Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 243 – Fokus

Digitale løsninger kan gøre sundhedsplejen lettere tilgængelig og mere retfærdig

Andrzej Rys, Europa-Kommissionens direktør med ansvar for sundhedssystemer, lægemidler og innovation i Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, fortæller om digitaliseringens fordele, muligheder og udfordringer.

Hvorfor er det vigtigt at investere i digital sundhed?

Hvorfor? Fordi digitale løsninger inden for sundhed og pleje virkelig kan revolutionere sundheds- og plejeydelserne og har potentiale til at hjælpe millioner af mennesker til et bedre helbred. Digitalisering er med til at sikre kontinuiteten i plejen af personer, der rejser på tværs af grænserne, men hvad der er lige så vigtigt: Den giver alle patienter i EU lige mulighed for at få kvalitetspleje, uanset hvor de bor.

Det fine ved de europæiske referencenetværk er, at de giver patienter med sjældne sygdomme adgang til ekspertrådgivning fra specialister i hele Europa uden at skulle rejse – de kan nemlig få virtuelle konsultationer via en digital platform, der dækker hele EU. Det er eksperternes viden, som rejser – ikke patienten.

Digitaliseringen hjælper sundhedssystemerne på vej fra at være hospitalscentrerede til at blive mere lokalsamfundsbaserede. Digitale værktøjer til sundhedspleje kan bl.a. mindske behovet for konsultationer, fordi patienterne kan få rutinemæssige lægetjek i hjemmet. De kan også bidrage til bedre brug af sundhedsdata inden for forskningen, så innovationen bliver understøttet og der bliver udviklet nye behandlingsformer.

Hvad gør Kommissionen inden for digital sundhed?

I 2018 vedtog Kommissionen en tredelt plan for den digitale omstilling af sundhed og pleje på det digitale indre marked. Den første del af planen går ud på at lette adgangen til og udvekslingen af sundhedsdata om EU-borgerne. Fem medlemslande – som snart bliver til syv – er begyndt at udveksle patientoplysninger på tværs af grænserne mellem apoteker (e-recepter) og hospitaler i nødsituationer (patientjournaler). Inden 2021 ventes antallet at stige til 15. Og sidste år vedtog Kommissionen en henstilling om et europæisk format for udveksling af patientjournaler. Det er hensigten at udvide brugen af data i journalerne til også at omfatte f.eks. prøveresultater, billeder og udskrivelsespapirer.

Den anden del drejer sig om at forbedre udvekslingen af data til forskningsformål. Erklæringen "1 million genomer" er et godt eksempel. Her har 21 medlemslande forpligtet sig til at opbygge en forskningskohorte på mindst 1 million genomsekvenser.

Med den tredje del tilskynder vi folk til at gøre mere brug af digital sundhedsteknologi og øge deres digitale viden og færdigheder. Vi ønsker også at fastlægge fælles principper for validering og certificering af sundhedsteknologi og udbrede udvekslingen af god praksis.

Fremtidens digitale sundhed

Europa-Kommissionen samarbejder med medlemslandene om at skabe et fælles europæisk sundhedsdataområde, hvor vi kan udveksle og give adgang til data om sundhedspleje og -forskning i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og de strengeste sikkerhedsregler. De nationale myndigheder og forskellige interessenter skal kunne udveksle, søge i og anvende sundhedsdataene på en fuldkommen sikker måde – til fordel for alle. Der er et enormt potentiale for forskningen via adgang til sundhedsdata, som i øjeblikket ikke kan udnyttes på grund af huller i lovgivningen, fordi forskellige infrastrukturer ikke kan tale sammen, eller fordi der er mangel på gensidige adfærdskodekser for sikker udveksling af personoplysninger. Det er en stor udfordring at finde den rigtige styringsmodel, foretage de rette infrastrukturinvesteringer og indføre de mest hensigtsmæssige etiske retningslinjer og foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.

Vi ønsker, at alle skal nyde godt af fordelene ved digitalisering, men det må ikke være på bekostning af privatlivets fred. Det er derfor, GDPR nu er blevet indført i alle EU-lande. Vi er i øjeblikket ved at se på, hvordan forordningen bliver anvendt i de enkelte lande, navnlig på det meget personfølsomme område, som sundhed er.

Aktiviteter på EU-plan

E-sundhed: Digital sundhed og pleje

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Ny tilgang til sundhed og pleje på det digitale indre marked

Europa-Kommissionen – Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

Nyheder

De første patientjournaler kan nu udveksles mellem Luxembourg, Kroatien og Tjekkiet

Elektroniske patientjournaler, der giver et overblik over patientens allergier, nuværende medicin og tidligere lægeundersøgelser, kan nu udveksles mellem de første EU-lande: Luxembourg og Kroatien (indrejsende) og Tjekkiet (udrejsende) i tilfælde af uforudset behandling (nødsituationer).

De europæiske referencenetværk får økonomisk støtte til at oprette patientregistre til forskningsformål

Disse virtuelle netværk forbinder sundhedsfagfolk, der beskæftiger sig med sjældne eller komplekse sygdomme i 25 lande i hele Europa.

Kommissionen vedtager henstilling om et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler

Formålet med denne henstilling er at udvide brugen af elektroniske patientjournaler, så der også udveksles information om laboratorieprøver, udskrivelsespapirer samt billeder og billeddiagnostik. Derudover skal det være lettere at arbejde med patientjournalerne på tværs af grænserne.

21 medlemslande har underskrevet erklæringen "1 million genomer"

Ved at underskrive erklæringen forpligter de sig til at opbygge en forskningskohorte på mindst 1 million genomsekvenser, som skal være tilgængelig i EU inden 2022. Dette tal skal vokse til 10 millioner inden 2025.

Projektet "Harmony" når en milepæl med indsamling af data fra 45 000 patienter med blodkræft

Projektet er en del af initiativet vedrørende innovative lægemidlers program Big Data for Better Outcomes. Det har til formål at udnytte data fra den virkelige verden fra patienter med blodkræft til at få mere viden om sygdomsmekanismerne og støtte udviklingen af bedre behandlinger.

35 mio. euro til udvikling af redskaber til kunstig intelligens og analyse af kræftforebyggelse og -behandling

Der er indkaldt forslag, der skal booste udviklingen af redskaber og analysemetoder, der fokuser på forebyggelse og behandling af kræft, herunder kunstig intelligens til analyse af kræftbilleder.

ROADMAP lancerer sin "Data Cube", der giver et dynamisk overblik over de forskningsdata, der findes for Alzheimers sygdom i hele Europa

ROADMAP, som er finansieret via initiativet vedrørende innovative lægemidler, har til formål at samle data fra den virkelige verden om Alzheimers sygdom fra forskellige kilder og lande. 3D-værktøjet Data Cube kortlægger alle de forskningsdata, der er til rådighed på nuværende tidspunkt.

Blockchainteknologiens potentiale i Europa

Blockchain er en distributed ledger-teknologi, som muliggør en decentraliseret endelig registrering af datatransaktioner, som kan bruges til sporbar og sikker udveksling af følsomme sundhedsdata.

Projekter under sundhedsprogrammet

Fælles aktion til støtte for e-sundhedsnetværket

Den fælles aktion eHAction støtter e-sundhedsnetværket, som i sit flerårige arbejdsprogram for 2018-2021 vil undersøge, hvordan e-sundhed kan bruges til at lette håndteringen af kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Andre interessante links

Verdenssundhedsorganisationen – e-sundhed