Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 243 - Ειδικό θέμα

Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να καταστήσουν την υγειονομική περίθαλψη ευκολότερη και δικαιότερη

Ο Andrzej Rys, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τα συστήματα υγείας, τα ιατρικά προϊόντα και την καινοτομία στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, μιλά για τα οφέλη και τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις.

Γιατί οι επενδύσεις στην ψηφιακή υγεία είναι σημαντικές;

Γιατί; Επειδή οι ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν ριζικά τις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους να απολαμβάνουν καλύτερη υγεία. Η ψηφιοποίηση συμβάλλει στη συνέχεια της περίθαλψης για τα άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ταυτόχρονα παρέχει σε όλους τους ασθενείς την ίδια δυνατότητα να λαμβάνουν ποιοτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Αυτό είναι το πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, τα οποία επιτρέπουν στους πάσχοντες από σπάνιες νόσους να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς από όλη την Ευρώπη χωρίς να πρέπει να ταξιδεύουν — μπορούν να πραγματοποιούν εικονικές επισκέψεις μέσω μιας πλατφόρμας σε επίπεδο ΕΕ. Οι γνώσεις ταξιδεύουν και όχι ο ασθενής.

Η ψηφιοποίηση βοηθά στην μετατροπή των συστημάτων υγείας από νοσοκομειοκεντρικά σε δομές που βασίζονται περισσότερο στην κοινότητα και παρέχουν πιο ολοκληρωμένη φροντίδα. Τα εργαλεία ψηφιακής περίθαλψης μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για επί τόπου ιατρικές επισκέψεις, για παράδειγμα, επιτρέποντας στους ασθενείς να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στο σπίτι τους. Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καλύτερη χρησιμοποίηση των δεδομένων υγείας στην έρευνα, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Τι κάνει η Επιτροπή στον τομέα της ψηφιακής υγείας;

Το 2018, η Επιτροπή ενέκρινε ένα τριετές σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο πρώτος πυλώνας της «ανακοίνωσης» αυτής προωθεί τη βελτίωση της πρόσβασης και της ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία των πολιτών. Πέντε κράτη μέλη, σύντομα θα είναι επτά, άρχισαν να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία των ασθενών σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των φαρμακείων (ηλεκτρονική συνταγογράφηση ) και των νοσοκομείων για επείγοντα περιστατικά (δελτία ασθενών)· 15 επιπλέον χώρες πρόκειται να ενταχθούν έως το 2021. Πέρυσι, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, ώστε να επεκταθεί το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα δελτία ασθενών για να περιλαμβάνουν θέματα όπως οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι ιατρικές απεικονίσεις και τα ιατρικά εξιτήρια.

Ο δεύτερος πυλώνας βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. Η δήλωση «1 εκατομμύριο γονιδιώματα» είναι ένα καλό παράδειγμα: 21 κράτη μέλη ανέλαβαν τη διεξαγωγή έρευνας κοόρτης με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αλληλουχίες γονιδιωμάτων.

Ο τρίτος πυλώνας ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν χρήση της τεχνολογίας της ψηφιακής υγείας και αποσκοπεί στην αύξηση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Επιδιώκει επίσης τη θέσπιση κοινών αρχών για την επικύρωση και την πιστοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ποιο είναι το μέλλον της ψηφιακής υγείας;

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινού χώρου δεδομένων για την υγεία, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά για την περίθαλψη και την έρευνα, τηρώντας ταυτόχρονα τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Τα δεδομένα θα ανταλλάσσονται, θα εξακριβώνονται και θα αξιοποιούνται από τις εθνικές αρχές και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη προς όφελος όλων. Για παράδειγμα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για έρευνα όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας, η οποία επί του παρόντος υπονομεύεται λόγω ρυθμιστικών κενών, έλλειψης διαλειτουργικότητας των υποδομών ή έλλειψης αμοιβαίων κωδίκων δεοντολογίας για την ασφαλή ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση, η εξεύρεση του κατάλληλου μοντέλου διακυβέρνησης, οι επενδύσεις στις κατάλληλες υποδομές, ο καθορισμός των κατάλληλων δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών και των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Θέλουμε όλοι να απολαμβάνουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης, αλλά όχι εις βάρος της ιδιωτικής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα κράτη μέλη. Εξετάζουμε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, ιδίως στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Ηλεκτρονική υγεία: Ψηφιακή υγεία και περίθαλψη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Μετασχηματισμός του τομέα υγείας και περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (CNECT)

