Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 245 – Fokus

Kommissær Vytenis Andriukaitis' initiativ Sundhedstilstanden i EU lever videre

En del af arven fra den nuværende kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed er hans initiativ Sundhedstilstanden i EU, der hvert andet år kortlægger udviklingen i vores sundhedssystemer i en række kortfattede rapporter. Dette Sundhedsnyhedsbrevs leder er et uddrag af Vytenis Andriukaitis' forord til den nye ledsagende rapport, der blev offentliggjort den 28. november 2019:

EU er en union af og for borgerne. Det, der betyder noget for europæerne, er vigtigt for EU. Det er ikke nogen overraskelse, at regelmæssige spørgeundersøgelser og debatter i hele EU konsekvent placerer sundheden blandt de vigtigste prioriteter for europæerne. De kan med rette forvente et højt sundhedsniveau, og det er op til os alle – i alle europæiske hovedstæder – at sørge for dette.

I dag er Europa den region i verden, hvor den forventede levetid er højest. Men denne positive udvikling er ved at blive bremset, efterhånden som uligheden vokser imellem og inden for de enkelte lande. Folk er bekymrede for, om deres børn får et sværere liv end deres eget. De problemer, vi står med i dag, er bl.a. klimaforandringer, en aldrende befolkning, sundhedstrusler som antimikrobiel resistens, en vedvarende digital kløft og en voksende polarisering, som underminerer vores evidensbaserede politikker. Business as usual er ikke nok. Omkostningerne ved ikke at gøre noget på sundhedsområdet kan være katastrofale, hvad angår både menneskeliv og økonomiske konsekvenser.

Hvad skal vi så gøre? Udgangspunktet for indsatsen er en troværdig og evidensbaseret tilgang. Og det er netop formålet med Sundhedstilstanden i EU. Initiativet er en metode til at gøre information om sundhedssystemerne, ekspertviden og god praksis lettilgængelig for de politiske beslutningstagere og dem, der vil have indflydelse på sundhedspolitikkerne. Den nemme adgang til sundhedsdata har været et af mine vigtigste mål i min tid som kommissær, og initiativet er et direkte resultat af kommissionsformand Jean-Claude Junckers opgavebeskrivelse til mig tilbage i 2014. Kommissionen har styrket sit samarbejde med OECD og Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker. Resultatet af dette samarbejde, de nationale sundhedsprofiler, der udkommer hvert andet år, er blevet en vigtig kilde til viden og information for EU's sundhedspolitiske aktører.

Den ledsagende rapport viser nogle af de vigtigste tendenser i omstillingen af vores sundhedssystemer. For det første er indsatsen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse ved at give positive resultater. Men der er hindringer som misforståelser og skepsis med hensyn til vaccination og problemer med at høste fordelene ved den digitale omstilling, og de kan føre til, at vi får vindere og tabere på sundhedsområdet. For det andet opfordres medlemslandene til at sørge for, at alle borgere får rettidig adgang til både forebyggende og helbredende sundhedsydelser, som er af god kvalitet og til at betale, sådan som det loves i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Men hvordan lever vi op til dette løfte? Har vi indsamlet nok evidens, der understøtter kravet om adgang til sundhedspleje for alle? For det tredje skal vi i gang med at fremtidssikre vores sundhedssystemer. Og her skal vi både se nærmere på de lærerige eksempler på opgavebytte blandt medarbejdere i sundhedssektoren og på, hvordan vi sikrer adgangen for alle til prismæssigt overkommelig medicin.

Det er det endelige mål med Sundhedstilstanden i EU at understøtte medlemslandene i indsatsen for løbende at gøre deres sundhedssystemer mere effektive, tilgængelige og robuste. Den solide, landespecifikke og tværeuropæiske viden, der indsamles via dette initiativ indgår nu i såvel de enkelte landes sundhedspolitiske beslutninger som i samarbejdet på EU-plan. Mange EU-lande bruger vores frivillige vidensudveksling til at følge op på denne nye kilde til dokumentation og drøfter deres resultater og videregiver god praksis. Jeg er meget stolt over at have taget initiativ til Sundhedstilstanden i EU, og jeg håber, at min efterfølger vil fortsætte med at bruge dette værktøj til at opnå resultater inden for sine prioriteter på sundhedsområdet, for jeg er overbevist om, at en troværdig, evidensbaseret tilgang til sundhed er nøglen til gode politikker i Europa.

Aktiviteter på EU-plan

Sundhedstilstanden i EU

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Nyheder

Den ledsagende rapport drager fem hovedkonklusioner af de landespecifikke sundhedsprofiler for 2019

Den nyligt offentliggjorte ledsagende rapport indeholder vigtige forslag til, hvordan vi kan gøre vores sundhedssystemer mere effektive, tilgængelige og robuste. De fem hovedkonklusioner er sammenfattet nedenfor, og den fuldstændige rapport findes nu online.

Den ledsagende rapport drager tværgående konklusioner af de landespecifikke sundhedsprofiler

Konklusionerne understreger fælles politiske mål på tværs af EU-landene og fremhæver områder, hvor Europa-Kommissionen kan hjælpe med at sikre gensidig læring og udveksling af god praksis.

De landespecifikke sundhedsprofiler giver et godt indblik i sundhedspolitiske udfordringer og løsninger

De landespecifikke sundhedsprofiler, der dækker alle EU's medlemslande samt Island og Norge, samler på ét sted nyttig information om de enkelte landes sundhedssystemer set i et europæisk perspektiv.

Se reklamevideoen for den ledsagende rapport for 2019

Andre interessante links

OECD: "Health at a Glance" 2019

Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU cycle

Health at a Glance: Europe 2018 (om initiativet Sundhedstilstanden i EU) indeholder sammenlignende analyser af EU-borgernes sundhedstilstand og af udviklingen i sundhedssystemerne i de 28 EU-medlemslande, 5 kandidatlande og 3 EFTA-lande.

OECD's sundhedsprofiler for EU-landene 2017

Ledsagende rapport til Sundhedstilstanden i EU 2017

Denne ledsagende rapport drager fem hovedkonklusioner ud fra de landespecifikke sundhedsprofiler, der udarbejdes i forbindelse med Sundhedstilstanden i EU.