Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 243 – Editorial

Soluțiile digitale le pot oferi cetățenilor servicii medicale mai accesibile și mai echitabile.

Andrzej Rys, directorul responsabil cu sistemele de sănătate, produsele medicale și inovarea din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (Comisia Europeană), discută despre avantajele și oportunitățile digitalizării, precum și despre provocările în domeniu.

De ce este important să se investească în sănătatea digitală?

De ce? Pentru că soluțiile digitale în materie de sănătate și îngrijiri ar putea revoluționa serviciile în acest domeniu și ar avea potențialul de a ajuta milioane de oameni să se bucure de o sănătate mai bună. Digitalizarea contribuie la asigurarea continuității îngrijirii persoanelor care călătoresc în afara țării și, la fel de important, le oferă tuturor pacienților aceeași șansă de a beneficia de îngrijire de calitate, indiferent de locul în care trăiesc.

Acesta este avantajul rețelelor europene de referință, care le permit pacienților care suferă de boli rare să consulte specialiști din întreaga Europă, fără a fi nevoiți să se deplaseze: pot obține o consultație la distanță, prin intermediul unei platforme la nivelul UE. Informațiile se deplasează, nu și pacientul.

Digitalizarea ajută sistemele de sănătate să treacă de la o abordare bazată pe spital la una mai integrată, axată în mai mare măsură pe comunitate. Instrumentele digitale în materie de îngrijiri medicale pot reduce nevoia unei consultații directe, permițându-le, de exemplu, pacienților să aibă controale de rutină la domiciliu. Instrumentele digitale pot contribui, de asemenea, la o mai bună utilizare în cercetare a datelor privind, la promovarea inovării și la dezvoltarea de terapii noi.

Ce măsuri ia Comisia în domeniul sănătății digitale?

În 2018, Comisia a adoptat un plan în trei etape pentru transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale. Primul pilon al acestei comunicări promovează un acces mai bun la datele privind sănătatea cetățenilor și schimbul acestora. Cinci state membre, în curând șapte, au început să facă schimb de date privind pacienții la nivel transfrontalier între farmacii (prescripții electronice) și spitale pentru urgențe (fișele pacienților). Se așteaptă ca și alte 15 state membre să se alăture inițiativei până în 2021. Anul trecut, Comisia a adoptat o recomandare privind un format european de schimb de dosare medicale pentru a lărgi setul de date incluse în fișele pacienților (rezultate de laborator, bilete de ieșire din spital, teste imagistice).

Al doilea pilon îmbunătățește schimbul de date în scopuri de cercetare. Declarația „Un milion de genomuri” este un bun exemplu: 21 de state membre s-au angajat să creeze un grup de cercetare de cel puțin 1 milion de genomuri secvențiate.

Al treilea pilon încurajează cât mai multe persoane să utilizeze tehnologia digitală în domeniul sănătății și urmărește să sporească cunoștințele și competențele digitale. Acesta vizează, de asemenea, să stabilească principii comune pentru validarea și certificarea tehnologiei medicale și promovează schimbul de bune practici.

Care este viitorul sănătății digitale?

Comisia colaborează cu statele membre pentru a crea un spațiu european comun al datelor medicale, pentru a împărtăși și oferi acces la date în domeniul îngrijirii și cercetării, în conformitate cu RGPD și cu norme stricte de securitate. Datele vor fi difuzate, consultate și extrase în condiții de siguranță de către autoritățile naționale și diferitele părți interesate, în beneficiul tuturor. Există un potențial enorm de cercetare în ceea ce privește accesul la datele privind sănătatea, care, de exemplu, este subminat în prezent din cauza lacunelor de reglementare, a lipsei de interoperabilitate a infrastructurilor sau a lipsei codurilor reciproce de conduită pentru schimbul de date cu caracter personal în condiții de siguranță. Este vorba de o provocare majoră, pentru a asigura un model de guvernanță adecvat, investiții în infrastructură, orientări etice adecvate și măsuri de protecție a datelor cu caracter personal.

