Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 246. szám – Fókuszban

INHERIT kezdeményezés: együttműködés egy mindenki számára fenntartható jövőért

Caroline Costongs, az EuroHealthNet (Európai Partnerség az egészségért, az egészségügyi egyenlőségért és a jóllétért) igazgatója amellett száll síkra, hogy – az egyszerre három téren kifejtett kedvező hatás érdekében és jegyében – az egészségvédelmet és az egyenlőtlenségek csökkentését kössék össze az éghajlatvédelemmel kapcsolatos kezdeményezésekkel. Az igazgató az uniós finanszírozású INHERIT kezdeményezés eredményeire hivatkozik, amely 2019. december 10-én tartotta zárókonferenciáját.

Miért érdemes összekötni a környezet és az egyenlőség ügyét az egészségfejlesztéssel?

Az éghajlati és ökológiai válságok súlyos veszélyt jelentenek a közegészségre. Kezelésük sürgős feladatot jelent, és a kormányok, a vállalkozások, a közösségek és az egyének részéről egyaránt változtatásokat kíván. Az egészségügyi ágazatnak is kulcsszerepet kell játszania egyrészt az egészségügyi rendszerek környezetbarátabbá tételével, másrészt azáltal, hogy megragadja ezt a – fenntartható és egészséges magatartásformák kialakítását lehetővé tévő és ösztönző – együttműködési lehetőséget.

Azt is látnunk kell, hogy az éghajlatváltozás leginkább a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetűeket fogja sújtani, és ők fognak a legkevesebbet profitálni a helyzet kezelésére hozott intézkedésekből. Az INHERIT kezdeményezés négy éve foglalkozik az egészség, a környezet és az egyenlőség közötti kapcsolatok elemzésével, és most egy olyan integrált megközelítést sürget az egymással összefüggő környezeti és társadalmi kihívások kezelésére, amely a következő három terület mindegyikén kedvező hatást fejt ki: a környezeti hatások csökkentése, az egészség javítása és az egészségügyi egyenlőség fokozása.

Hogyan lehet ténylegesen ösztönözni ezeket a változásokat?

A dolgok csak akkor fognak megváltozni, ha mindenki kiveszi részét a feladatokból. Ösztönöznünk kell a közösségeket a cselekvésre, például indulótőke és politikai támogatás biztosításával.

Vegyük például a rotterdami közösségi élelmiszerkertet, amely bioélelmiszerrel lát el alacsonyabb jövedelmű családokat. Az önkéntes munkatársakra épülő kezdeményezés hibrid üzleti modellt alkalmaz (magán-, közösségi és állami finanszírozással). Több szempontból is pozitív hatást fejt ki: munkahelyi gyakorlattal segíti a munkanélkülieket a munkaerőpiacra való visszatérésben, egészséges és fenntartható élelmiszereket állít elő, és zölddé varázsol egy városi területet. A változáshoz ilyen alulról építkező megközelítésre van szükség, amelyet sürgősen és széles körben ösztönözni és támogatni kell, nem csupán helyi, hanem uniós szinten is.

Az élelmiszerkert csupán egy az INHERIT által vizsgált kezdeményezések közül. 12 országban 15 „háromszorosan kedvező hatású” eset részletes elemzését végezte el, amelyek a fenntartható és egészséges életvitelt (zöldterületek, energiahatékonyság), mobilitást (aktív közlekedés) és fogyasztást (élelmiszer-termelés és -fogyasztás) vizsgálták. Az általunk levont tanulságok segíthetik a politikai döntéshozókat integrált megközelítés alkalmazásában, a költségvetések összekapcsolásában és a jogszabályok összehangolásában, amelyek lendületet adhatnak a cselekvéshez.

Egyéni szinten tehetünk-e valamit?

