Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 246. Dėmesio centre

Iniciatyva INHERIT – bendradarbiavimas siekiant tvarios ateities

Tinklo „EuroHealthNet“ (Europos partnerystės siekiant sveikatos, lygybės ir gerovės) direktorė Caroline Costongs ragina derinti priemones, kuriomis siekiama gerinti sveikatą ir mažinti nelygybę, susieti su iniciatyvomis klimato srityje – tai jos pasiūlyta vadinamoji trejopos naudos koncepcija. Ji remiasi ES finansuojamos iniciatyvos INHERIT darbo rezultatais. 2019 m. gruodžio 10 d. buvo surengta baigiamoji šios iniciatyvos konferencija.

Kodėl aplinkos ir lygybės klausimus turėtume sieti su sveikata?

Klimato ir ekologinės krizės kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai. Jas būtina spręsti nedelsiant, o tam pokyčių turi imtis vyriausybės, verslas, bendruomenės ir visi žmonės. Esminį vaidmenį čia atlieka ir sveikatos apsaugos sektorius – reikia ne tik sukurti ekologiškesnes sveikatos priežiūros sistemas, bet ir išnaudoti šią galimybę bendromis jėgomis sudaryti sąlygas pereiti prie tvaresnio ir sveikesnio gyvenimo būdo ir skatinti tokius pokyčius.

Taip pat turime suvokti, kad socialinių ir ekonominių sunkumų patiriantys žmonės nuo klimato kaitos nukentės labiausiai, o kovos su ja priemonių poveikį pajus mažiausiai. Vykdant iniciatyvą INHERIT ketverius metus buvo analizuojamos sveikatos, aplinkos ir lygybės sąsajos, ir tuo remiantis pasiūlyta integruota trejopos naudos koncepcija, kuria siekiama spręsti tarpusavyje susijusias aplinkos ir socialines problemas – mažinti poveikį aplinkai, gerinti sveikatą ir didinti lygybę sveikatos priežiūros srityje.

Tačiau kaip šiuos pokyčius realiai paskatinti?

Situacija pasikeis tik tuomet, jei veiksime visi. Reikia skatinti bendruomenių veiksmus, pavyzdžiui, skiriant pradinį finansavimą ir teikiant politinę paramą.

Geras pavyzdys yra Roterdamo „Food Garden“ – bendruomeninis sodas, kuriame užauginti ekologiški produktai tiekiami mažesnes pajamas turinčioms šeimoms. Jame įdarbinti savanoriai, naudojamas hibridinis verslo modelis (derinamas finansavimas iš privačiųjų, bendruomeninių ir viešųjų šaltinių). Projektas naudingas keleriopai: taip teikiamas profesinis mokymas, padedantis bedarbiams grįžti į darbo rinką, pagaminama sveikų ir tvarių maisto produktų, taip pat kuriama ekologiškesnė miesto aplinka. Toks principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas požiūris yra labai svarbus siekiant permainų – būtina jį palaikyti ir diegti kuo platesniu mastu, tiek vietos, tiek ES lygmenimis.

„Food Garden“ yra tik viena iš nagrinėtų iniciatyvų – vykdant INHERIT išsamiai ištirta 15 trejopos naudos idėja pagrįstų pavyzdžių iš 12 šalių, vertinant juos pagal tokius kriterijus kaip tvarus ir sveikas gyvenimo būdas (žalioji erdvė, energijos vartojimo efektyvumas), judėjimas (aktyvus transportas) ir vartojimas (maisto produktų gamyba ir vartojimas). Padarytos išvados gali padėti politikos formuotojams numatyti integruotas priemones, susieti biudžetus ir pakeisti teisės aktus taip, kad būtų skatinama veikti.

Ar vienas lauke gali būti karys?

Tikrai taip! Kiekvienas mažas veiksmas yra didžiulė pagalba. Kelias į tvaresnę visuomenę grįstas konkrečiais žmonių sprendimais. Tačiau labai svarbu nekaltinti žmonių dėl jų dabartinių įpročių. Visi suprantame, kad keistis sunku – reikia turėti motyvacijos, gebėjimų ir galimybių. Nepasiturintiems ir pažeidžiamiems žmonėms dar sunkiau apsispręsti gyventi kitaip, nes dažnai juos varžo buities aplinkybės. Politikai gali padėti kurdami socialinę ir fizinę aplinką, kurioje žmonėms būtų lengviau imtis teigiamų pokyčių. Taip pat turime pasiekti, kad džiaugtis sveiku, tvariu maistu, žaliosiomis erdvėmis ir aktyviu transportu taptų patrauklu ir prieinama.

Baigiamojoje INHERIT konferencijoje šiuos klausimus aptarė aukščiausio lygio ES, nacionalinio ir vietos lygmens politikai, mokslininkai ir ekonomistai. Dabar metas užtikrinti, kad žodžiai kuo greičiau taptų darbais ir būtų sukurtas tvarus pasaulis, kurį paveldės ateities kartos.

ES lygmens veikla

Socialiniai veiksniai

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Naujienos

INHERIT konferencijoje geriausi ekspertai dalijasi nuomonėmis, kaip kurti sveiką, teisingą ir tvarią ateitį

Pasidalyta svarbiausiomis įžvalgomis, kaip Komisija, Parlamentas ir valstybės narės įgyvendins integruotas priemones, kad pasiektų darnaus vystymosi tikslų ir įvykdytų INHERIT trejopos naudos (triple-win) koncepciją, aptarta, kaip savivaldybės įgyvendina novatoriškus sprendimus ir ar augimas yra tvarus.

Teorija virsta praktika! Pasinaudokite INHERIT politinių priemonių rinkiniu!

