Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE 245 – Editorial

O moștenire vie – Ciclul „Starea sănătății în UE”, inițiat de comisarul Andriukaitis

Parte integrantă a mandatului lui Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, ciclul „Starea sănătății în UE” monitorizează evoluția sistemelor noastre de sănătate prin intermediul unei serii de rapoarte concise. Editorialul din această ediție a buletinului informativ este extras din cuvântul-înainte al comisarului Andriukaitis cu care începe raportul însoțitor publicat la data de 28 noiembrie 2019.

Europa este o uniune a cetățenilor, în serviciul cetățenilor. Ceea ce este important pentru cetățenii europeni este important și pentru UE. Nu e de mirare că studiile și dezbaterile din țările membre plasează sănătatea în rândul priorităților majore ale cetățenilor europeni. Aceștia au dreptul să ceară un nivel ridicat de protecție și depinde de noi toți, în toate capitalele europene, să facem eforturi pentru a-l oferi.

Astăzi, Europa este regiunea din lume cu cea mai ridicată speranță de viață. Totuși, progresele încetinesc, iar inegalitățile dintre țări și regiuni sunt tot mai mari. Cetățenii se tem că viața copiilor lor va fi mai grea. Printre provocările cu care se confruntă continentul nostru se numără schimbările climatice, îmbătrânirea populației, amenințările la adresa sănătății, precum rezistența la antimicrobiene, decalajul digital persistent și o creștere a polarizării care subminează politicile noastre bazate pe dovezi. Nu putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Costul lipsei de acțiune în domeniul sănătății poate fi dezastruos, atât pentru viața oamenilor, cât și pentru economie.

Ce putem face? Totul începe cu o abordare credibilă, bazată pe dovezi. Acesta este și obiectivul ciclului Starea sănătății în UE. Este vorba despre o infrastructură care le oferă factorilor de decizie și persoanelor care influențează elaborarea politicilor acces la informațiile, expertiza și bunele practici din domeniul sănătății. Acesta a fost unul dintre obiectivele mandatului meu de comisar, ca răspuns direct la scrisoarea de misiune pe care mi-a adresat-o președintele Juncker în 2014. Comisia Europeană și-a intensificat colaborarea cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate. Rezultatul acestei colaborări sunt profilurile bienale de țară în domeniul sănătății, care au devenit o sursă de cunoștințe și informații în rândul comunității care se ocupă de elaborarea politicilor sanitare în UE.

Raportul însoțitor prezintă câteva dintre cele mai importante tendințe în materie de transformare a sistemelor noastre de sănătate. Înainte de toate, mă bucur să constat că eforturile în direcția promovării sănătății și prevenirii bolilor dau roade. Totuși, ne confruntăm și cu o serie de obstacole, printre care ideile greșite și scepticismul cu privire la vaccinare și dificultățile legate de valorificarea transformării digitale, care îi pot transforma pe unii în câștigători, iar pe alții în perdanți. În al doilea rând, statele membre trebuie să le asigure cetățenilor acces în timp util la îngrijiri preventive și curative de bună calitate și la prețuri pe care și le pot permite, după cum prevede Pilonul european al drepturilor sociale. Cum ne putem însă onora această promisiune? Avem suficiente date pentru a susține accesul universal la asistență medicală? În al treilea rând, trebuie să pregătim sistemele de sănătate pentru viitor. În acest sens, ne concentrăm nu doar pe exemple interesante de transfer de sarcini în rândul forței de muncă din domeniul sănătății, ci căutăm și modalități de a ne asigura că medicamentele vor fi disponibile și accesibile ca preț.

Scopul final al ciclului Starea sănătății în UE este să sprijine statele membre în îmbunătățirea continuă a eficienței, accesibilității și rezilienței sistemelor lor de sănătate. Aceste cunoștințe solide referitoare la fiecare țară în parte și la UE în ansamblu sunt integrate în procesul de elaborare a politicilor naționale și în acțiunile de cooperare derulate la nivelul UE. Multe state membre se implică în schimburi voluntare pentru a exploata mai bine această nouă bază de date, pentru a discuta rezultatele și pentru a-și împărtăși bune practici. Sunt mândru că am inițiat ciclul Starea sănătății în UE și sper că succesorul meu va continua în această direcție pentru a-și îndeplini propriile obiective. Sunt de părere că o abordare credibilă, bazată pe dovezi, rămâne esențială pentru procesul de elaborare a politicilor în UE.

Activități la nivelul UE

Starea sănătății în UE

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Știri

Raportul însoțitor din 2019: cinci concluzii-cheie privind profilurile de țară în domeniul sănătății

Raportul însoțitor, publicat recent, prezintă o serie de învățăminte importante care pot îmbunătăți eficacitatea, accesibilitatea și reziliența sistemelor noastre de sănătate. Principalele cinci concluzii sunt rezumate mai jos. Raportul complet este acum disponibil online.

Raportul însoțitor: concluzii transversale privind profilurile de țară în domeniul sănătății

Acestea evidențiază obiectivele politice comune tuturor țărilor din UE și identifică domeniile în care Comisia Europeană ar putea fi de ajutor, prin facilitarea învățării reciproce și a schimbului de bune practici.

Profilurile de țară în domeniul sănătății prezintă provocările cu care se confruntă politica în domeniu și răspunsurile aferente

Profilurile de țară în domeniul sănătății acoperă toate țările din UE, plus Islanda și Norvegia și reprezintă puncte unice de cunoștințe și informații despre sistemul sanitar al fiecărei țări, din perspectiva unei comparații la nivelul UE.

Urmăriți materialul video promoțional despre raportul însoțitor din 2019

Alte linkuri utile

Indicatorii din 2019 privind starea sănătății (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

Sănătatea pe scurt: Europa 2018 / Starea sănătății în UE

Sănătatea pe scurt: Europa 2018 prezintă analize comparative ale stării de sănătate a cetățenilor din UE și ale performanței sistemelor de sănătate din 28 de state membre, 5 țări candidate și 3 țări AELS.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – Profiluri de țară în domeniul sănătății 2017

Starea sănătății în UE (Raportul însoțitor din 2017)

Raportul însoțitor prezintă cinci concluzii-cheie pentru profilurile în domeniul sănătății, elaborate în contextul ciclului „Starea sănătății în UE”.