Ειδήσεις

Τα πρώτα δελτία ασθενών μπορούν πλέον να ανταλλαχθούν μεταξύ του Λουξεμβούργου, της Κροατίας και της Τσεχίας.

Τα ψηφιακά δελτία ασθενών που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις αλλεργίες, την φαρμακευτική αγωγή, τις προηγούμενες ασθένειές τους και τις προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν τώρα να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής μεταξύ των δύο πρώτων χωρών της ΕΕ: το Λουξεμβούργο ή την Κροατία (για εισερχόμενους ταξιδιώτες) και την Τσεχία (για εξερχόμενους ταξιδιώτες) για μη προγραμματισμένη περίθαλψη (επείγοντα περιστατικά).

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία μητρώων ασθενών για ερευνητικούς σκοπούς

Τα εικονικά αυτά δίκτυα συνδέουν τους επαγγελματίες της υγείας που διαχειρίζονται ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από σπάνιες ή πολύπλοκες νόσους σε 25 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Επιτροπή εκδίδει Σύσταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας

Με την παρούσα απόφαση επεκτείνεται η χρησιμοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων, των ιατρικών εξιτηρίων, των ιατρικών απεικονίσεων, των γνωματεύσεων ιατρικών απεικονίσεων και διευκολύνεται επίσης η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

21 κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Δήλωση «1 εκατομμύριο γονιδιώματα»

Με την υπογραφή της δήλωσης τα κράτη μέλη αυτά ανέλαβαν τη διεξαγωγή έρευνας κοόρτης με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αλληλουχίες γονιδιωμάτων που θα είναι διαθέσιμα στην ΕΕ έως το 2022 (και 10 εκατομμύρια γονιδιώματα έως το 2025).

Το Harmony κάνει ένα ακόμη βήμα με τη συλλογή δεδομένων από 45,000 ασθενείς με καρκίνο του αίματος

Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος Μαζικά δεδομένα για καλύτερες εκβάσεις της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα Στόχος του είναι η αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων από ασθενείς με καρκίνο του αίματος προκειμένου να αποκτηθούν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς της νόσου και να στηριχθεί η ανάπτυξη βελτιωμένων και αποτελεσματικότερων θεραπειών.

35 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για την ανάπτυξη αναλύσεων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας του καρκίνου

Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη αναλύσεων και εργαλείων που εστιάζουν στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου, κυρίως εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση απεικονίσεων καρκίνου.

Η ROADMAP παρουσιάζει το Data Cube το οποίο παρέχει μια δυναμική επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με χρηματοδότηση μέσω της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, μια εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, η ROADMAP αποσκοπεί στην ενσωμάτωση πραγματικών δεδομένων της νόσου του Αλτσχάιμερ από διάφορες πηγές και χώρες. Το 3D Data cube αναπτύχθηκε για να χαρτογραφήσει όλα τα διαθέσιμα επί του παρόντος ερευνητικά δεδομένα.

Το δυναμικό των τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στην Ευρώπη

Η τεχνολογία Blockchain είναι τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, η οποία τηρεί ένα τελικό και οριστικό αρχείο των συναλλαγών δεδομένων σε αποκεντρωμένη βάση, παρέχοντας ανιχνεύσιμη και ασφαλή ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων υγείας.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την Υγεία

Κοινή δράση για τη στήριξη του δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας

Η κοινή δράση στηρίζει το δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της για την περίοδο 2018-2021 θέτει στόχους για τη διερεύνηση της ηλεκτρονικής υγείας με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών και της πολυνοσηρότητας.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Ηλεκτρονικής Υγεία