Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 242 – Téma

Cenou EÚ v oblasti zdravia sa odmieňajú iniciatívy, ktoré pomáhajú mladým ľuďom začať zdravo žiť

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis odovzdá 17. októbra 2019 v Bruseli cenu EÚ v oblasti zdravia počas výročného zasadnutia platformy pre politiku v oblasti zdravia. Tohtoročnou cenou sa vyzdvihujú iniciatívy, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom začať zdravo žiť, a to tým, že si vďaka konzumácii výživných potravín a zvýšeniu fyzickej aktivity udržia zdravú telesnú hmotnosť.

Prečo sa boj proti obezite a nadváhe u mladých ľudí stal tohtoročnou témou?

Napriek opatreniam na európskej úrovni, ktoré sú zamerané na zvrátenie stúpajúcich trendov, zostáva podiel populácie s nadváhou alebo obezitou naďalej znepokojivo vysoký tak v prípade dospelých, ako aj v prípade detí a mladých ľudí. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že vo väčšine európskych krajín sa telesná aktivita detí vo veku 11 až 15 rokov zvyčajne znižuje. Problémy súvisiace s nadváhou, obezitou a telesnou nečinnosťou sa zvyčajne začínajú objavovať už v detstve a často neúmerne postihujú znevýhodnené sociálno-ekonomické skupiny.

Je naliehavo potrebné prijať ambiciózne opatrenia, a to nielen na zníženie ľudského utrpenia, ale aj na zníženie vysokej hospodárskej záťaže spôsobenej obezitou, posilnenie vnútroštátnych zdravotníckych a sociálnych systémov a na podporu produktivity a rastu hospodárstva vrátane zdravej budúcej pracovnej sily.

Prečo sa oprávnenosť na cenu EÚ v oblasti zdravia tento rok rozšírila na mestá a školy, ako aj na mimovládne organizácie?

V záujme prevencie a znižovania výskytu obezity u detí a mladých dospelých v Európskej únii musíme spolupracovať na rozličných úrovniach. Úlohou miest, mimovládnych organizácií a škôl je prepájať tvorcov politík a občanov, pričom zároveň zohrávajú významnú úlohu pri vzdelávaní detí o nebezpečenstvách nezdravej stravy a sedavého spôsobu života, ako aj pri propagovaní prevencie ako najlepšej politiky.

Práve v tejto oblasti sa mestám, mimovládnym organizáciám a školám adresuje výzva, aby konali a spolupracovali s ostatnými aktérmi v detskom prostredí a zastavili tento znepokojivý trend.

Preto sa cena EÚ v oblasti zdravia za rok 2019 zameriava na iniciatívy miest, mimovládnych organizácií a škôl, ktoré prevenciou a znižovaním výskytu obezity u detí a mladých dospelých prispievajú k vysokej úrovni verejného zdravia v Európskej únii. Porota má náročnú úlohu, pretože môže vybrať len tri víťazné iniciatívy. Chcel by som však zdôrazniť, že víťazstvo nie je najdôležitejšie – dôležité je, aby sme sa o riešenie obezity usilovali všetci spoločne.

Prirodzene, chceme, aby naše deti boli šťastné, zdravé a úspešné, ale ako dospelí musíme urobiť viac, než si to len priať. Musíme za ne prijímať správne rozhodnutia, aby sme zabránili tomu, že budú trpieť nadváhou alebo obezitou. Zaslúžia si naše pevné odhodlanie a rozhodné kroky. Nájdime východisko zo začarovaného kruhu detskej obezity spoločne a okamžite.

Činnosti na úrovni EÚ

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Zúčastnite sa na výročnom zasadnutí platformy pre politiku EÚ v oblasti zdravia a na udeľovaní ceny EÚ v oblasti zdravia prostredníctvom internetového prenosu

Slávnostnému udeľovaniu ceny 17. októbra 2019 v Bruseli bude predsedať komisár Andriukaitis. Následne sa uskutoční výročné zasadnutie platformy s interaktívnou diskusiou za okrúhlym stolom, otvorenou pre všetkých vrátane online divákov, ako aj prezentácia spoločných vyhlásení na roky 2019 a 2020.

