Skip to main content
Public Health

Newsletter Saħħa-UE 247 - Fokus

Il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Sanitarji, Ambjentali u Emerġenti jieħu sehem fl-eżerċizzju annwali tal-Komunità tal-Għarfien Ambjentali

imressaq minn Marco Vighi, membru tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Sanitarji, Ambjentali u Emerġenti (SCHEER) u l-President tal-Grupp ta’ Ħidma tax-SCHEER dwar is-Sistema ta’ Tbassir Ambjentali tal-UE (FORENV) - Kwistjonijiet emerġenti fl-interface ambjentali-soċjali (ċiklu annwali 2018-19), l-Istitut dwar l-Ilma tal-IMDEA, Alcala’ de Henares (Madrid), Spanja.

Minbarra x-xogħol regolari tiegħu ta’ rispons għal mandati biex jipproduċi valutazzjonijiet tar-riskju xjentifiċi għall-Kummissjoni Ewropea, ix-SCHEER qed jipparteċipa fl-eżerċizzju annwali tas-Sistema ta’ Tbassir Ambjentali tal-UE (FORENV).

Dan l-ewwel ċiklu annwali tal-FORENV sar fl-2018-2019 (bi studju pilota preċedenti fis-sena ta’ qabel), u ġie stabbilit mill-Komunità tal-Għarfien Ambjentali fl-2017 biex jidentifika, jikkaratterizza u jivvaluta kwistjonijiet emerġenti li jistgħu jirrappreżentaw riskji jew opportunitajiet għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem, u biex imbagħad jikkomunika dawn ir-riżultati lil dawk li jfasslu l-politika u lil partijiet ikkonċernati oħra sabiex iħeġġeġ azzjoni f’waqtha u xierqa.

Il-Komunità tal-Għarfien Ambjentali, immexxija mid-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea, hija kollaborazzjoni bejn is-servizzi differenti tal-Kummissjoni Ewropea fformati biex jiġu sfruttati modi ġodda kif jinħoloq u jiġi skambjat l-għarfien relatat mat-tfassil tal-politika ambjentali.

L-eżerċizzju FORENV tal-Komunità għandu l-għan li jeżamina madwar 10 kwistjonijiet emerġenti kull sena. Huwa proċess b’ħames passi, li jgħaddi minn ħarifa għal ta’ warajha. Il-ħames passi huma: il-ġbir ta’ informazzjoni u d-definizzjoni tal-ambitu; il-fehim tas-sitwazzjoni u l-għażla; il-karatterizzazzjoni; il-validazzjoni; u l-outputs u l-komunikazzjoni.

Ix-SCHEER huwa involut prinċipalment fil-parti tal-validazzjoni tal-proċess li jinvolvi l-karatterizzazzjoni ta’ madwar 10 kwistjonijiet prijoritizzati. B’mod speċifiku, ix-SCHEER huwa mitlub iwieġeb tliet mistoqsijiet:

  • Il-kwistjonijiet emerġenti identifikati x’aktarx li jkollhom ir-riskji u/jew l-opportunitajiet deskritti, jew oħrajn?
  • L-impatt mistenni (pożittiv jew negattiv) fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem huwa plawżibbli, inkluż il-perjodu ta’ żmien mistenni?
  • Tista’ tivvaluta u tikklassifika r-rilevanza tal-kwistjonijiet emerġenti identifikati abbażi tal-impatt ambjentali u fuq is-saħħa tal-bniedem?

Ix-SCHEER iwieġeb dawn il-mistoqsijiet billi jipproduċi Opinjoni li tinkludi reviżjoni tal-karatteristiċi u jikklassifika l-kwistjonijiet skont l-impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Minbarra li jipparteċipaw b’dan il-mod fil-parti tal-validazzjoni tal-eżerċizzju annwali, il-membri tal-SCHEER huma mistiedna jattendu sessjonijiet ta’ ħidma tal-esperti matul l-istadju li fih dawk preżenti jifhmu s-sitwazzjoni u jagħżlu. Dawn is-sessjonijiet jiffokaw fuq ir-reviżjoni u d-diskussjoni ta’ temi emerġenti, ir-raggruppament tagħhom u l-prijoritizzazzjoni ta’ kwistjonijiet emerġenti rilevanti li huma potenzjalment importanti għall-politiki tal-UE.

