Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje-EU, br. 243. – U prvom planu

Digitalna rješenja mogu olakšati zdravstvenu skrb i učiniti je ujednačenijom

Andrzej Rys, direktor u Glavnoj upravi za zdravlje i sigurnost hrane nadležan za zdravstvene sustave, medicinske proizvode i inovacije, govori o prednostima i mogućnostima koje nudi digitalizacija, kao i o izazovima koje donosi.

Zašto je bitno ulagati u digitalno zdravstvo?

Zašto? Zato što digitalna rješenja u području zdravstva i skrbi mogu istinski revolucionirati zdravstvene usluge i usluge skrbi te poboljšati zdravlje milijuna ljudi. Digitalizacija pomaže osigurati kontinuitet skrbi za građane koji putuju u drugu zemlju. Također, a to je jednako važno, daje svim pacijentima jednaku šansu za dobivanje kvalitetne skrbi, neovisno o tome gdje žive.

U tome je ljepota europskih referentnih mreža, koje pacijentima s rijetkim bolestima daju priliku da dobiju stručne savjete od specijalistâ iz cijele Europe, i to bez potrebe za putovanjem budući da su putem te platforme na razini EU-a dostupne virtualne konzultacije. Putuje znanje, a ne pacijent.

Digitalizacija omogućuje prijelaz sa zdravstvenih sustava koji se temelje na bolničkoj skrbi na sustave koji se više temelje na zajednici i integriranoj skrbi. Upotrebom alata za digitalnu skrb može se smanjiti potreba za posjetima liječniku i pacijentima omogućiti rutinske preglede kod kuće. Digitalni alati također mogu doprinijeti boljem korištenju zdravstvenih podataka u istraživanjima i tako unaprijediti inovacije i razvoj novih terapija.

Što Komisija poduzima u području digitalnog zdravstva?

Komisija je 2018. donijela plan za digitalnu transformaciju zdravstva i skrbi na jedinstvenom digitalnom tržištu, koji čine tri stupa. Tema prvog stupa tog plana jest bolja dostupnost zdravstvenih podataka građana i razmjena tih podataka. Pet (uskoro sedam) država članica počelo je s prekograničnom razmjenom zdravstvenih podataka pacijenata među ljekarnama (e-recepti) i bolnicama u hitnim slučajevima (zdravstveni kartoni). Očekuje se da će do 2021. s tom razmjenom započeti još 15 država članica. Prošle je godine Komisija donijela Preporuku o europskom formatu za razmjenu elektroničke zdravstvene evidencije kako bi se u skup podataka uvrštenih u zdravstvene kartone uključili laboratorijski nalazi, snimke i otpusna pisma.

Tema drugog stupa jest poboljšanje razmjene podataka u istraživačke svrhe. Dobar je primjer za to deklaracija „Milijun genoma”, kojom se 21 država članica obvezala da će u svrhu istraživanja zajedno stvoriti zbirku od najmanje milijun sekvenciranih genoma.

Tema trećeg stupa jest poticanje građana da se više koriste digitalnom zdravstvenom tehnologijom i povećanje njihovog digitalnog znanja i vještina. U taj stup uključeno je i utvrđivanje općih načela za validaciju i certifikaciju zdravstvenih tehnologija te promicanje razmjene najboljih praksi.

Kakva je budućnost digitalnog zdravstva?

Komisija surađuje s državama članicama na stvaranju zajedničkog europskog podatkovnog prostora za zdravstvene podatke, koji će omogućiti razmjenu i pristup podacima u svrhe skrbi i istraživanja, uz puno poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka i strogih pravila o sigurnosti. Nacionalna tijela i razni dionici razmjenjivat će, pretraživati i rudariti podatke na siguran način i za opću dobrobit. Pristup zdravstvenim podacima ima golem potencijal za istraživanja, koji je trenutačno nedovoljno iskorišten zbog regulatornih praznina, manjka interoperabilnosti infrastruktura ili nepostojanja zajedničkih kodeksa ponašanja za sigurnu razmjenu osobnih podataka. Velik je izazov pronaći odgovarajući model upravljanja i ulaganja u infrastrukturu te utvrditi primjerene etičke smjernice i mjere za zaštitu osobnih podataka.

