Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 243 – Téma

Digitální řešení mohou zajistit snadnější a spravedlivější poskytování zdravotní péče

Andrzej Rys, ředitel odpovědný za zdravotní systémy, zdravotnické prostředky a inovace na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, s námi hovořil o výhodách a příležitostech digitalizace zdravotnictví i o jejich nástrahách.

Proč je důležité investovat do digitalizace zdravotnictví?

Proč? Protože digitální řešení by v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb mohla znamenat skutečnou revoluci. A protože by mohla pomoci milionům lidem se zlepšením jejich zdravotního stavu. Digitalizace nám umožňuje zajistit kontinuitu péče o osoby cestující do zahraničí. Navíc nabízí všem pacientům možnost obdržet stejně kvalitní péči bez ohledu na to, kde mají bydliště.

To je výhoda evropských referenčních sítí, díky nimž mohou pacienti trpící vzácným onemocněním získat radu od odborníků z celé Evropy a nemusí při tom ani vycestovat do zahraničí. Díky celounijní platformě tak mohou jít „virtuální“ lékařskou prohlídku kdekoli v EU. Nemusí se tak nikam přesouvat - virtuálním prostorem se k nim přesouvají odborné informace.

Digitalizace napomáhá tomu, aby se zdravotní systémy nesoustředily výhradně kolem nemocnic, ale byly integrovanější a využívaly komunitní přístup. Díky digitálním nástrojům zdravotní péče můžeme omezit počet klasických návštěv u lékaře a provádět rutinní kontrolu zdravotního stavu z domova. Další výhodou je, že tak lze lépe využívat zdravotní údaje pro výzkum, stimulovat inovace a vyvíjet nové léčebné postupy.

Co v této oblasti činí Komise?

Komise v roce 2018 přijala Komise třístupňový plán digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče v rámci jednotného digitálního trhu. První pilíř tohoto sdělení Komise podporuje lepší přístup k zdravotním údajům občanů a upravuje jejich výměnu. Dosud zahájilo výměnu zdravotních údajů o pacientech mezi lékárnami (tzv. e-předpis) a nemocnicemi pro naléhavé případy (pacientský souhrn) již 5 členských států. Brzy se k nim přidají další dva. Do roku 2021 by jich mělo být celkem 15. Vloni přijala Komise doporučení o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů, na jehož základě se rozšiřuje obsah pacientského souhrnu o údaje, jako jsou výsledky laboratorních testů, snímky a propouštěcí zprávy.

Druhý pilíř optimalizuje výměnu údajů pro výzkumné účely. Dobrým příkladem sdílení údajů je prohlášení „One Million Genomes“, v němž se 21 členských států zavázalo zajistit společně přístup k alespoň 1 milionu sekvenčních genomů.

Třetí pilíř má za cíl motivovat občany k využívání digitálních technologií v oblasti zdraví a zvýšit jejich digitální kompetence. Zároveň má sestavit obecné zásady pro ověřování a certifikaci zdravotnických technologií a propagovat výměnu osvědčených postupů.

Jaká je podle vás budoucnost digitálního zdravotnictví?

Komise spolupracuje s členskými státy na vytvoření evropského společného prostoru pro údaje o zdraví, kde by se data mohla sdílet pro účely léčby i výzkumu, a to samozřejmě při plném dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a podle přísných bezpečnostních pravidel. Údaje by se bezpečně sdílely a využívaly vnitrostátními orgány a dalšími subjekty ku prospěchu celé společnosti. Je zde velký potenciál například pro výzkum, který v současnosti naráží na své limity kvůli nedostatečné právní úpravě, nízké interoperabilitě stávající infrastruktury nebo chybějícím kodexům chování, které by zajišťovaly bezpečnou výměnu osobních údajů. A to je velký problém. Je skutečně potřeba nalézt správný správní model, zajistit investice do infrastruktury, stanovit etická pravidla a opatření ochrany osobních údajů.

