Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 245. Dėmesio centre

Komisijos nario V. Andriukaičio palikimas – Sveikatos būklės ES ciklas

Vienas iš už sveikatą ir maisto saugą atsakingo Europos Komisijos nario Vytenio Andriukaičio palikimo elementų yra Sveikatos būklės ES ciklas, per kurį, rengiant glaustų ataskaitų rinkinius, fiksuojama mūsų sveikatos priežiūros sistemų raida. Šio numerio vedamasis straipsnis parengtas pagal Komisijos nario V. Andriukaičio įžanginį žodį papildomai ataskaitai, kuri paskelbta 2019 m. lapkričio 28 d.

Europa yra piliečių ir piliečiams skirta Sąjunga. Kas svarbu Europos gyventojams, svarbu ir Europos Sąjungai. Neturėtų stebinti tai, kad, reguliarių nuomonės tyrimų ir diskusijų visame žemyne duomenimis, Europos piliečiai sveikatos klausimus nuolat nurodo kaip prioritetinius. Jie pagrįstai gali tikėtis aukšto lygio apsaugos ir mūsų visų Europos šalių sostinių pareiga – tai užtikrinti.

Šiandien Europa yra regionas, kuriame vidutinė gyvenimo trukmė yra ilgiausia pasaulyje. Tačiau ši tendencija silpnėja, o nelygybė tarp šalių ir jose didėja. Piliečiai nerimauja, kad jų vaikams gyventi bus sunkiau nei jiems. Mūsų žemynas turi spręsti tokias problemas kaip klimato kaita, visuomenės senėjimas, grėsmės sveikatai, pvz., atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, dar neįveikta skaitmeninė atskirtis ir didėjanti poliarizacija, kuri trukdo įgyvendinti faktais grindžiamą politiką. Ankstesnių priemonių nepakanka. Neveiklumo sveikatos srityje kaina gali būti pražūtinga tiek žmonių gyvybėms, tiek ekonomikai.

Ką galime padaryti? Viskas prasideda nuo patikimų, faktais grindžiamų veiksmų. Būtent to ir siekiama vykdant Sveikatos būklės ES ciklą. Ši infrastruktūra padeda politikos formuotojams ir įtaką politikai darantiems asmenims lengvai susipažinti su informacija apie sveikatos priežiūros sistemas, jų patirtimi ir geriausiais metodais. Tai buvo vienas iš pagrindinių mano kadencijos Komisijoje tikslų, užsibrėžtų vykdant 2014 m. Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio įteiktame įgaliojimų rašte nustatytas užduotis. Europos Komisija išplėtė savo bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir Europos sveikatos priežiūros sistemų ir politikos stebėjimo centru. Vykdant šį bendradarbiavimą pradėtos rengti kas dvejus metus skelbiamos sveikatos būklės šalyse apžvalgos, kurios tapo svarbiausiu ES sveikatos politikos srities bendruomenės žinių ir informacijos šaltiniu.

Šioje papildomoje ataskaitoje nurodomos kai kurios ryškiausios mūsų sveikatos priežiūros sistemų raidos tendencijos. Pirmiausia, man džiugu matyti, kad sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos pastangos duoda teigiamų rezultatų. Tačiau yra ir kliūčių – klaidingų nuomonių apie skiepus ir skeptiško požiūrio į juos, taip pat sunkumų vykdant skaitmenizavimą, kuris vieniems gali būti naudingas, o kitiems – ne. Antra, valstybės narės raginamos užtikrinti, kad piliečiai galėtų laiku gauti kokybiškas nebrangias, prevencines ir gydomąsias sveikatos priežiūros paslaugas, kaip nurodyta Europos socialinių teisių ramstyje. Tačiau kaip mes šį pažadą įgyvendiname? Ar turime pakankamai faktų, kad visi gali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis? Trečia, siekiame, kad mūsų sveikatos priežiūros sistemos išliktų perspektyvios ir ateityje. Šiuo klausimu atkreipiame dėmesį į įdomius sveikatos priežiūros darbuotojų užduočių perskirstymo pavyzdžius, taip pat į tai, kaip užtikrinti galimybes įsigyti nebrangių vaistų.

Svarbiausias Sveikatos būklės ES ciklo tikslas – padėti valstybėms narėms toliau gerinti savo sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą, prieinamumą ir lankstumą. Šios patikimos žinios apie konkrečias šalis ir visą ES dabar padeda tiek formuojant nacionalinę politiką, tiek bendradarbiaujant ES lygmeniu. Daugelis valstybių narių naudojasi mūsų savanoriškomis informacijos teikimo priemonėmis, papildydamos šią naują faktinių duomenų bazę, aptardamos išvadas ir dalydamosi geriausia patirtimi. Labai didžiuojuosi, kad inicijavau Sveikatos būklės ES ciklą, ir tikiuosi, kad mane šiose pareigose pakeisianti Komisijos narė pasinaudos mano įdirbiu, siekdama savo užsibrėžtų prioritetų, nes esu tvirtai įsitikinęs, kad patikimas ir faktais pagrįstas veikimo metodas išlieka nepaprastai svarbus formuojant Europos politiką.

ES lygmens veikla

Sveikatos būklė ES

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Naujienos

Papildomoje 2019 m. ataskaitoje pateikiamos penkios pagrindinės 2019 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgų išvados

Paskelbtoje naujoje papildomoje ataskaitoje supažindinama su keliomis svarbiomis analizės išvadomis, kurios galėtų padėti padidinti mūsų sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą, prieinamumą ir lankstumą. Penkios pagrindinės išvados glaustai pateikiamos toliau, o visą ataskaitą galima rasti internete.

Papildomoje ataskaitoje pateikiamos sveikatos būklės šalyse apžvalgų pagrindinės išvados

Jose pabrėžiami bendri ES šalių politikos tikslai, atskleidžiama, kuriose srityse Europos Komisija galėtų padėti joms mokytis vienoms iš kitų ir keistis gerąja patirtimi.

Sveikatos būklės šalyse apžvalgose visapusiškai apžvelgiami sveikatos politikos uždaviniai ir sprendimai

Sveikatos būklės šalyse apžvalgose, kurios rengiamos apie visas ES valstybes nares, taip pat Islandiją ir Norvegiją, vienoje vietoje pateikiamos žinios ir informacija apie šalių sveikatos priežiūros sistemas, palyginant padėtį tarp įvairių ES šalių.

Informacinis vaizdo siužetas apie 2019 m. papildomą ataskaitą

Kitos naudingos nuorodos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sveikatos apžvalgos 2019 m. rodikliai

Apie sveikatą glaustai. Europa 2018 m. Sveikatos būklės ES ciklas

Leidinyje „Apie sveikatą glaustai. Europa 2018 m.“ pateikiama lyginamoji ES piliečių sveikatos būklės ir 28 ES valstybių narių, 5 šalių kandidačių ir 3 ELPA šalių sveikatos priežiūros sistemų veikimo analizė.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2017 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgos

2017 m. sveikatos būklės ES papildoma ataskaita

Šioje papildomoje ataskaitoje pateikiamos penkios pagrindinės sveikatos būklės šalyse apžvalgų išvados, parengtos vykdant Sveikatos būklės ES apžvalgos ciklą.