Želimo da svatko uživa prednosti digitalizacije, ali ne po cijenu privatnosti. Stoga se Opća uredba o zaštiti podataka sada primjenjuje u svim državama članicama i trenutačno pratimo njezinu provedbu, posebno u vrlo osjetljivom području zdravstva.

Aktivnosti na razini EU-a

E-zdravstvo: digitalno zdravstvo i skrb

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Transformacija zdravlja i skrbi na jedinstvenom digitalnom tržištu

Europska komisija – Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologije

Novosti

Luksemburg, Hrvatska i Češka odsad mogu razmjenjivati zdravstvene kartone pacijenata

Digitalni zdravstveni kartoni s informacijama o pacijentovim alergijama, povijesti bolesti, npr. prethodnim operacijama, te lijekovima koje pacijent trenutačno uzima odsad se mogu razmjenjivati između dvije države članice EU-a: Luksemburga ili Hrvatske (dolazni putnici) i Češke (odlazni putnici) u slučaju neplaniranog liječenja (hitni slučajevi).

Financijska potpora za europske referentne mreže za uspostavu registara pacijenata za potrebe istraživanja

Te virtualne mreže povezuju zdravstvene djelatnike koji liječe pacijente oboljele od rijetkih ili složenih bolesti iz 25 europskih zemalja.

Komisija donijela Preporuku o europskom formatu za razmjenu elektroničke zdravstvene evidencije

Proširuje se upotreba zdravstvenih kartona uključivanjem laboratorijskih nalaza, otpusnih pisama te medicinskih snimaka i izvješća o tim snimkama te olakšava prekogranična interoperabilnost kad je riječ o elektroničkim zdravstvenim evidencijama.

21 država članica potpisala deklaraciju „Milijun genoma”

Potpisivanjem deklaracije te su se države obvezale da će u svrhu istraživanja stvoriti zbirku od najmanje milijun sekvenciranih genoma te ih do 2022. učiniti dostupnima u EU-u (a do 2025. deset milijuna genoma).

Značajno postignuće inicijative „Harmony” – prikupljeni podaci od 45 000 pacijenata oboljelih od raka krvi

Projekt je dio programa Veliki podaci za bolje ishode u okviru Inicijative za inovativne lijekove, a cilj mu je iskoristiti stvarne podatke pacijenata koji boluju od raznih vrsta raka krvi kako bi se dobio bolji uvid u mehanizme tih bolesti i potaknuo razvoj boljih i djelotvornijih metoda liječenja.

Raspoloživo 35 milijuna eura za razvoj alata i analitike na bazi umjetne inteligencije u području prevencije i liječenja raka

Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za poticanje razvoja alata i analitike namijenjenih prevenciji i liječenju raka, među ostalim alata za analizu snimaka raka koji se temelje na umjetnoj inteligenciji.

ROADMAP pokrenuo „Kocku podataka” koja nudi dinamičan pregled dostupnih podataka prikupljenih istraživanjem Alzheimerove bolesti u Europi

Osnovano u okviru Inicijative za inovativne lijekove, javno-privatno partnerstvo ROADMAP ima za cilj objediniti podatke iz prakse, iz raznih izvora i zemalja, o ishodima Alzheimerove bolesti. Trodimenzionalna „Kocka podataka” razvijena je radi mapiranja svih trenutačno dostupnih podataka prikupljenih istraživanjima.

Potencijal tehnologija lanca blokova u Europi

Lanac blokova je tehnologija za decentralizirano vođenje trajne i konačne evidencije transakcija te omogućuje sigurnu i sljedivu razmjenu osjetljivih zdravstvenih podataka.

Projekti u okviru zdravstvenog programa

Zajedničko djelovanje za potporu mreži e-zdravstva

Zajedničkim djelovanjem „eHAction” podupire se mreža e-zdravstva, u čijem su višegodišnjem programu za razdoblje 2018. – 2021. utvrđeni ciljevi za istraživanje mogućnosti e-zdravstva radi lakšeg upravljanja kroničnim bolestima i višestrukim oboljenjima.

Druge zanimljive poveznice

Svjetska zdravstvena organizacija – e-zdravstvo