Gå direkt till innehållet
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 242 – I fokus

EU:s folkhälsopris till initiativ som främjar sunda vanor bland barn och ungdomar

EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis delar ut EU:s folkhälsopris den 17 oktober 2019 vid folkhälsoplattformens årsmöte i Bryssel. Årets pris går till initiativ som hjälper barn och ungdomar att utveckla hälsosamma vanor och hålla en sund kroppsvikt genom näringsrik kost och motion.

Varför är årets tema bekämpning av fetma och övervikt hos unga?

Trots att man på EU-nivå har försökt få den stigande trenden att vända lider en oroväckande stor andel av befolkningen av övervikt eller fetma. Det gäller både barn och vuxna. Särskilt alarmerande är att den fysiska aktiviteten tenderar att minska mellan åldrarna 11 och 15 år i de flesta europeiska länder. Problem med övervikt, fetma och fysisk inaktivitet börjar vanligen redan i barndomen och drabbar ofta missgynnade socioekonomiska grupper oproportionerligt mycket.

Det krävs ambitiösa åtgärder för att människor ska må bättre, men också för att minska fetmans stora ekonomiska börda, stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen, främja ekonomins produktivitet och tillväxt och lägga grunden för en frisk framtida arbetskraft.

Hur kommer det sig att städer, skolor och icke-statliga organisationer också kan delta i EU:s folkhälsopris i år?

Vi måste samarbeta på olika nivåer för att förebygga och minska fetma hos barn och ungdomar i EU. Städer, skolor och icke-statliga organisationer fungerar som en länk mellan beslutsfattare och allmänheten. De är också viktiga när det gäller att utbilda barn om riskerna med onyttig mat och en stillasittande livsstil samt att förespråka förebyggande insatser.

Därför uppmanar vi städer, icke-statliga organisationer och skolor att agera och interagera med andra aktörer i barnens vardag för att stoppa denna oroande trend.

EU:s folkhälsopris 2019 lyfter fram initiativ från städer, icke-statliga organisationer och skolor för att förebygga och minska fetma hos barn och unga och därmed bidra till en god folkhälsa i EU. Juryn har den utmanande uppgiften att välja ut endast tre vinnande initiativ, men jag vill betona att vinsten inte är det viktigaste – det som spelar roll är att vi alla arbetar tillsammans för att motarbeta fetma.

Vi önskar naturligtvis våra barn lycka, hälsa och framgång, men som vuxna måste vi göra mer än att bara önska – vi måste göra rätt val för dem för att förhindra att de blir överviktiga eller feta. De förtjänar vårt starka engagemang och beslutsamma åtgärder. Låt oss tillsammans bryta den onda cirkeln med barnfetma, här och nu.

Åtgärder på EU-nivå

EU:s folkhälsoplattform

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Följ utdelningen av EU:s folkhälsopris och folkhälsoplattformens årsmöte direkt på nätet

EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis delar ut EU:s folkhälsopris den 17 oktober 2019 i Bryssel. Sedan följer folkhälsoplattformens årsmöte, där vem som helst kan delta i diskussionen via nätet. De gemensamma uttalandena för 2019 och 2020 presenteras också.

Rösta på de tematiska nätverken för 2020

Varje år driver EU:s folkhälsoplattform minst tre tematiska nätverk, som leds av hälso- och sjukvårdsaktörer och väljs ut av plattformens användare. De tillfälliga nätverken gör gemensamma uttalanden inom ett politikområde av allmänintresse. Du kan rösta fram till den 6 november 2019.

Titta på webbseminarierna från årets tematiska nätverk och stöd de gemensamma uttalandena

Verksamhetsperioden går mot sitt slut och de sista gemensamma uttalandena läggs fram vid årsmötet den 17 oktober 2019. Du hinner ännu titta på alla webbseminarier från årets tematiska nätverk och stödja de gemensamma uttalandena.

EU:s folkhälsoplattform har nu över 5 700 registrerade användare – gå med du också

Sedan plattformen lanserades 2016 har över 5 700 användare registrerat sig, från nästan 70 olika fokusområden. Genom att registrera dig kan du nätverka och utbyta idéer med vårdaktörer, icke-statliga organisationer, forskare, patientorganisationer och andra.

Vilka initiativ tävlar om EU:s folkhälsopris 2019?

EU-kommissionen har valt ut tre initiativ per kategori i 2019 års folkhälsopris för städer, icke-statliga organisationer och skolor som vill förebygga och minska fetma bland 6–18-åringar. Vinnarna avslöjas den 17 oktober 2019.

Tidigare vinnare på andra områden, från Ebola till vaccination

EU:s folkhälsopris infördes 2015, då temat var ebola. Andra år har temat varit antibiotikaresistens, vaccination och förebyggande av rökning, och i år är tävlingen inriktad på fetma och övervikt hos barn och unga. De utvalda initiativen fortsätter att fungera som referens på dessa områden.

EU:s folkhälsopris 2019 stöder EU:s handlingsplan mot barnfetma 2014–2020

Handlingsplanen innehåller prioriterade områden, förslag på åtgärder och sätt att följa upp resultaten.

Programmet för frukt, grönsaker och mjölk i skolan stöder också målen för årets folkhälsopris

Många unga i EU äter mat som inte bidrar till deras tillväxt och hälsa. Både EU:s folkhälsopris 2019 och programmet för utdelning av frukt, grönsaker och mjölk till skolelever har som mål att leda in dem på rätt spår och förebygga fetma.

Vill du leda ett webbseminarium på EU:s folkhälsoplattform?

Vill du ha hjälp med att ordna ett webbseminarium på plattformen? Skicka ditt förslag till sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Läs mer

Portalen för bästa praxis

På samma sätt som EU:s folkhälsopris uppmärksammar goda initiativ på hälsoområdet finns det en portal med goda vanor och bästa praxis som väljs ut av styrgruppen för hälsofrämjande insatser. Det går också att lämna in egna förslag.