Glavni sadržaj
Public Health

Bilten Zdravlje-EU, br. 247. – U prvom planu

Znanstveni odbor za zdravstvene, okolišne i nove rizike sudjeluje u godišnjem ciklusu Zajednice znanja o okolišu

Marco Vighi, član Znanstvenog odbora za zdravstvene, okolišne i nove rizike (SCHEER) i predsjednik radne skupine SCHEER-a za prognostički sustav EU-a za okoliš (FORENV) – nove teme na ekološko-socijalnom planu (godišnji ciklus 2018. – 2019.), Institut za vodu IMDEA, Alcalá de Henares (Madrid), Španjolska.

Osim redovite izrade znanstvenih procjena rizika za Europsku komisiju, SCHEER sudjeluje u godišnjem ciklusu prognostičkog sustava EU-a za okoliš (FORENV).

Prvi godišnji ciklus FORENV-a proveden je u razdoblju 2018. – 2019. (uz prethodnu pilot-studiju godinu prije), a pokrenula ga je 2017. Zajednica znanja o okolišu kako bi se utvrdili, opisali i procijenili potencijalni rizici ili prilike za okoliš i ljudsko zdravlje te kako bi se ti rezultati potom dostavili kreatorima politika i drugim dionicima radi pravovremenog i odgovarajućeg djelovanja.

Zajednica znanja o okolišu, koju predvodi Glavna uprava Europske komisije za okoliš, okvir je za suradnju raznih službi Europske komisije pokrenuta kako bi se istražili novi načini stvaranja i razmjene znanja povezanog s izradom politika u području okoliša.

Zajednica u okviru ciklusa FORENV-a nastoji svake godine ispitati deset novih tema. Taj se postupak sastoji od pet faza, a provodi se od jeseni jedne godine do jeseni sljedeće godine. Tih je pet faza sljedeće: prikupljanje informacija i utvrđivanje opsega ispitivanja: tumačenje i odabir, opis, potvrđivanje, rezultati i njihovo dostavljanje.

SCHEER sudjeluje uglavnom u fazi potvrđivanja, koja uključuje opis desetak prioriteta. Konkretno, SCHEER treba odgovoriti na tri pitanja:

  • Postoji li vjerojatnost da utvrđene nove teme sa sobom nose opisane ili druge rizike i/ili prilike?
  • Je li opisani očekivani (pozitivan ili negativan) utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi vjerojatan, među ostalim i u smislu očekivanog trajanja?
  • Može li se procijeniti i stupnjevati relevantnost utvrđenih novih tema na temelju utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi?

SCHEER na ta pitanja odgovara izradom mišljenja koje uključuje preispitivanje opisa tema te ih stupnjuje prema njihovu mogućem utjecaju na ljudsko zdravlje i okoliš.

Osim tog sudjelovanja u fazi potvrđivanja u okviru godišnjeg ciklusa, članovi SCHEER-a pozvani su i na sudjelovanje na radionicama stručnjaka u fazi tumačenja i odabira, koje obuhvaćaju preispitivanje novih tema i raspravu o njima, njihovo grupiranje i razvrstavanje prema mogućoj važnosti za politike EU-a.

U prvom godišnjem ciklusu FORENV-a obrađivale su se nove okolišne teme povezane s novim tehnologijama u urbanim okružjima te nove teme na ekološko-socijalnom planu.

Drugi godišnji ciklus FORENV-a traje do rujna 2020. i usmjeren je na nove teme povezane s inovacijama u zelenom gospodarstvu budućnosti.

Više informacija

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača izdaje smjernice o nanomaterijalima kako bi se industrija lakše uskladila s postojećim zakonodavstvom

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) nedavno je objavio smjernice za javna tijela i kozmetičku industriju kako bi im se pomoglo da se usklade s postojećim zakonodavstvom EU-a o kozmetičkim proizvodima (EZ br. 1223/2009) u pogledu procjene sigurnosti nanomaterijala koji se upotrebljavaju kao kozmetički sastojci. Uporaba nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima može biti korisna, na primjer kada se upotrebljavaju kao UV-filtri u kremama za sunčanje ili konzervansi za sprečavanje kvarenja kozmetičkih proizvoda. Međutim, svojstva specifična za nanomaterijale koja su korisna za kozmetičke proizvode mogu biti štetna za potrošače. Stoga se radi sigurnosti potrošača mora provesti temeljita procjena sigurnosti svakog nanomaterijala koji se namjerava upotrebljavati kao kozmetički sastojak, a posebno se treba pripaziti na svojstva specifična za nanomaterijale (npr. iznimno mala veličina).

SCCS je 2012. objavio smjernice o procjeni sigurnosti nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima, no od tada je došlo do novih spoznaja u području istraživanja sigurnosti nanomaterijala, a i SCCS je ocijenio raznu sigurnosnu dokumentaciju o nanomaterijalima. Stoga je bilo potrebno ažurirati smjernice kako bi se dobio pregled ključnih pitanja i zahtjeva u pogledu podataka koji se odnose na procjenu sigurnosti nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima.

U novim je smjernicama naglašeno da se posebno pripazi na sigurnost nanomaterijala zbog njihovih posebnih svojstava na nanorazini, interakcija i/ili učinaka koji se mogu razlikovati od uobičajenog oblika istih materijala. Navedene su i informacije i metode koje ne uključuju životinje i s pomoću kojih bi se nanomaterijala mogli ispitivati uzimajući u obzir aspekte specifične za nanomaterijale.

Izdan je i kontrolni popis kako bi se podnositeljima zahtjeva i SCCS-u omogućila brza procjena cjelovitosti zahtjeva te kako bi se izbjegli zahtjevi koji su nepotpuni ili koji sadržavaju neprimjerene/nevažne podatke. Time bi se trebao pojednostavniti postupak procjene sigurnosti te uštedjeti vrijeme i resursi za podnositelje zahtjeva i za SCCS.

Više informacija