Vrem ca toată lumea să se bucure de beneficiile digitalizării, dar nu cu prețul pierderii confidențialității. De aceea, Regulamentul general privind protecția datelor este acum în vigoare în toate statele membre. În prezent, analizăm modul în care acesta este aplicat în statele membre, în special în materie de sănătate, un domeniu foarte sensibil.

Activități la nivelul UE

e-Sănătatea: servicii digitale în materie de sănătate și îngrijiri medicale

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Transformarea serviciilor de sănătate și de îngrijire în cadrul pieței unice digitale

Comisia Europeană – rețele de comunicare, conținut și tehnologie

Știri

Primele fișe ale pacienților pot fi acum schimbate între Luxemburg, Croația și Cehia

Dosarele de sănătate în format digital, care includ informații despre eventuale alergii, tratamentul actual și istoricul medical (intervenții chirurgicale etc.) pot fi acum comunicate între aceste prime state membre: Luxemburg sau Croația (cetățenii care se deplasează în aceste țări) și Cehia (cetățenii care părăsesc teritoriul acestei țări), pentru îngrijiri neplanificate (urgențe).

Rețelele europene de referință primesc sprijin financiar pentru a crea registre ale pacienților, în scopuri de cercetare

Aceste rețele virtuale reunesc specialiștii din domeniul sănătății care tratează pacienți care suferă de afecțiuni complexe, din 25 de țări din Europa.

Comisia adoptă o recomandare privind un format electronic european pentru schimbul de informații medicale

Această decizie lărgește aria de utilizare a rezultatelor de laborator din fișele pacienților, a biletelor de ieșire din spital, a testelor imagistice și a rapoartelor imagistice și facilitează interoperabilitatea transfrontalieră a fișelor electronice ale pacienților.

21 de state membre au semnat declarația „1 milion de genomuri”

Semnarea declarației îi obligă să creeze un grup de cercetare de cel puțin 1 milion de genomuri secvențiate, accesibil în UE până în 2022 (și 10 milioane de genomuri până în 2025).

HARMONY marchează o etapă: înregistrarea datelor de la 45 000 de pacienți bolnavi de diverse forme de cancer al sângelui

Proiectul face parte din inițiativa privind medicamentele inovatoare „Volume mari de date pentru rezultate mai bune” și vizează valorificarea datelor de la pacienții cu cancer al sângelui pentru a obține informații suplimentare privind mecanismele bolii și pentru a sprijini stabilirea unor tratamente mai bune și mai eficiente.

O sumă de 35 de milioane EUR pentru dezvoltarea de instrumente și analize de inteligență artificială pentru prevenirea și tratarea cancerului

A fost lansată o cerere de propuneri pentru a sprijini dezvoltarea unor instrumente și analize axate pe prevenirea și tratarea cancerului, inclusiv a unor instrumente de inteligență artificială pentru analiza imaginilor oncologice.

ROADMAP lansează „Data Cube” pentru a oferi o imagine dinamică de ansamblu asupra datelor de cercetare disponibile pentru boala Alzheimer în Europa

Finanțat prin Inițiativa privind medicamentele inovatoare, parteneriatul public-privat ROADMAP urmărește să integreze date reale privind rezultatele legate de boala Alzheimer, din diferite surse și țări. Acest „Data Cube” 3D a fost elaborat pentru a cartografia toate datele de cercetare disponibile în prezent.

Potențialul tehnologiilor blockchain în Europa

Blockchain este o tehnologie a registrelor, care păstrează o evidență finală și definitivă a tranzacțiilor de date în cadrul unei structuri descentralizate, oferind un sistem securizat pentru schimbul de date medicale sensibile, care poate fi monitorizat.

Proiecte din cadrul programului în domeniul sănătății

Acțiune comună în sprijinul rețelei de e-sănătate

Acțiunea comună eHAction sprijină rețeaua de e-sănătate, care, în programul său multianual de lucru 2018-2021, stabilește obiective de explorare a tehnologiei de e-sănătate pentru a facilita gestionarea bolilor cronice și a multimorbidității.

Alte linkuri interesante

Organizația Mondială a Sănătății: e-sănătatea