lihavuuden torjumiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi EU:ssa. Palkintolautakunnan tehtävä on vaikea, kun sen on valittava ainoastaan kolme voittajaa monien hienojen hankkeiden joukosta. Haluaisin kuitenkin korostaa, että voittamisen sijaan tärkeintä on se, että teemme kaikki yhdessä työtä lihavuuden torjumiseksi.

Tietysti me kaikki toivomme lapsillemme onnea, terveyttä ja menestystä. Mutta vastuullisina aikuisina meidän on tehtävä muutakin kuin vain toivottava. Meidän on tehtävä heidän puolestaan oikeita valintoja, jotka estävät ylipainon ja lihavuuden. Lapsemme ansaitsevat sen, että me toimimme tarmokkaasti. Murretaan yhdessä lapsuusiän lihavuuden noidankehä!

EU:n tason toimet

EU:n terveyspolitiikkafoorumi

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uutiset

Webstreaming: EU:n terveyspolitiikkafoorumin vuosikokous ja EU:n terveyspalkintojen jako

Terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis julkistaa EU:n terveyspalkintojen voittajat Brysselissä 17.10.2019. Palkintotilaisuutta seuraa terveyspolitiikkafoorumin vuosikokous, jonka keskusteluun voivat osallistua myös webstreamingin seuraajat. Kokouksessa esitellään myös vuosien 2019 ja 2020 yhteiset julkilausumat.

Vuoden 2020 temaattiset verkostot – äänestys 6.11.2019 asti

EU:n terveyspolitiikkafoorumin yhteydessä toimii joka vuosi vähintään kolme temaattista verkostoa, joiden teemat ovat foorumin käyttäjien valitsemia. Toimikautensa aikana verkostot laativat yhteisiä julkilausumia omalta alaltaan. Osallistu äänestykseen vuoden 2020 temaattisten verkostojen aiheista 6.11.2019 mennessä.

Vuoden 2019 temaattiset verkostot – webinaarit ja yhteiset julkilausumat

Vuoden 2019 temaattisten verkostojen toimikausi on tulossa päätökseensä, ja niiden lopulliset yhteiset julkilausumat esitellään EU:n terveyspolitiikkafoorumin vuosikokouksessa 17.10.2019. Verkostojen webinaarit ovat nähtävissä verkossa, ja yhteisille julkilausumille voi myös vielä ilmaista tukensa.

EU:n terveyspolitiikkafoorumilla on yli 5 700 rekisteröitynyttä käyttäjää – liity mukaan

EU:n terveyspolitiikkafoorumi perustettiin vuonna 2016, ja sen lähes 70:ssä aihepiirikohtaisessa osiossa on nyt yli 5 700 rekisteröitynyttä käyttäjää. Mukana on monentyyppisiä terveysalan toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja potilasjärjestöjä. Rekisteröidy ja liity mukaan.

EU:n terveyspalkinto 2019 – loppukilpailuun valitut hankkeet

EU:n terveyspalkinnon teemana on tänä vuonna 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon torjunta. Kilpailusarjoja on kolme: kunnat, kansalaisjärjestöt ja koulut. Euroopan komissio on valinnut loppukilpailuun kolme hanketta kussakin sarjassa. Voittajat julkistetaan 17.10.2019.

EU:n terveyspalkinto – aiempien vuosien voittajat

EU:n terveyspalkinto perustettiin vuonna 2015, ja ensimmäisen vuoden teemana oli ebolan torjunta. Sittemmin aiheina ovat olleet mikrobilääkeresistenssi, rokotukset, tupakoinnin torjunta sekä tänä vuonna nuorten ylipainon ja lihavuuden torjunta. Loppukilpailuun valitut hankkeet ovat edelleen pitää oman alansa suunnannäyttäjiä.

Lasten lihavuutta torjuva EU:n toimintasuunnitelma (2014–2020)

Toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan keskeiset alat ja ehdotetaan mahdollisia toimenpiteitä. Siinä esitetään myös keinoja, joiden avulla tuloksia voidaan seurata. EU:n terveyspalkinto 2019 tukee toimintasuunnitelman tavoitteita.

Maidon, vihannesten ja hedelmien koulujakelujärjestelmä

Monet nuoret EU:ssa eivät syö kasvun ja terveyden kannalta oikeanlaista ravintoa. Sekä vuoden 2019 terveyspalkinto että EU:n kouluhedelmä-, -vihannes- ja -maitojärjestelmä pyrkivät edistämään nuorten terveellistä ravitsemusta ja vähentämään lihavuutta.

Järjestä webinaari EU:n terveyspolitiikkafoorumiin

Haluaisitko järjestää webinaarin EU:n terveyspolitiikkafoorumissa? Ota yhteyttä foorumin ylläpitotiimiin (sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu)), joka voi auttaa sinua järjestelyissä.

Muita linkkejä

Parhaiden käytäntöjen portaali

Parhaiden käytäntöjen portaalissa nostetaan esille onnistuneita hankkeita. Portaaliin pääsevät hankkeet on valinnut sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä. Portaaliin voi toimittaa arvioitavaksi tietoja hyvistä käytännöistä.