Hlasujte za cyklus tematických sietí na rok 2020

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia každoročne hostí minimálne tri tematické siete, ktoré vedú zainteresované strany v oblasti zdravia a ktoré vyberajú používatelia platformy pre politiku v oblasti zdravia. Tieto dočasné siete vypracúvajú spoločné vyhlásenia v oblasti politiky spoločného záujmu. Hlasovanie sa uzatvára 6. novembra 2019.

Pozrite si webináre tematických sietí na rok 2019 a vyjadrite podporu spoločným vyhláseniam na rok 2019

Súčasný cyklus sa chýli ku koncu a konečné spoločné vyhlásenia budú predstavené na výročnom zasadnutí platformy pre politiku EÚ v oblasti zdravia 17. októbra 2019. Ešte stále máte čas pozrieť si všetky webináre tematických sietí na rok 2019 a vyjadriť podporu ich spoločným vyhláseniam.

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia má v súčasnosti viac než 5 700 registrovaných používateľov – pridajte sa k nim!

Platforma sa od svojho založenia v roku 2016 rozrástla na viac než 5 700 registrovaných používateľov z takmer 70 rôznych oblastí záujmu. Pridajte sa k týmto zainteresovaným stranám v oblasti zdravia, mimovládnym organizáciám, výskumným pracovníkom, organizáciám pacientov a ďalším. Registráciou získate možnosť nadväzovať kontakty a vzájomne si vymieňať myšlienky a nápady.

Zistite, ktoré iniciatívy sú nominované na cenu EÚ v oblasti zdravia za rok 2019

Európska komisia vybrala do užšieho výberu tri iniciatívy z každej kategórie ceny EÚ v oblasti zdravia za rok 2019 – mestá, mimovládne organizácie a školy, ktoré sa usilujú o prevenciu a znižovanie výskytu obezity u detí a mladých ľudí (vo veku od 6 do 18 rokov). Víťazi budú vyhlásení 17. októbra 2019.

Spoznajte predchádzajúcich víťazov v ďalších oblastiach, od eboly po očkovanie

Cena EÚ v oblasti zdravia sa začala udeľovať v roku 2015, keď bola témou ebola. Odvtedy bola zameraná na antimikrobiálnu rezistenciu, očkovanie, ako aj prevenciu užívania tabaku a prevenciu obezity a nadváhy mladých ľudí. Vybrané iniciatívy stále slúžia ako referenčné rámce v týchto oblastiach.

Cenou EÚ v oblasti zdravia za rok 2019 sa podporuje akčný plán EÚ pre detskú obezitu na roky 2014 – 2020

V tomto akčnom pláne sa stanovujú prioritné oblasti činnosti a navrhujú možné opatrenia. Obsahuje aj návrhy, ako spoločne sledovať dosiahnutý pokrok.

Tohtoročné ciele ceny EÚ v oblasti zdravia podporuje aj program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

Veľa mladých ľudí v EÚ neprijíma správnu stravu na podporu svojho rastu a dobrého zdravia. Cieľom ceny EÚ v oblasti zdravia za rok 2019, ako aj tohto plánu distribúcie ovocia, zeleniny a mlieka školákom je pomôcť im docieliť nápravu a znížiť výskyt obezity.

Chceli by ste usporiadať webinár na platforme pre politiku EÚ v oblasti zdravia?

Chceli by ste, aby vám tím platformy pre politiku EÚ v oblasti zdravia pomohol zorganizovať webinár na tejto platforme? Zašlite svoj návrh na adresu sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Ďalšie zaujímavé odkazy

Portál s najlepšími postupmi

Rovnako, ako sa prostredníctvom ceny EÚ v oblasti zdravia propagujú príkladné iniciatívy v oblasti zdravia, portál poskytuje jednotné kontaktné miesto pre osvedčené a najlepšie postupy, ktoré vyberá riadiaca skupina pre prevenciu a podporu. Postupy možno prostredníctvom portálu predkladať aj na posúdenie.