Természetesen! A legapróbb dolog is sokat segíthet. Az emberek által hozott egyéni döntések segíthetik az átmenetet a fenntarthatóbb társadalmakba. Nagyon fontos azonban, hogy senkit ne hibáztassunk a jelenlegi magatartásáért. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz változtatni, milyen motivációra, képességekre és lehetőségekre van szükség hozzá. A kevésbé jómódú, kiszolgáltatott emberek, akiket gyakran „gúzsba kötnek” a mindennapok nehézségei, sokszor nehezebben tudják rászánni magukat a változtatásokra. A politikai döntéshozók segíthetnek olyan társadalmi és fizikai környezet kialakításában, amely megkönnyíti az emberek számára a pozitív változások elfogadását. Emellett vonzóvá és megfizethetővé kell tennünk az egészséges, fenntartható élelmiszereket, a zöld területeket és az aktív közlekedést.

Ezekről a témákról folytattak eszmecserét vezető uniós, nemzeti és helyi politikai döntéshozók, kutatók és közgazdászok az INHERIT zárókonferenciáján. Eljött az ideje, hogy ezek mögé a szavak mögé konkrét cselekvéseket állítsunk, és olyan fenntartható világot hozzunk létre, amelyet – az INHERIT kezdeményezés angol nevéhez híven – a jövő nemzedékeire örökíthetünk.

Uniós szintű tevékenységek

Társadalmi tényezők

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Hírek

Egészséges, méltányos és fenntartható jövőről folytattak eszmecserét vezető szakértők az INHERIT kezdeményezés zárókonferenciáján

A résztvevők megtudhatták, milyen integrált lépéseket tervez a Bizottság, a Parlament, valamint a tagállamok a fenntartható fejlesztési célok elérése és az INHERIT úgynevezett „háromszoros kedvező hatása” érdekében, hogyan alkalmaznak innovatív megoldásokat az önkormányzatok, illetve hogy fenntartható-e a „növekedés”.

Kipróbálná az elméletet a gyakorlatban is? Használja az INHERIT szakpolitikai eszköztárát!

Szeretné tudni, hogyan fejthet ki egyszerre három téren is kedvező hatást, és vállalhat szerepet egy egészségesebb, méltányosabb és fenntarthatóbb jövő megteremtésében? Íme néhány jó ötlet, amelyet másokkal is megoszthat.

Az INHERIT szakpolitikai „iránytűi” a fenntartható változáshoz

Az INHERIT kezdeményezés szakpolitikai tájékoztatók egész sorával kínál iránymutatást a fenntartható változás középpontjában álló, következő három létfontosságú területre vonatkozóan: integrált irányítás, életvitelváltás és egészségügyi egyenlőség.

10 lecke olyan bevált módszerekről, amelyek egyszerre három téren is sikerre vihetik a helyi kezdeményzéseket

A bevált módszereket bemutató leckék 15 INHERIT-esettanulmányra épülnek. A szakterületeken és ágazatokon átívelő tevékenységet folytató kormányzati és nem kormányzati szereplők, gyakorló szakemberek és kutatók számára kívánnak támogatást biztosítani a kölcsönös előnyök kamatoztatásához, ami az egészségügyi és környezeti fenntarthatóságot illeti, különös tekintettel a szegényebb és társadalmi-gazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű csoportokra.

Milyen lenne egy egészségesebb, az egészségügyi egyenlőséget jobban érvényre juttató és fenntarthatóbb Európa 2040-ben? Győződjön meg róla a saját szemével!

Az INHERIT négyféle pozitív forgatókönyvet vázol fel 2040-re Európa számára. Az egyszerre három téren kifejtett kedvező hatás eléréséről szóló („Reaching the Triple-Win” című) jelentésből – a 2040-re vonatkozó forgatókönyvek részletei mellett – megismerheti Adam, Tereza, Milan és Isabella fenntartható életmódjának titkait is.

Alkalmazott kutatás – készüljön fel az INHERIT modell használatára!

