Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 242 – Priekšplānā

Ar ES Veselības balvu tiek izteikta atzinība iniciatīvām, kas palīdz jauniešiem sākt dzīvot veselīgi

Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis pasniegs ES Veselības balvu 2019. gada 17. oktobrī gadskārtējā veselības politikas platformas sanāksmē Briselē. Šogad ar šo balvu tiek izteikta atzinība iniciatīvām, kas palīdz bērniem un jauniešiem sākt dzīvot veselīgi, saglabājot veselīgu ķermeņa svaru, pateicoties fiziskām aktivitātēm un uzturvielām bagātai pārtikai.

Kāpēc cīņa pret aptaukošanos un lieko svaru jauniešu vidū tika izraudzīta par šī gada tēmu?

Lai gan ir veikti pasākumi Eiropas līmenī, lai apvērstu liekā svara un aptaukošanās izvēršanās tendenci, to iedzīvotāju īpatsvars, kam ir šādas problēmas, joprojām ir satraucoši augsts gan pieaugušo, gan bērnu un jauniešu vidu. Īpaši satraucošs ir fakts, ka lielākajā daļā Eiropas valstu fiziskās aktivitātes rādītāji krītas vecuma grupā 11-15 gadi. Problēmas, kas saistītas ar lieko svaru, aptaukošanos un fizisko aktivitāti, principā sākas bērnībā un bieži nesamērīgi skar neaizsargātās sociāli ekonomiskās grupas.

Steidzami ir jāveic vērienīgi pasākumi, lai mazinātu ne vien personiskas ciešanas, ko rada liekais svars, bet arī lielo ekonomisko slogu, vienlaikus nostiprinot valstu veselības un sociālās sistēmas un stimulējot produktivitāti un ekonomikas izaugsmi, jo īpaši pateicoties veselīgam nākamajam darbaspēkam.

Kāpēc šogad ne tikai NVO, bet arī pilsētas un skolas varēja sacensties par ES Veselības balvu?

Lai novērstu un samazinātu bērnu un jauniešu aptaukošanos Eiropas Savienībā, mums ir jāsadarbojas dažādos līmeņos. Pilsētu, NVO un skolu uzdevums ir apvienot politikas veidotājus un iedzīvotājus. Tām ir būtiska loma bērnu izglītošanā par apdraudējumiem, kas rodas no neveselīga uztura un mazkustīga dzīvesveida, akcentējot profilaksi, kas ir efektīvākais pasākums.

Tieši te pilsētas, NVO un skolas ir aicinātas rīkoties un sadarboties ar citām personām, kas darbojas vidē, kur dzīvo bērni, lai pieliktu punktu šai satraucošajai tendencei.

Tāpēc 2019. gada ES Veselības balvas uzmanības centrā ir pilsētu, NVO un skolu iniciatīvas, kuras ir veicinājušas augstus sabiedrības veselības standartus Eiropas Savienībā, gādājot par profilaksi un mazinot aptaukošanos bērnu un jauniešu vidū. Žūrijai ir grūtais uzdevums atlasīt tikai trīs uzvarētājus. Tomēr es vēlētos uzsvērt, ka galvenais nav uzvarēt - patiešām svarīgi ir tas, ka mēs visi kopā cīnāmies pret aptaukošanos.

Protams, mēs vēlamies, lai mūsu bērni būtu laimīgi, veseli un sekmīgi, bet mums kā pieaugušajiem ir jādara vairāk par šiem novēlējumiem. Mums ir jāizdara pareizās izvēles, lai nepieļautu iespēju, ka viņi cieš no liekā svara vai aptaukošanās. Viņi ir pelnījuši mūsu stingro apņemšanos un izlēmīgu rīcību. Pārvarēsim bērnu aptaukošanās apburto loku kopā un tūlīt.

Darbības ES līmenī

ES Veselības politikas platforma

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

Skatiet internetā ES veselības politikas platformas ikgadējo sanāksmi un ES veselības balvas pasniegšanu!