Chceme, aby byla digitalizace ku prospěchu všem, nikoli však na úkor ochrany soukromí. Proto nyní ve všech členských státech platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nyní bedlivě sledujeme, jak je uplatňováno, a to především v oblasti zdraví, která je co do ochrany soukromí velice křehká.

Činnosti na úrovni EU

Elektronické zdravotnictví (eHealth): digitální řešení v oblasti zdravotnictví a péče

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Transformace zdravotní a jiné péče v rámci jednotného digitálního trhu

Evropská komise – Komunikační sítě, obsah a technologie

Aktuality

Sdílení pacientských souhrnů mezi Lucemburskem, Chorvatskem a Českou republikou

Elektronické pacientské souhrny obsahují přehled informací o alergiích pacienta, lécích, které v současné době užívá, a jeho anamnéze (např. absolvovaných operacích). Nyní je možné tyto záznamy sdílet mezi prvními zeměmi EU: Lucemburskem nebo Chorvatskem (osoby cestující do těchto zemí) a Českou republikou (osoby cestující z ČR), a to při neplánované zdravotní péči.

Evropská referenční sítě obdrží finanční podporu na zřízení registrů pacientů pro vědecké účely

Tyto virtuální sítě propojují zdravotnické pracovníky z 25 zemí Evropy, kteří se věnují pacientům trpícím vzácnými nebo komplexními onemocněními.

Komise přijímá doporučení týkající se evropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů

Toto rozhodnutí se vztahuje i na používání pacientských souhrnů, výsledků laboratorních zkoušek, propouštěcích zpráv, snímků a souvisejících zpráv. Cílem je usnadnit přeshraniční využívání elektronických zdravotních záznamů.

21 členských států podepsalo prohlášení „1 milion genomů“

Podpisem tohoto prohlášení se zavazují, že do roku 2022 zajistí v EU přístup k alespoň 1 milionu sekvenčních genomů (a k 10 milionům genomů do roku 2025).

Projekt Harmony dosáhl zlomového bodu: shromáždil údaje od 45 000 pacientů s onkologickými onemocněními

Projekt je součástí programu Data velkého objemu pro lepší výsledky Iniciativy pro inovativní léčiva. Jeho cílem je shromáždit údaje od reálných pacientů trpících některým typem rakoviny krve, získat tak poznatky o způsobu, jak tato onemocnění fungují, a podpořit rozvoj efektivnější léčby.

35 milionů eur na rozvoj nástrojů umělé inteligence a analýzy v oblasti prevence a léčby rakoviny

Byla zveřejněna výzva k podávání návrhů týkajících se podpory rozvoje nástrojů a analytických postupů zaměřených na prevenci a léčbu rakoviny včetně nástrojů umělé inteligence pro analýzu onkologických snímků.

ROADMAP spouští svůj projekt „Data Cube“, který nabídne dynamický přehled současných vědeckých poznatků o Alzheimerově nemoci v Evropě

Partnerství veřejného a soukromého sektoru s názvem ROADMAP, které je financováno prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva, má za cíl integrovat data o Alzheimerově chorobě získaná z praxe v různých zemích a z různých zdrojů. Projekt 3D Data Cube je určen k mapování všech dosavadních výzkumných dat.

Potenciál technologií blockchain v Evropě

Blockchain je technologie distribuované účetní knihy, která uchovává finální záznam o transakcí s údaji v decentralizovaném prostředí a umožňuje tak dohledatelnou, zabezpečenou výměnu citlivých zdravotních údajů.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Společná akce na podporu sítě pro elektronické zdravotnictví

Cílem této společné akce v rámci víceletého pracovního programu na období 2018–2021 je prozkoumat možnosti elektronického zdravotnictví, pokud jde o řešení chronických onemocnění a souběžného výskytu několika chorob (multimorbidity).

Další zajímavé odkazy

Světová zdravotnická organizace – elektronické zdravotnictví