Glavni sadržaj
Public Health

Bilten Zdravlje-EU, br. 246. – U prvom planu

Zajednički rad na stvaranju održive budućnosti za sve (INHERIT)

Direktorica partnerstva EuroHealthNet (Europsko partnerstvo za zdravlje, pravednost i blagostanje) Caroline Costongs zalaže se za povezivanje inicijativa za bolje zdravlje i smanjenje nejednakosti s klimatskim inicijativama u tzv. pristup s trostrukim pozitivnim učinkom. Osvrnula se na rezultate inicijative INHERIT financirane sredstvima EU-a, čija je završna konferencija održana 10. prosinca 2019.

Zašto okoliš i pravednost treba povezati sa zdravljem?

Klimatske i ekološke krize ozbiljna su prijetnja javnom zdravlju. Potrebno ih je hitno rješavati i uvesti promjene na razini vlada, poduzeća, zajednica i pojedinaca. I zdravstveni sektor u tome treba sudjelovati, ne samo ekologizacijom zdravstvenih sustava nego i iskorištavanjem ove prilike da zajednički omogućimo i potaknemo održive i zdrave promjene ponašanja.

Moramo uzeti u obzir i činjenicu da će osobe u nepovoljnom socioekonomskom položaju biti najviše pogođene klimatskim promjenama i imati najmanje koristi od povezanih klimatskih mjera. U okviru inicijative INHERIT četiri se godine analizirala povezanost zdravlja, okoliša i pravednosti i sada se poziva na primjenu integriranog pristupa s trostrukim pozitivnim učinkom kako bi se odgovorilo na međusobno povezane okolišne i socijalne izazove: smanjenje utjecaja na okoliš, poboljšanje zdravlja i povećanje zdravstvene pravednosti.

Kako stvarno potaknuti te promjene?

Stvari će se promijeniti samo ako svi sudjelujemo. Zajednice moramo potaknuti na djelovanje, primjerice tako da im osiguramo početna sredstva i političku potporu.

Dobar primjer za to je Food Garden u Rotterdamu, općinski vrt u kojem se uzgaja organska hrana za obitelji s niskim dohotkom. U tom vrtu rade volonteri i primjenjuje se hibridni poslovni model (financiranje iz privatnih, kolektivnih i javnih izvora). Njegovi su pozitivni učinci mnogobrojni: pružanje stručnog osposobljavanja, pomoć nezaposlenim osobama da se vrate na tržište rada, proizvodnja zdrave, održive hrane i ozelenjivanje gradskog područja. Takav pristup „odozdo prema gore” ključan je za promjene i trebalo bi ga podržati i promicati njegovu hitnu i opsežnu primjenu od lokalne razine do razine EU-a.

Food Garden samo je jedna od inicijativa koje su razmotrene u okviru INHERIT-a: temeljito je analizirano 15 studija slučaja s trostrukim pozitivnim učinkom u 12 zemalja, uzimajući pritom u obzir održiv i zdrav život (zelene površine, energetska učinkovitost), kretanje (aktivan prijevoz) i potrošnju (proizvodnja i potrošnja hrane). Stečena iskustva tvorcima politika mogu pomoći da primijene integrirani pristup, povežu proračune i usklade propise kako bi potaknuli djelovanje.

Mogu li pojedinci nešto poduzeti?

Naravno! Čak je i najmanji doprinos od velike pomoći. Osobni odabiri mogu pridonijeti prelasku na održivije društvo. No ključno je da se nikoga ne krivi za sadašnje ponašanje. Svi znamo da je teško mijenjati se: za to moramo imati motivaciju, sposobnost i priliku. Na promjene se teže odlučuju siromašnije i ranjivije skupine jer ih u tome često ograničavaju svakodnevne okolnosti. Tvorci politika u tome mogu pomoći tako da stvore socijalno i fizičko okruženje u kojem ljudi mogu lakše uvoditi pozitivne promjene. Osim toga, zdrava i održiva hrana, zelene površine i aktivan prijevoz moraju biti privlačni i pristupačni.

Vodeći europski, nacionalni i lokalni tvorci politika, istraživači i ekonomisti raspravljali su o tim temama na završnoj konferenciji INHERIT-a. Došao je trenutak da se riječi poprate hitnim djelovanjem i stvori održiv svijet koji doista možemo ostaviti budućim naraštajima u nasljeđe.

Aktivnosti na razini EU-a

Socijalne odrednice

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Novosti

Vodeći stručnjaci na završnoj konferenciji INHERIT-a razmijenili stajališta o stvaranju zdrave, pravedne i održive budućnosti

Pružen je važan uvid u to kako će Komisija, Parlament i države članice provesti integrirane mjere za postizanje ciljeva održivog razvoja i trostrukog pozitivnog učinka projekta INHERIT, kako općine provode inovativna rješenja i je li „rast” održiv.