Az INHERIT modell rendszerszintű gondolkodást támogat az integrált irányítással kapcsolatban. Segít megérteni, hogyan hatnak a különféle tényezők időben és térben a szűkebb és tágabb környezetre, azaz egyszerre „itt és most”, a mi jelenlegi életterünkben, illetve „ott és akkor”, a tágabb ökoszisztémában és a jövő generációk életében.

Egyszerre három téren is sikeres kezdeményezések szerte Európából egyetlen közös INHERIT-adatbázisban

Az INHERIT adatbázisában több mint 100 ígéretes gyakorlati módszer kapott helyet az életvitel (zöldterületek, energiahatékonyság), a mobilitás (aktív közlekedés) és a fogyasztás (fenntartható élelmiszer-termelés és -fogyasztás) legkülönfélébb területeiről.

A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért – Európai fellépés a fenntarthatóságért: Kérdések és válaszok

A Frans Timmermans alelnök által előterjesztett, „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért” című közlemény a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióit vizsgálja, valamint az EU-n belüli és a globális kormányzás kérdéseire is kitér.

WHO-jelentés a környezeti egészség terén fennálló egyenlőtlenségek mértékéről

Ez a jelentés 19 – városi léttel, lakhatási és munkakörülményekkel, alapvető szolgáltatásokkal, illetve sérülések ellátásával kapcsolatos – ún. „egyenlőtlenségi mutatón” keresztül vizsgálja a WHO európai régiójának valamennyi országában tetten érhető egyenlőtlenségeket. Egyértelműen bizonyítható, hogy a környezeti veszélyek a leghátrányosabb társadalmi helyzetűeket érintik legsúlyosabban.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése az éghajlat-politikai fellépés felgyorsításáról

„Az éghajlat-politikai fellépés felgyorsítása: a szakpolitikák átgondolása a »jóllét« szemszögéből” című (2019. szeptemberi) jelentésében az OECD az átfogó szakpolitikai célkitűzések keretének újrafogalmazását szorgalmazza (többek között) a közlekedés, az élelmiszer-termelés és -fogyasztás és az energiagazdálkodás területén.

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai zöld megállapodásról

„A megállapodás központi eleme elköteleződésünk az iránt, hogy Európa a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. Ez egyben hosszú távú gazdasági szükségszerűség is: az ökológiai átmenetben rejlő lehetőségeket azok tudják megragadni, akik elsőként és a leggyorsabban cselekszenek. Azt szeretném, ha Európa lenne a legelső közöttük.”

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

EuroHealthNet – Európai partnerség az egészségért, az egészségügyi egyenlőségért és a jóllétért

Az EuroHealthNet érdeklődésének középpontjában az egészség javítása és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése áll, amit az egészséget befolyásoló társadalmi-gazdasági és környezeti tényezők aktív alakítása, a fenntartható fejlesztési célok integrálása és az egészségügyi rendszerek átalakítása révén igyekszik elérni.

JAHEE – együttes fellépés az egészségügyi egyenlőtlenségek ellen

A projekt fő célja, hogy javítsa az uniós polgárok egészségét és jóllétét, és az életmóddal kapcsolatos egészségi egyenlőtlenségeket meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőkre összpontosítva nagyobb egyenlőséget érjen el az egészségügyi eredmények terén. Kiemelt figyelmet fordít a migránsokra, akik számára problémát jelenthet az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

CHRODIS +

A CHRODIS PLUS égisze alatt 21 európai ország képviseletében 42 partner dolgozik nem fertőző betegségeket érintő közös kísérleti projekteken, amelyekből a gyakorlatban alkalmazható tanulságokat vonnak le.

További érdekes oldalak

Jólléti gazdaság (a finn elnökség által elfogadott tanácsi következtetések)

A kék egészséggel kapcsolatos páneurópai kutatási kezdeményezés (Blue Health pan-European research initiative)

EuroHealthNet tájékoztató az Európában fennálló egészségügyi egyenlőtlenségekről (Health Inequalities in Europe)