Direct naar de inhoud
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 242 – Focus

De EU-Gezondheidsprijs bekroont initiatieven die jonge mensen helpen een gezonde start in het leven te nemen.

Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, reikt de EU-Gezondheidsprijs op 17 oktober 2019 uit op de jaarlijkse bijeenkomst van het EU-platform voor gezondheidsbeleid in Brussel. Dit jaar staat de prijs in het teken van initiatieven die kinderen en jongeren helpen een gezonde start in het leven te maken en een gezond lichaamsgewicht te handhaven door voedzame levensmiddelen en lichaamsbeweging.

Waarom is de strijd tegen zwaarlijvigheid en overgewicht bij jongeren als jaarthema gekozen?

Ondanks maatregelen op Europees niveau om de stijgende trend om te buigen, blijft het aandeel van de bevolking met overgewicht of obesitas zorgwekkend hoog, zowel onder volwassenen als onder kinderen en jongeren. Bijzonder verontrustend is het feit dat in de meeste Europese landen jongeren tussen 11 en 15 vaak minder gaan bewegen. Problemen in verband met overgewicht, obesitas en gebrek aan lichaamsbeweging beginnen vaak in de kindertijd en komen onevenredig vaak voor bij kansarme sociaaleconomische groepen.

Er zijn dringend ambitieuze maatregelen nodig, niet alleen om menselijk lijden te voorkomen, maar ook om de hoge economische last van obesitas te verminderen, de nationale gezondheids- en sociale stelsels te versterken en de productiviteit en groei van de economie te bevorderen, waarvoor een gezonde toekomstige beroepsbevolking nodig is.

Waarom komen dit jaar ook steden, scholen en ngo's in aanmerking voor de EU-Gezondheidsprijs?

Om zwaarlijvigheid bij kinderen en jonge volwassenen in de EU te voorkomen en te bestrijden, moeten we op verschillende niveaus samenwerken. De rol van steden, ngo’s en scholen bestaat erin beleidsmakers en burgers samen te brengen, kinderen voor te lichten over de gevaren van ongezonde voeding en een zittend leven, en te pleiten voor preventie als de beste aanpak.

Samen met andere personen en instanties die met kinderen te maken hebben kunnen zij iets doen om deze zorgwekkende trend een halt toe te roepen.

Daarom richt de EU-Gezondheidsprijs 2019 zich op initiatieven van steden, ngo’s en scholen die hebben bijgedragen tot hoge normen op het gebied van de volksgezondheid in de EU door het voorkomen en terugdringen van zwaarlijvigheid bij kinderen en jonge volwassenen. De jury heeft de moeilijke taak om slechts drie winnende initiatieven te selecteren, maar ik wil erop wijzen dat het niet belangrijk is wie wint. Het gaat erom dat we allemaal samenwerken om zwaarlijvigheid aan te pakken.

Natuurlijk willen we dat onze kinderen gelukkig, gezond en succesvol zijn, maar als volwassenen moeten we meer doen dan hun deze dingen toewensen, we moeten de juiste keuzes maken om te voorkomen dat zij te zwaar of zwaarlijvig worden. Zij verdienen onze krachtige inzet en een doortastend optreden. Laten we de vicieuze cirkel van obesitas bij kinderen doorbreken, samen en nu.

Activiteiten op EU-niveau

EU-platform voor gezondheidsbeleid

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Nieuws

Volg de jaarlijkse bijeenkomst van het EU-platform voor gezondheidsbeleid en de uitreiking van de EU-Gezondheidsprijzen via webstream!

EU-commissaris Andriukaitis zal de prijsuitreiking op 17 oktober 2019 in Brussel voorzitten. Daarna volgt de jaarlijkse bijeenkomst van het platform met een interactief rondetafelgesprek, waaraan iedereen, ook online, kan deelnemen, en de presentatie van de gezamenlijke verklaringen voor 2019 en 2020.

Stem nu voor de thematische netwerken van de cyclus 2020!

Het EU-platform voor gezondheidsbeleid host elk jaar ten minste drie thematische netwerken, geleid door belanghebbenden uit de gezondheidszorg en gekozen door de gebruikers van het platform. Deze tijdelijke netwerken produceren gezamenlijke verklaringen op een beleidsterrein van gemeenschappelijk belang. De stemming wordt afgesloten op 6 november 2019.

Bekijk de webinars van de thematisch netwerken 2019 en onderschrijf de gezamenlijke verklaringen!

De cyclus wordt afgesloten en de definitieve gezamenlijke verklaringen worden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het EU-platform voor gezondheidsbeleid op 17 oktober 2019. U hebt nog tijd om alle webinars van de thematische netwerken 2019 te bekijken en hun gezamenlijke verklaringen te onderschrijven!

EU-platform voor gezondheidsbeleid heeft nu meer dan 5700 geregistreerde gebruikers – kom erbij!

Sinds de oprichting in 2016 is het platform gegroeid. Er zijn nu ruim 5700 geregistreerde gebruikers op bijna 70 verschillende aandachtsgebieden. Doe mee en wissel van gedachten met deze stakeholders, ngo’s, onderzoekers, patiëntenorganisaties en anderen door u te registreren bij het netwerk!

Welke initiatieven maken kans op de EU-Gezondheidsprijs 2019?

De Europese Commissie heeft per categorie van de EU-Gezondheidsprijs 2019 drie initiatieven geselecteerd van steden, ngo’s en scholen die proberen zwaarlijvigheid bij kinderen en jongeren (6-18 jaar) te voorkomen en tegen te gaan. De winnaars worden bekendgemaakt op 17 oktober 2019.

Eerdere winnaars op andere gebieden, van ebola tot vaccinatie

De EU-Gezondheidsprijs ging van start in 2015. Toen was het thema ebola. Sindsdien ging de aandacht naar antimicrobiële resistentie, vaccinatie, tabak, en obesitas en overgewicht bij jongeren. Op deze gebieden zijn de geselecteerde initiatieven nog steeds referentiepunten.

EU-Gezondheidsprijs 2019 ondersteunt het EU-actieplan inzake obesitas bij kinderen 2014-2020

Het actieplan bepaalt prioritaire actiegebieden en stelt mogelijke maatregelen voor. Ook bevat het voorstellen om de voortgang gezamenlijk te volgen.

Regeling voor fruit, groenten en melk op school ondersteunt eveneens de doelstellingen van dit jaar voor de EU-Gezondheidsprijs

Veel jongeren in de EU gebruiken niet de juiste voeding om hun groei en gezondheid te bevorderen. Zowel de EU-Gezondheidsprijs 2019 als dit plan voor de distributie van fruit, groenten en melk op school moet hen helpen weer op het goede spoor te komen en niet zwaarlijvig te worden of te blijven.

Wilt u een webinar organiseren over het EU-platform voor gezondheidsbeleid?

Wilt u graag dat het team van het EU-platform u daarbij helpt? Neem dan contact op met sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu)!

Andere links

Portaal voor best practices

Net zoals de EU-Gezondheidsprijs initiatieven op het gebied van gezondheid onder de aandacht brengt die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen, biedt het portaal een “one-stop shop” voor beproefde methoden die door de stuurgroep voor preventie en gezondheidsbevordering zijn geselecteerd. Methoden mogen ook ter beoordeling aan het portaal worden voorgelegd.