Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 247: V žarišču

Znanstveni odbor za zdravstvena, okoljska in nastajajoča tveganja sodeluje v letnem ciklu Skupnosti znanja o okolju

Avtor: Marco Vighi, član znanstvenega odbora za okoljska in nastajajoča tveganja (SCHEER) in predsednik delovne skupine odbora SCHEER za sistem EU za okoljske napovedi (FORENV) – nova vprašanja na preseku med okoljskimi in socialnimi vidiki (letni cikel 2018–19), IMDEA Water Institute, Alcala’de Henares (Madrid), Španija.

Poleg rednih dejavnosti, tj. priprave znanstvenih ocen tveganja za Evropsko komisijo, odbor SCHEER sodeluje v letnem ciklu sistema EU za okoljske napovedi (FORENV).

Prvi letni cikel sistema FORENV je bil izveden v obdobju 2018–2019 (leto prej je bila opravljena predhodna pilotna študija) na pobudo Skupnosti znanja za okolje, da bi se opredelila, opisala in ocenila morebitna tveganja ali priložnosti za okolje in zdravje ljudi, ter nato o rezultatih obvestili oblikovalci politik in drugi deležniki za zagotovitev pravočasnega in ustreznega ukrepanja.

Skupnost znanja o okolju, ki jo vodi Generalni direktorat Evropske komisije za okolje, pomeni sodelovanje med različnimi službami Evropske komisije, da bi našli nove načine ustvarjanja in izmenjave znanja, povezanega z oblikovanjem okoljskih politik.

Skupnost bo v okviru cikla FORENV vsako leto preučila približno deset novih vprašanj. Postopek letnega cikla je sestavljen iz petih korakov in traja od jeseni do jeseni. Koraki: zbiranje informacij in določanje obsega; interpretacija in izbor; opis; potrjevanje ter rezultati in njihovo sporočanje.

Znanstveni odbor SCHEER je zlasti vključen v validacijski del postopka, ki zajema opis približno desetih prednostnih vprašanj. Konkretno mora SCHEER odgovoriti na tri vprašanja:

  • Ali lahko nova vprašanja sprožijo opisana ali druga tveganja in/ali priložnosti?
  • Ali je opisani pričakovani vpliv (pozitiven ali negativen) na okolje in zdravje ljudi verjeten, vključno s predvidenim časovnim okvirom?
  • Ali je možno oceniti relevantnost novih vprašanj na podlagi vpliva na okolje in zdravje ljudi?

Odbor SHEER je na ta vprašanja odgovoril s pripravo mnenja, ki vključuje pregled značilnosti in obravnava vprašanja glede na njihov morebitni vpliv na zdravje ljudi in okolje.

Poleg sodelovanja v fazi potrjevalnega cikla so člani odbora SCHEER vabljeni k udeležbi na delavnicah strokovnjakov med fazami interpretacije in izbora. Ti fazi sta osredotočeni na pregled in razpravo o novih temah, združevanje novih tem in njihovo razvrščanje glede na morebiten pomen, ki bi ga lahko imele za politike EU.

V prvem letnem ciklu sistema FORENV so teme vključevale nova okoljska vprašanja, povezana z novimi tehnologijami v urbanih okoljih, in nova vprašanja na preseku med okoljskimi in socialnimi vidiki.

Drugi letni cikel FORENV se bo nadaljeval do septembra 2020 in bo osredotočen na nova vprašanja, povezana z inovacijami v zelenem gospodarstvu prihodnosti.

Več informacij

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov zagotavlja smernice o nanomaterialih za pomoč industriji pri izpolnjevanju veljavne zakonodaje

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) je nedavno objavil smernice, ki naj bi jih uporabljali javni organi in kozmetična industrija za pomoč pri izpolnjevanju sedanje kozmetične zakonodaje (ES št. 1223/2009) v zvezi z oceno varnosti nanomaterialov, namenjenih za uporabo kot kozmetične sestavine. Uporaba nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih je lahko koristna, na primer kadar se uporabljajo kot UV-filtri v kremah za sončenje ali kot sredstva za konzerviranje kozmetičnih izdelkov. Vendar lahko značilnosti elementov nano velikosti, ki bi lahko bile koristne v kozmetičnem izdelku, pomenijo tveganje za potrošnika. Za zaščito potrošnikov je treba izvesti temeljito oceno varnosti vsakega nanomateriala, ki je namenjen za uporabo kot kozmetična sestavina, pri čemer je posebni poudarek na značilnostih nanomaterialov (npr. zelo majhne velikosti).

ZOVP je leta 2012 objavil smernice za oceno varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih. Od takrat so raziskave v zvezi z varnostjo nanomaterialov napredovale in ZOVP je ocenil različno varnostno dokumentacijo o nanomaterialih. Smernice je bilo treba posodobiti, da bi imeli pregled nad ključnimi vprašanji in zahtevami v zvezi s podatki, ki se nanašajo na oceno varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih.

V novih smernicah je poudarjeno, da je treba posebno pozornost nameniti varnosti nanomaterijalov zaradi posebnih lastnosti v nano velikosti, medsebojnih vplivov in/ali učinkov, ki se lahko razlikujejo od običajne oblike istih materialov. Prav tako zagotavlja informacije in seznam metod, ki izključujejo živali in bi se lahko uporabile za nanomateriale ob upoštevanju zanje specifičnih vidikov.

Dodan je bil tudi kontrolni seznam, da bi tako vložniku zahtevka kot znanstvenemu odboru omogočili hitro presojo o tem, ali je dokumentacija zahtevka popolna, ter preprečil oddajo nepopolne dokumentacije ali dokumentacije, ki vsebuje neustrezne/nerelevantne podatke. To naj bi racionaliziralo postopek ocenjevanja varnosti ter prihranilo čas in vire tako vlagateljem kot ZOVP.

Več informacij