Fl-ewwel eżerċizzju annwali tal-FORENV, is-suġġetti kienu jinkludu kwistjonijiet ambjentali emerġenti relatati ma’ teknoloġiji ġodda f’ambjenti urbani u kwistjonijiet emerġenti fl-interface soċjali ambjentali.

It-tieni ċiklu annwali tal-FORRENV qed ikompli għaddej sa Settembru 2020 u jiffoka fuq kwistjonijiet emerġenti relatati mal-innovazzjonijiet fl-ekonomija ekoloġika tal-futur.

Aktar informazzjoni

Il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur jipprovdi gwida dwar in-nanomaterjali biex jgħin lill-industrija tikkonforma mal-leġiżlazzjoni attwali

Dan l-aħħar, il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS) ippubblika Gwida maħsuba biex tintuża mill-awtoritajiet pubbliċi u mill-industrija tal-kożmetiċi biex tgħinhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar il-kożmetiċi attwali tal-UE (KE Nru 1223/2009) fir-rigward tal-valutazzjoni tas-sikurezza tan-nanomaterjali maħsuba għall-użu bħala ingredjenti kożmetiċi. L-użu tan-nanomaterjali fil-prodotti kożmetiċi jista’ jkun ta’ benefiċċju, pereżempju, meta jintużaw bħala filtri tal-UV fl-isunscreens jew bħala preservattivi biex il-prodotti kożmetiċi jibqgħu sejrin għall-agħar. Madankollu, l-istess karatteristiċi ta’ skala nano li jistgħu jkunu utli fi prodott kożmetiku jistgħu wkoll ikunu ta’ riskju għall-konsumatur. Għandha ssir valutazzjoni bir-reqqa tas-sikurezza ta’ kwalunkwe nanomaterjal li huwa maħsub biex jintuża bħala ingredjent kożmetiku, b’kunsiderazzjonijiet speċjali għan-nanomaterjali (eż. daqs estremament żgħir), sabiex il-konsumaturi jinżammu sikuri.

Fl-2012, l-SCCS ippubblika Gwida dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza tan-nanomaterjali fil-kożmetiċi, iżda minn dak iż-żmien, kien hemm żviluppi ġodda fil-qasam tar-riċerka dwar is-sikurezza tan-nanomaterjali u l-SCCS ivvaluta diversi dossiers tas-sikurezza dwar in-nanomaterjali. Għalhekk kienet meħtieġa Gwida aġġornata biex tingħata ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet ewlenin u r-rekwiżiti tad-data relatati mal-valutazzjoni tas-sikurezza ta’ nanomaterjali fil-kożmetiċi.

Il-gwida l-ġdida tenfasizza l-ħtieġa għal kunsiderazzjonijiet speċjali fir-rigward tas-sikurezza tan-nanomaterjali, fid-dawl tal-karatteristiċi distinti ta’ skala nano, l-interazzjonijiet, u/jew l-effetti li jistgħu jkunu differenti mill-forma konvenzjonali tal-istess materjali. Tipprovdi wkoll informazzjoni u lista ta’ metodi li ma jinvolvux annimali li jistgħu jintużaw għan-nanomaterjali filwaqt li jitqiesu l-aspetti nanospeċifiċi.

L-għan ewlieni ta’ dawn il-listi ta’ kontroll huwa li jippermettu lill-applikanti u l-SCCS biex jivvalutaw malajr li d-dossiers huma kompluti u biex jiġu evitati sottomissjonijiet li ma jkunux kompluti jew li jkun fihom data inadegwata/irrilevanti. Dan għandu jissimplifika l-proċess ta’ evalwazzjoni tas-sikurezza u jiffranka l-ħin u r-riżorsi kemm għall-applikanti kif ukoll għall-SCCS.

Aktar informazzjoni