Kaip galite padėti siekti trejopos naudos ir kurti sveikesnę, teisingesnę ir tvaresnę ateitį? Pasisemkite įkvėpimo iš šių idėjų ir pasidalykite jomis!

INHERIT politiniuose pranešimuose pateikiamos tvarių pokyčių gairės

Šioje politinių pranešimų serijoje INHERIT iniciatyva pateikia gaires trims pagrindinėms sritims, kurios yra esminės siekiant tvarių pokyčių – tai integruotas valdymas, įpročių pokyčiai ir lygybė sveikatos priežiūros srityje.

Susipažinkite su 10 gerosios patirties pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti vykdant vietos iniciatyvas pagal trejopos naudos koncepciją

Šie gerosios patirties pavyzdžiai parengti pagal INHERIT išnagrinėjus 15 atvejų; jie turėtų padėti įvairių sektorių vyriausybiniams ir nevyriausybiniams subjektams, praktikams ir mokslininkams siekti abipusės naudos sveikatai ir aplinkos tvarumui, visų pirma padedant skurdesnėms ir nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančioms grupėms.

Kaip 2040 m. turėtų atrodyti sveikesnė, teisingesnė ir tvaresnė Europa? Sužinokite apie tai patys!

INHERIT pateikė keturis teigiamus scenarijus, kaip Europa galėtų atrodyti 2040 m. Šios iniciatyvos ataskaitoje „Trejopos naudos siekis“ paskaitykite daugiau apie tai, kaip buvo rengiami 2040 m scenarijai, ir sužinokite, kokį tvarų gyvenimo būdą pasirinko Adamas, Tereza, Milanas ir Izabela.

Mokslinių tyrimų pritaikymas. Kaip naudotis INHERIT modeliu

INHERIT modelis yra priemonė, padedanti diegti sistemišką mąstymą integruoto valdymo srityje. Jis padeda suprasti įvairių veiksnių poveikį aplinkai – tiek čia ir dabar, mūsų gyvenamojoje vietoje, tiek kitur ir vėliau, t. y. poveikį visai ekosistemai ir ateities kartoms.

Daugiau apie visoje Europoje vietos lygmeniu vykdomas trejopos naudos iniciatyvas sužinokite INHERIT perspektyvios praktikos duomenų bazėje

INHERIT duomenų bazėje sukaupta per 100 perspektyvios praktikos pavyzdžių iš įvairių gyvenimo sričių – žaliosios erdvės, energijos vartojimo efektyvumo, judėjimo (aktyvaus transporto) ir vartojimo (tvarios maisto gamybos ir vartojimo).

Tolesni veiksmai užtikrinant tvarią Europos ateitį. Europos veiksmai siekiant tvarumo. Klausimai ir atsakymai

Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso pristatytame komunikate „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kalbama tiek apie ekonominius, socialinius bei aplinkosauginius tvarių pokyčių veiksnius, tiek apie valdymą ES ir pasauliniu mastu.

PSO ataskaitoje atskleidžiamas aplinkos nulemtos nelygybės sveikatos srityje mastas

Šioje ataskaitoje naudojama 19 nelygybės rodiklių (gyvenimo mieste, būsto ir darbo sąlygų, pagrindinių paslaugų ir sužalojimų požiūriu), pagal kuriuos įvertinta nelygybė visose PSO Europos regiono šalyse. Gauti duomenys patvirtina, kad labiausiai nuo aplinkos pavojų nukenčia socialiai pažeidžiamiausios grupės.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita apie spartesnį veiksmų klimato kaitos srityje įgyvendinimą

EBPO ataskaitoje „Spartesnis veiksmų klimato kaitos srityje įgyvendinimas. Politinės krypties koregavimas atsižvelgiant į gerovės siekį“ (2019 m. rugsėjo mėn.) visų pirma kalbama apie tai, kad reikia peržiūrėti bendruosius politikos tikslus transporto, maisto, energetikos ir kitose srityse.

Išrinktoji ES Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen propaguoja Europos žaliąjį kursą

„Mūsų pažado galutinis tikslas – tapti pirmuoju neutralizuoto poveikio klimatui žemynu. Be to, tai ilgalaikė ekonominė būtinybė: tie, kurie imsis veiksmų pirmieji ir veiks greičiausiai, bus pirmieji, kurie pasinaudos ekologinės pertvarkos galimybėmis. Noriu, kad Europa būtų šios srities lyderė“.

Sveikatos programos projektai

Tinklas „EuroHealthNet“ – Europos partnerystė siekiant sveikatos, lygybės ir gerovės

Pagrindinė tinklo „EuroHealthNet“ užduotis – gerinti sveikatos rodiklius ir mažinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje taikant priemones, grindžiamas sveikatos socialiniais, ekonominiais ir aplinkosauginiais veiksniais, integruojant darnaus vystymosi tikslus ir padedant pertvarkyti sveikatos priežiūros sistemas.

Bendrieji veiksmai Europoje siekiant lygybės sveikatos priežiūros srityje (JAHEE, Joint Action Health Equity Europe)

Pagrindinis šio projekto tikslas – atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius veiksnius, susijusius su gyvenimo būdo nulemta nelygybe sveikatos priežiūros srityje, gerinti ES piliečių sveikatą ir gerovę, užtikrinti geresnius lygybės sveikatos priežiūros srityje rodiklius. Prioritetine grupe laikomi migrantai, nes sveikatos priežiūros paslaugų srityje jie gali patirti sunkumų.

CHRODIS +

Veiksmus CHRODIS PLUS vykdo 42 partneriai, atstovaujantys 21 Europos šaliai – jie bendradarbiauja įgyvendindami bandomuosius projektus ir kaupdami praktinę patirtį neužkrečiamųjų ligų srityje.

Kitos naudingos nuorodos