Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 247. szám – Fókuszban

Az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottsága részt vesz a környezettel kapcsolatos tudással foglalkozó közösség éves gyakorlatán

Szerző: Marco Vighi, az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottságának (SCHEER) tagja, a SCHEER környezeti előrejelzési rendszerrel foglalkozó uniós munkacsoportjának elnöke – A környezeti-társadalmi helyzet új kihívásai (2018/2019-es ciklus), IMDEA Vízügyi Intézet, Alcalá de Henares, Madrid, Spanyolország.

Az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottsága (SCHEER) megbízatása keretében tudományos kockázatértékelést végez az Európai Bizottság számára, ezen túlmenően pedig részt vesz a környezeti előrejelzési rendszerrel foglalkozó uniós munkacsoport (FORENV) éves gyakorlatán.

Az éves FORENV-ciklust a környezettel kapcsolatos tudással foglalkozó közösség hozta létre 2017-ben abból a célból, hogy feltérképezze, részletesen bemutassa és értékelje azokat az újonnan felmerülő kihívásokat, amelyek veszélyeket vagy lehetőségeket jelentenek a környezetre és az emberek egészségére. Értékelésének eredményét a szakmai közösség továbbítja a politikai döntéshozóknak és más érdekelteknek, hogy azok időben meghozhassák a megfelelő intézkedéseket. Az első ciklusra 2018–2019-ben került sor, amelyet egy évvel korábban kísérleti program előzött meg.

A környezettel kapcsolatos tudással foglalkozó közösséget az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága vezeti. Az Európai Bizottság különböző szervezeti egységeinek együttműködésével létrejött közösség új módszereket hivatott kidolgozni a környezetpolitikai döntéshozatalhoz kapcsolódó tudásanyag összegyűjtésére és megosztására.

A közösség a FORENV-gyakorlatok során kb. tíz új kihívást kíván megvizsgálni évente. Az ősszel induló, egy évet felölelő ciklus ötlépcsős folyamat. A gyakorlat a következő lépésekből áll: 1) információgyűjtés és a lehetséges témák feltérképezése, 2) válogatás és kiválasztás, 3) részletes bemutatás, 4) validálás, 5) eredmények és kommunikáció.

A SCHEER elsősorban a folyamat validálási szakaszában vesz részt, amely során kb. tíz, előzőleg rangsorolt kihívás részletes bemutatására kerül sor. A SCHEER konkrét feladata, hogy választ adjon az alábbi három kérdésre:

  • Valószínűsíthető-e, hogy az újonnan megjelenő kihívások a már feltérképezett veszélyeket és/vagy lehetőségeket hordozzák magukban, vagy ha nem, akkor mely veszélyekre/lehetőségekre lehet számítani?
  • A várható időkereten belül valószínűsíthető-e a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt (negatív vagy pozitív) hatás?
  • Lehet-e vizsgálni és rangsorolni az újonnan megjelenő kihívásokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásuk alapján?

A kérdéseket a SCHEER vélemény formájában válaszolja meg, amelyben felülvizsgálja a kihívásokat, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásuk alapján rangsorolja őket.

A SCHEER tagjai így hozzájárulnak az éves gyakorlat validálási szakaszához, emellett pedig a válogatás és a kiválasztás során részt vesznek azokban a munkacsoportokban is, ahol a szakértők megvitatják az új kihívásokat, valamint az uniós szakpolitikákra nézve potenciálisan fontos kihívásokat csoportosítják és rangsorolják.

Az első éves FORENV-gyakorlat témái többek között a városi környezetekben megjelenő új technológiákhoz kapcsolódó környezeti kihívások, valamint az új környezeti-társadalmi jelenségek voltak.

A 2020 szeptemberében kezdődő, második éves FORENV-ciklus azokra a kihívásokra fog összpontosítani, amelyek a jövőbeli zöld gazdaság által vezérelt innovációval kapcsolatosak.

Bővebb információk

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság útmutatást tesz közzé a nanoanyagokról, hogy segítsen az ágazati szereplőknek a hatályos jogszabályok betartásában

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) a közelmúltban útmutatásokat tett közzé a kozmetikumok nanoanyagainak biztonsági értékeléséről. A dokumentum rendeltetése, hogy segítsen a hatóságoknak és a kozmetikai ipar szereplőinek érvényre juttatni a kozmetikai termékekre vonatkozó uniós jogszabályt (1223/2009/EK rendelet). A kozmetikai készítmények gyakran tartalmaznak nanoanyagokat, amelyek pl. UV-szűrőként (naptejben) vagy tartósítószerként funkcionálnak. A kozmetikai termékekben haszonnal alkalmazott nanoméretű részecskék azonban veszélyesek lehetnek a fogyasztókra nézve. Alaposan meg kell vizsgálni tehát, hogy az egyes nanoanyagok biztonságosan használhatók-e kozmetikai összetevőként, különös tekintettel a nanojellemzőkre (pl. nagyon kis méret).

Az FBTB 2012-ben már közzétette útmutatásait a kozmetikumok nanoanyagainak biztonsági értékeléséről. Azóta azonban a nanorészecskék biztonságának témájában történtek változások, és az FBTB több nanoszemcse biztonságos alkalmazását is felülvizsgálta. Az útmutatásokat frissíteni kell, hogy számot adjanak a kozmetikumok nanoanyagainak biztonsági értékelésével kapcsolatos legfontosabb kihívásokról és adatszolgáltatási követelményekről.

A nanorészecskék biztonságos használatának érdekében az új útmutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a nanoanyag ugyanazon anyag hagyományos formájától eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, eltérő módon lép kölcsönhatásba és/vagy eltérő hatásai vannak. Ismertetik továbbá azokat a módszereket, amelyekkel – állatkísérleteket mellőzve – a nanospecifikus szempontokat lehet vizsgálni.

Az útmutatóhoz tartozik egy ellenőrző lista is, melynek segítségével a bejelentők és az FBTB tagjai is gyorsan meg tudják állapítani, hogy hiánytalan-e a dokumentáció, illetve nem tartalmaz-e nem megfelelő vagy a tárgyhoz nem tartozó adatokat. A cél az, hogy a biztonsági értékelés zökkenőmentesebb legyen, és ezzel az FBTB és a bejelentők is időt és erőforrást takarítsanak meg.

Bővebb információk