Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 245: V žarišču

Evropski komisar Vytenis Andriukaitis o svojih dosežkih na področju cikla o zdravstvenem stanju v EU

Med dosežki evropskega komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Andriukaitisa je tudi cikel o zdravstvenem stanju v EU, ki s strnjenimi poročili spremlja razvoj zdravstvenih sistemov v državah članicah EU. Uvodnik je vzet iz predgovora komisarja v novem spremljevalnem poročilu, objavljenem 28. novembra 2019.

Evropa je unija državljanov in unija za državljane. Kar je pomembno Evropejcem, je pomembno tudi za EU. Zato ne preseneča dejstvo, da v anketah in razpravah po vsej celini državljani zdravje stalno uvrščajo med glavne prednostne naloge. Zato lahko povsem upravičeno pričakujejo visoko raven zdravstvenega varstva. Na vseh nas – v evropskih prestolnicah – je, da jim to zagotovimo.

Danes je pričakovana življenjska doba v Evropi najdaljša na svetu. Vendar se ta trend upočasnjuje, neenakosti med državami in znotraj njih pa povečujejo. Državljani so zaskrbljeni, da bodo njihovi otroci živeli slabše od njih. Med izzivi, s katerimi se spopada naša celina, so podnebne spremembe, staranje prebivalstva, grožnje zdravju, kot je denimo protimikrobna odpornost, vztrajni digitalni razkorak in vse večja polarizacija, ki spodkopava naše, z dokazi podprte politike. Potrebujemo drugačen pristop. Stroški neukrepanja na področju zdravja so lahko pogubni za človeška življenja in za gospodarstvo.

Kako lahko ukrepamo? Najprej potrebujemo verodostojen pristop, ki temelji na dokazih. In prav to je namen cikla o zdravstvenem stanju v EU, ki snovalcem politik in vplivnežem omogoča enostaven dostop do informacij, strokovnega znanja in najboljših praks v zdravstvu. V skladu s Junckerjevim pismom o poslanstvu iz leta 2014 je bil to eden ključnih ciljev v mojem komisarskem mandatu. Evropska komisija je okrepila sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike. Rezultati tega sodelovanja, dvoletni zdravstveni profili držav, so postali temelj znanja in informacij za skupnost, ki se ukvarja z zdravstveno politiko EU.

Spremljevalno poročilo predstavlja nekatere najpomembnejše trende pri preoblikovanju naših zdravstvenih sistemov. Najprej z zadovoljstvom ugotavljam, da ukrepi za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni prinašajo pozitivne rezultate. Med ovirami so napačno razumevanje in nezaupanje v cepljenje ter težave z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja digitalizacija, zaradi česar bodo nekateri v boljšem, drugi pa v slabšem položaju. Države članice morajo državljanom zagotoviti pravočasen dostop do kakovostnega in cenovno dostopnega preventivnega zdravstva in zdravljenja, kot je to določeno v evropskem stebru socialnih pravic. Kako izpolnjujemo to obljubo? Ali imamo dovolj podpore, da zagotovimo univerzalen dostop do zdravstvenega varstva? Poskrbeti moramo tudi, da bodo naši zdravstveni sistemi kos izzivom prihodnosti. V ospredju ni samo pomen prenosa delovnih nalog med zdravstvenimi delavci, temveč kako zagotoviti razpoložljivost in cenovno dostopnost zdravil.

Končni cilj cikla o zdravstvenem stanju v EU je podpirati države članice pri nenehnem izboljševanju učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti njihovih zdravstvenih sistemov. Znanje posameznih držav in v vsej EU se zdaj uporablja pri oblikovanju nacionalnih politik in sodelovanju na ravni EU. Številne države članice sodelujejo pri prostovoljni izmenjavi informacij, da bi spremljale te nove baze dokazov, razpravljale o ugotovitvah in izmenjavale najboljše prakse. Zelo sem ponosen na svojo pobudo za cikel o zdravstvenem stanju v EU in upam, da bo tudi moja naslednica svoje prednostne naloge začrtala na podlagi te pobude. Trdno sem namreč prepričan, da je verodostojen pristop, ki temelji na dokazih, še naprej ključnega pomena za oblikovanje politik v Evropi.

Dejavnosti na ravni EU

Zdravstveno stanje v EU

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Novice

Spremljevalno poročilo 2019 vsebuje pet ključnih ugotovitev iz zdravstvenih profilov držav za leto 2019

Najnovejše spremljevalno poročilo predstavlja nekatere pomembne ugotovitve iz analize, ki lahko izboljšajo učinkovitost, dostopnost in odpornost naših zdravstvenih sistemov. V nadaljevanju je naveden povzetek petih ključnih ugotovitev, celotno poročilo pa je na voljo tudi na spletu.

Spremljevalno poročilo vsebuje skupne ugotovitve iz zdravstvenih profilov držav

Poudarek je na skupnih strateških ciljih držav EU ter na potencialnih področjih, kjer bi Komisija lahko spodbujala vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks.

Zdravstveni profili držav zagotavljajo celovit pregled izzivov in ukrepov na področju zdravstvene politike

Zdravstveni profili držav, ki zajemajo vse države članice EU ter Islandijo in Norveško, so mišljeni kot enotna točka znanja in informacij o zdravstvenih sistemih ter omogočajo primerjavo med državami EU.

Promocijski videofilm o spremljevalnem poročilu za leto 2019

Druge zanimive povezave

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD): Pregled zdravstva – kazalniki za leto 2019

Poročilo Pregled zdravstva: Evropa 2018 – Zdravstveno stanje v EU

Poročilo Pregled zdravstva v Evropi 2018 predstavlja primerjalne analize zdravstvenega stanja državljanov EU in uspešnost zdravstvenih sistemov v 28 državah članicah EU, petih državah kandidatkah in treh državah Efte.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) – Zdravstveni profili držav za leto 2017

Spremljevalno poročilo k zdravstvenemu stanju v EU za leto 2017

Spremljevalno poročilo navaja pet ključnih ugotovitev za zdravstvene profile držav v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU.