Glavni sadržaj
Public Health

Bilten Zdravlje-EU, br. 242. – U prvom planu

Nagradama EU-a za djelovanje u području zdravlja nagrađuju se inicijative kojima se mladima pomaže da zdravi uđu u život

Europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis dodijelit će nagradu EU-a za djelovanje u području zdravlja 17. listopada 2019. u Bruxellesu na godišnjem sastanku Platforme za zdravstvenu politiku. Ovogodišnja nagrada dodjeljuje se kao priznanje inicijativama kojima se djeci i mladima pomaže da zdravi uđu u život i održavaju zdravu tjelesnu težinu konzumiranjem zdrave hrane i tjelesnom aktivnošću.

Zašto je ovogodišnja tema borba protiv pretilosti i prekomjerne tjelesne težine u mladih?

Unatoč djelovanju na europskoj razini kako bi se preokrenuli rastući trendovi, i dalje je i među odraslima i među djecom i među mladima previše pretilih i onih s prevelikom tjelesnom težinom. Posebno zabrinjava to što u većini europskih zemalja među mladima u dobi od 11 do 15 godina naglo pada razina tjelesne aktivnosti. Problemi povezani s prekomjernom tjelesnom težinom, pretilošću i tjelesnom neaktivnošću obično počinju u djetinjstvu i često više pogađaju ugrožene socioekonomske skupine.

Potrebno je hitno djelovati da se ublaži ljudska patnja, ali i smanji veliko gospodarsko opterećenje koje je posljedica pretilosti, ojača nacionalni zdravstveni i društveni sustav te promiče produktivnost i rast gospodarstva, uključujući zdravlje buduće radne snage.

Zašto je ove godine gradovima i školama te nevladinim organizacijama omogućeno da dobiju nagradu EU-a za djelovanje u području zdravlja?

Radi sprečavanja i smanjivanja pretilosti u djece i mladih u Europskoj uniji, moramo surađivati na različitim razinama. Uloga gradova, nevladinih organizacija i škola jest okupiti tvorce politika i građane – oni imaju ključnu ulogu u informiranju djece o opasnostima od nezdrave hrane i sjedilačkog načina života te u zagovaranju prevencije kao najbolje politike.

U tom su kontekstu, radi zaustavljanja tog zabrinjavajućeg trenda, gradovi, nevladine organizacije i škole pozvani na djelovanje i interakciju s drugima koji rade s djecom.

Stoga se nagradom EU-a za djelovanje u području zdravlja za 2019. u središte pozornosti stavljaju inicijative gradova, nevladinih organizacija i škola koje su sprečavanjem i smanjenjem pretilosti u djece i mladih pridonijele visokim standardima javnog zdravlja u Europskoj uniji. Žiri ima zahtjevan zadatak odabrati tri pobjedničke inicijative, no želio bih naglasiti da nije važno pobijediti, važno je da svi surađujemo u borbi protiv pretilosti.

Naravno, djeci želimo sreću, zdravlje i uspjeh, ali mi odrasli moramo učiniti i više od pukog izražavanja lijepih želja, moramo za djecu donijeti prave odluke kako ne bi postala pretila. Ona zaslužuju našu iskrenu predanost i odlučno djelovanje. Zajedno, odmah prekinimo začarani krug pretilosti u djece.

Aktivnosti na razini EU-a

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Novosti

Pratite na internetu godišnji sastanak platforme za zdravstvenu politiku EU-a i dodjelu nagrade EU-a za djelovanje u području zdravlja!

Povjerenik Andriukaitis predsjedat će svečanošću dodjele nagrada 17. listopada 2019. u Bruxellesu. Nakon godišnjeg sastanka platforme održat će se interaktivni okrugli stol otvoren svima, pa i internetskim gledateljima, a zatim će biti predstavljene zajedničke izjave za 2019. i 2020.

Glasajte za tematske mreže u 2020. godini!

U okviru platforme za zdravstvenu politiku EU-a svake se godine organiziraju najmanje tri tematske mreže koje predvode dionici iz područja zdravlja, a odabiru korisnici platforme za zdravstvenu politiku. Kao rezultat rada tih privremenih mreža nastaju zajedničke izjave u području politike od zajedničkog interesa. Glasanje završava 6. studenoga 2019.

Pogledajte webinare u okviru tematskih mreža za 2019 i podržite zajedničke izjave za 2019.!

Ciklus je pri kraju, a završne zajedničke izjave bit će predstavljene 17. listopada 2019. na godišnjem sastanku platforme za zdravstvenu politiku EU-a. Još stignete pogledati webinare iz tematskih mreža za 2019. i podržati zajedničke izjave!

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a ima već više od 5700 registriranih korisnika, pridružite im se!

Od osnutka 2016. na platformu se registriralo više od 5700 korisnika s gotovo 70 različitih žarišnih područja. Prijavite se na platformu, pridružite se zdravstvenim dionicima, nevladinim organizacijama, istraživačima, organizacijama pacijenata i ostalima i razmjenjujte ideje!

Saznajte koje su inicijative kandidati za nagradu EU-a za djelovanje u području zdravlja za 2019.!

Iz svake kategorije „Nagrade EU-a za djelovanje u području zdravlja” za 2019. u uži izbor Europske komisije ušle su tri inicijative iz gradova, nevladinih organizacija i škola koji nastoje spriječiti ili smanjiti pretilost u djece i mladih (u dobi od 6 do 18 godina). Pobjednici će biti objavljeni 17. listopada 2019.

Saznajte tko su dosad bili pobjednici u drugim područjima, od ebole do cijepljenja

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja dodjeljuje se od 2015. kada je tema bila ebola. Odonda se najčešće dodjeljuje za teme antimikrobne rezistencije, cijepljenja, sprečavanja konzumacije duhana te pretilosti i prekomjerne tjelesne težine u mladih. Odabrane inicijative i dalje službe kao orijentir u tim područjima.

Nagradom EU-a za djelovanje u području zdravlja za 2019. podupire se Akcijski plan EU-a za suzbijanje pretilosti u djece za razdoblje 2014. – 2020.

Tim akcijskim planom utvrđena su glavna područja u kojima treba djelovati i predložene moguće mjere, kao i metode skupnog praćenja napretka.

I Program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama ove se godine uklapa u ciljeve nagrade EU-a za djelovanje u području zdravlja

Mnogi mladi ljudi u EU-u ne jedu hranu koja potiče rast i zdravlje. I nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja za 2019. i program distribucije voća, povrća i mlijeka za školsku djecu imaju za cilj vratiti ih na pravi put i smanjiti pretilost.

Želite li održati webinar o platformi za zdravstvenu politiku EU-a?

Želite li da vam tim platforme za zdravstvenu politiku EU-a pomogne organizirati webinar na platformi? Svoj prijedlog prijavite na sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Druge zanimljive poveznice

Portal najbolje prakse

Budući da se nagradom EU-a za djelovanje u području zdravlja promiču uzorne inicijative u području zdravstva, taj je portal jedinstvena „kontaktna točka” za najbolje prihvaćene metode rada i postupke koje je odabrala Upravljačka skupina za promicanje zdravlja i prevenciju. Takve metode i postupke možete dostaviti na portal na ocjenu.