Iz teorije u praksu – skup instrumenata politike INHERIT

Kako vi možete pridonijeti ostvarivanju trostrukog pozitivnog učinka i stvaranju zdrave, pravedne i održive budućnosti? Proučite ove ideje i podijelite ih s drugima!

Sažeci politika INHERIT pružaju smjernice za održive promjene

U ovom nizu sažetaka politika inicijative INHERIT pružaju se smjernice u tri područja ključna za održive promjene: integrirano upravljanje, promjena ponašanja i zdravstvena pravednost.

Deset primjera dobre prakse koju lokalne inicijative mogu primijeniti kako bi ostvarile trostruki pozitivan učinak

Primjeri dobre prakse nastali su na temelju 15 studija slučaja INHERIT-a, a svrha im je poduprijeti vladine i nevladine aktere, stručnjake i istraživače iz svih sektora u ostvarivanju uzajamnih koristi u području zdravlja i održivosti okoliša, posebno na korist siromašnijih skupina i skupina u nepovoljnijem sociekonomskom položaju.

Kako bi zdravija, pravednija i održivija Europa izgledala 2040.? Uvjerite se sami!

INHERIT prikazuje četiri pozitivna scenarija za Europu 2040. Saznajte više o izradi tih scenarija za 2040. iz izvješća „Ostvarivanje trostrukog pozitivnog učinka” i upoznajte se s održivim načinima života Adama, Tereze, Milana i Isabelle.

Primjena istraživanja – saznajte kako primijeniti model INHERIT.

Model INHERIT alat je koji omogućuje sustavno razmišljanje o integriranom upravljanju – pomaže nam da razumijemo kako brojni čimbenici utječu na okoliš sada i ovdje, u mjestima u kojima živimo, kako utječu na širi ekosustav te kako će utjecati na buduće naraštaje.

Otkrijte europske lokalne inicijative s trostrukim pozitivnim učinkom u bazi podataka obećavajuće prakse INHERIT.

U bazi podataka INHERIT objedinjeno je više od 100 primjera obećavajuće prakse u svim područjima života (zelene površine, energetska učinkovitost), kretanja (aktivan prijevoz) i potrošnje (održiva proizvodnja i potrošnja hrane).

Budući koraci za održivu europsku budućnost: europske mjere za održivost: pitanja i odgovori

Komunikacija o budućim koracima za održivu europsku budućnost koju je predstavio potpredsjednik Timmermans obuhvaća gospodarske, socijalne i okolišne aspekte održivog razvoja te upravljanje u EU-u i na globalnoj razini.

SZO objavio izvješće o razmjerima zdravstvene nejednakosti uzrokovane okolišem

U izvješću se putem 19 pokazatelja nejednakosti u gradskim, stambenim i radnim uvjetima, osnovnim uslugama i ozljedama analizira postojeća nejednakost u svim zemljama europske regije SZO-a. Dokazano je da su skupine u socijalno najnepovoljnijem položaju najviše izložene opasnostima za okoliš.

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) izvijestila o ubrzanju klimatskih mjera

U svojem izvješću pod naslovom „Ubrzanje klimatskih mjera: preusmjeravanje politika s obzirom na blagostanje” (rujan 2019.) OECD naglašava potrebu za preoblikovanjem sveobuhvatnih ciljeva politike, među ostalim u području prometa, hrane i energije.

Novoizabrana predsjednica Ursula Von der Leyen zalaže se za europski zeleni plan

„U središtu je plana naša predanost tome da postanemo prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu. To je i dugoročni gospodarski imperativ: oni koji budu prvi i najbrži zgrabit će mogućnosti koje nudi ekološka tranzicija. Želim da Europa bude predvodnik.”

Projekti u okviru zdravstvenog programa

EuroHealthNet – Europsko partnerstvo za zdravlje, pravednost i blagostanje

Partnerstvo EuroHealthNet usmjereno je na poboljšanje zdravlja i smanjenje zdravstvenih nejednakosti djelovanjem u području socioekonomskih i okolišnih odrednica zdravlja, u koje su uključeni ciljevi održivog razvoja, te doprinosom preobrazbi zdravstvenih sustava.

JAHEE – Zajednička akcija „Zdravstvena pravednost u Europi”

Glavni je cilj projekta poboljšati zdravlje i blagostanje građana EU-a i postići veću pravednost u području zdravlja usmjeravanjem na socioekonomske odrednice zdravstvenih nejednakosti povezanih s načinom života. Prednost imaju migranti, koji mogu imati problema s pristupom zdravstvenim uslugama.

CHRODIS+

CHRODIS PLUS okuplja 42 partnera iz 21 europske zemlje koji surađuju u provedbi pilot-projekata i pružaju praktično iskustvo u području nezaraznih bolesti.

Druge zanimljive poveznice