Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 247 – Editorial

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului și riscuri emergente participă la exercițiul anual al Comunității cunoașterii în domeniul mediului

Marco Vighi, membru al Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului și riscuri emergente (SCHEER) și președinte al Grupului de lucru SCHEER privind sistemul european de previziune în domeniul mediului (FORENV) - Probleme emergente legate de interacțiunea dintre mediu și dimensiunea socială (ciclul anual 2018-2019), Institutul Apei IMDEA, Alcala’ de Henares (Madrid), Spania.

În plus față de activitatea sa obișnuită care constă în realizarea de evaluări științifice ale riscurilor la cererea Comisiei Europene, SCHEER participă la exercițiul anual al Sistemului european de previziune în domeniul mediului (FORENV).

Primul ciclu anual FORENV s-a desfășurat în perioada 2018-2019, fiind precedat de un studiu pilot realizat în anul anterior. Sistemul a fost instituit în anul 2017 de către Comunitatea cunoașterii în domeniul mediului, pentru a identifica, evalua și caracteriza problemele emergente care ar putea reprezenta riscuri sau oportunități pentru mediu și pentru sănătatea umană, rezultatele urmând să fie comunicate factorilor decizionali și altor părți interesate pentru a le permite să ia măsuri adecvate și în timp util.

Comunitatea cunoașterii în domeniul mediului, aflată sub patronajul Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene, constă într-o colaborare între diferite servicii ale Comisiei destinate exploatării unor noi modalități de generare și schimb de cunoștințe, utile pentru elaborarea politicilor de mediu.

Exercițiul Grupului de lucru FORENV al Comunității are ca scop examinarea a aproximativ zece noi probleme în fiecare an. Cele cinci etape ale procesului sunt parcurse de la o toamnă la alta. Acestea sunt: colectarea de informații și delimitarea domeniului; analizarea semnificației și selecție; caracterizare; validare; rezultate și comunicare.

SCHEER se implică în principal în etapa de validare a procesului, mai exact în caracterizarea a aproximativ 10 teme prioritare. Concret, SCHEER are sarcina de a răspunde la trei întrebări:

  • Riscurile sau oportunitățile descrise asociate problemelor emergente identificate sunt exacte sau au fost identificate altele?
  • Impactul preconizat (pozitiv sau negativ) asupra mediului și asupra sănătății umane este plauzibil, inclusiv termenul estimat?
  • Poate fi evaluată relevanța problemelor emergente identificate și acestea pot fi clasificate pe baza impactului asupra mediului și a sănătății umane?

SCHEER răspunde acestor întrebări în cadrul unui Aviz care include o analiză a caracterizărilor și clasifică problemele respective în funcție de impactul lor potențial asupra sănătății umane și a mediului.

Pe lângă participarea la etapa de validare a exercițiului anual, membrii SCHEER sunt invitați să participe la atelierele experților derulate în timpul etapei de înțelegere a semnificației și selecție. Acestea se axează pe analizarea și discutarea temelor emergente și pe gruparea și prioritizarea celor care ar putea fi cele mai relevante pentru politicile UE.

Printre subiectele abordate în cadrul primului exercițiu anual FORENV s-au numărat aspecte de mediu emergente legate de noile tehnologii în mediul urban și aspecte emergente asociate interacțiunii dintre mediu și dimensiunea socială.

Al doilea ciclu anual FORENV continuă până în septembrie 2020 și se concentrează pe noile probleme legate de inovațiile în economia ecologică a viitorului.

Informații suplimentare

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor oferă industriei îndrumări cu privire la nanomateriale, pentru a o ajuta să se conformeze legislației în vigoare

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) a publicat recent un ghid care își propune să ajute autoritățile publice și industria produselor cosmetice să se conformeze cerințelor UE în domeniu [Regulamentul (CE) nr. 1223/2009] în ceea ce privește evaluarea siguranței nanomaterialelor destinate utilizării ca ingrediente cosmetice. Utilizarea nanomaterialelor în produsele cosmetice poate fi benefică, de exemplu atunci când acestea sunt utilizate ca filtre în cremele cu protecție antisolară sau ca și conservanți cu rol de a preveni deteriorarea produselor cosmetice. Totuși, caracteristicile nanometrice care ar putea fi utile într-un produs cosmetic pot prezenta unele riscuri pentru consumatori. Pentru protecția consumatorilor trebuie realizată o evaluare temeinică a siguranței tuturor nanomaterialelor destinate utilizării ca ingrediente cosmetice, acordând o atenție specială caracteristicilor nanometrice (cele de dimensiuni foarte mici).

În 2012, CSSC a publicat un set de Orientări privind evaluarea siguranței nanomaterialelor în produsele cosmetice. De atunci însă, domeniul cercetării privind siguranța nanomaterialelor a evoluat, CSSC evaluând mai multe dosare privind siguranța nanomaterialelor. Prin urmare a fost necesară o actualizare a Orientărilor, astfel încât să reflecte problemele esențiale și cerințele în materie de date referitoare la evaluarea siguranței nanomaterialelor din produsele cosmetice.

Noile Orientări evidențiază necesitatea acordării unei atenții speciale siguranței nanomaterialelor, mai exact proprietăților nanometrice specifice, interacțiunilor și/sau efectelor care pot fi diferite de formula clasică a acelorași materiale. Ele oferă, de asemenea, informații și o listă de metode care nu implică utilizarea animalelor și care ar putea fi utilizate pentru nanomateriale, luându-se în considerare în același timp aspecte specifice nanomaterialelor.

A fost pusă la dispoziție o listă de verificare pentru a le permite atât solicitanților, cât și CSSC să evalueze rapid dacă dosarele sunt complete și să prevină depunerea de dosare incomplete sau care conțin date inadecvate ori irelevante. Acest lucru ar trebui să simplifice procesul de evaluare a siguranței și să le permită solicitanților și CSSC să economisească timp și resurse.

Informații suplimentare