Komisārs V. Andrjukaitis vadīs ceremoniju 2019. gada 17. oktobrī Briselē. Pēc tam tiks aizvadīta platformas ikgadējā sanāksme, kuras ietvaros notiks interaktīva apaļā galda diskusija, kas ir atvērta visiem, tostarp tiem, kas seko līdzi pasākumam tiešsaistē, kā arī 2019. un 2020. gada kopīgo paziņojumu prezentēšana.

Balsojiet tagad par 2020. gada cikla tematiskajiem tīkliem!

Katru gadu ES veselības politikas platforma vieso vismaz trīs tematiskos tīklus, kurus vada veselības jomas ieinteresētās personas un kurus izvēlējušies platformas lietotāji. Šie pagaidu tīkli veido kopīgus paziņojumus kopīgu interešu jomā. Balsošana noslēgsies 2019. gada 6. novembrī.

Skatiet 2019. tematiskā tīkla tīmekļseminārus un apstipriniet 2019. gada kopīgos paziņojumus!

Cikls tuvojas savam noslēgumam, un galīgie kopīgie paziņojumi tiks prezentēti ES veselības politikas platformas ikgadējā sanāksmē 2019. gada 17. oktobrī. Jūs joprojām varat skatīties visus 2019. gada tematisko tīklu tīmekļseminārus un apstiprināt to kopīgos paziņojumus!

ES veselības politikas platformai tagad ir vairāk nekā 5700 reģistrētu lietotāju — pievienojieties viņiem!

2016. gadā izveidotajai platformai tagad ir vairāk nekā 5700 reģistrētu lietotāju no turpat 70 dažādām mērķjomām. Pievienojieties šiem veselības speciālistiem, NVO, pētniekiem, pacientu organizācijām un citām ieinteresētajām personām, attīstiet savus tīklu un apmainieties ar tiem idejām, reģistrējoties platformā!

Skatiet, kādas iniciatīvas tiek īstenotas saistībā ar 2019. gada ES Veselības balvu.

Eiropas Komisija 2019. gada ES Veselības balvai, kas bija paredzēta pilsētām, NVO un skolām, kuras pieliek pūles, lai novērstu un mazinātu bērnu un jauniešu (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) aptaukošanos, katrā kategorijā atlasīja trīs iniciatīvas finālistes. Uzvarētājas paziņos 2019. gada 17. oktobrī.

Uzziniet iepriekšējās apbalvotās iniciatīvas citās jomās, sākot no Ebolas vīrusa un beidzot ar vakcināciju

ES Veselības balva tika izveidota 2015. gadā; togad temats bija Ebolas vīrusslimība. Kopš tā laika balvas temati bijuši mikrobu rezistence, vakcinācija, atteikšanās no smēķēšanas un aptaukošanās un liekais svars jauniešu vidū. Atlasītās iniciatīvas turpina kalpot par atsauci šajās jomās.

2019. gada ES Veselības balva atbalsta ES Rīcības plānu attiecībā uz bērnu aptaukošanos 2014.–2020. gadam

Rīcības plānā ir noteiktas prioritārās darbības jomas un ierosināti pasākumi. Tas piedāvā arī veidus, kā kopīgi sekot līdzi progresam.

Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu atbalsta 2019. gada ES Veselības aizsardzības balvas mērķus

Daudzi ES jaunieši nelieto pareizu pārtiku, lai sekmētu savu attīstību un veselību. 2019. gada ES Veselības balva un programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu ir vērstas uz to, lai bērniem veidotu labus ieradums un mazinātu aptaukošanos.

Vai jūs vēlētos būt ES veselības politikas platformas tīmekļsemināra vadītājs?

ES Veselības politikas platformas grupa var jums palīdzēt organizēt šīs platformas tīmekļsemināru? Nosūtiet priekšlikumu uz šādu adresi: sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu)!

Citas interesantas saites

Labas prakses portāls

Tāpat kā ES Veselības balva veicina parauginiciatīvas veselības jomā, portāls piedāvā vienotu kontaktpunktu labas prakses piemēriem, kurus atlasījusi Vadības grupa profilakses un veselības veicināšanas jomā. Varat arī iesniegt savus labas prakses piemērus portālā, lai tie tiktu novērtēti.