Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 248 – Fokus

Hvad vil sundhedsprogrammet betyde for dig?

Véronique Wasbauer er direktør for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA), som forvalter Kommissionens sundhedsprogram. Her fortæller hun om de vigtigste indsatser i arbejdsprogrammet for 2020, og hvad sundhedsprogrammet gør for EU's borgere.

For det første: hvad er sundhedsprogrammet?

Sundhedsprogrammet understøtter EU's politikker på folkesundhedsområdet: det giver tilskud til EU-projekter, der skal forbedre folkesundheden, forebygge sygdom og fjerne trusler mod den fysiske og psykiske sundhed i Europa. Det støtter også gennemførelsen af EU-lovgivningen om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, bekæmpelse af rygning, grænseoverskridende sundhedsydelser og stoffer af menneskelig oprindelse. Indtil nu har programmet finansieret 976 projekter og indsatser i samarbejde med 7 387 organisationer i hele Europa. Det nuværende sundhedsprogram er det tredje, og det løber fra 2014 til 2020.

Og hvad er en årlig arbejdsplan?

Kort fortalt beskriver den årlige arbejdsplan de foranstaltninger, CHAFEA skal gennemføre i løbet af året, og hvor mange penge, der er brug for til at gennemføre dem i tråd med de prioriteter, som Kommissionen har fastsat.

Hvad er værd at bemærke i arbejdsprogrammet for 2020?

2020 er det sidste år under det tredje sundhedsprogram. Arbejdsplanen vil fortsat fokusere på følgende fire mål:

  • at styrke sundheden, forebygge sygdomme og fremme forudsætningerne for en sund livsstil
  • at beskytte EU-borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler
  • at bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer
  • at lette EU-borgernes adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser.

Der er afsat i alt 65,36 mio. euro til brug i 2020. Heraf skal 37,15 mio. euro gå til at medfinansiere aktiviteter gennem tilskud til projekter, der gennemføres af aktører på sundhedsområdet, akademikere, politiske beslutningstagere, internationale organisationer og NGO'er, gennem støtte til netværk (f.eks. det europæiske netværk af referencecentre inden for sjældne sygdomme) og gennem samarbejde mellem de nationale myndigheder i EU-landene.

De vigtigste indsatsområder er psykisk sundhed, øget vaccinationsdækning, reformer for sundhedspersonalet, lægemiddelinnovation, adgang til lægemidler, bekæmpelse af rygning, fælles klinisk vurdering af sundhedsteknologi, medicinsk udstyr og sjældne sygdomme.

Hvad betyder dette for den almindelige EU-borger?

Sundhedsprogrammet har til formål at udbrede god praksis på tværs af EU-landene og få valideret viden og ekspertise ud til de mennesker, der har mest brug for det. De projekter, som finansieres via sundhedsprogrammet, lever op til strenge krav og skal have potentiale til at blive overført fra ét land til et andet. De skal gøre en reel forskel i folks liv.

Hvis du vil have en bedre forståelse af vores arbejde, vil jeg opfordre dig til at læse den brochure, vi for nylig har offentliggjort om sundhedsprogrammets succeshistorier. Her kan du se bredden i de mange projekter, og hvordan de på alle mulige måder hjælper både den brede offentlighed og befolkninger med specifikke behov.

Hvad sker der nu?

CHAFEA vil snart iværksætte indkaldelser af forslag og udbud. Se på vores særlige side om EU-finansiering, hvor vi hele tiden opdaterer informationerne om udbud, driftstilskud, projekter og fælles aktioner. Se også CHAFEA's database over projekter og andre nylige initiativer til at formidle programmets resultater, ikke mindst konferencen på højt plan. Jeg håber, du får glæde af både siden, databasen og vores video.

Aktiviteter på EU-plan

EU's sundhedsprogram

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

EU's sundhedsprogram

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

Nyt

Vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2020 – EU's sundhedsprogram for 2014-2020

Se webseminaret den 4. marts 2020 om indkaldelserne af forslag i 2020 og den årlige arbejdsplan for EU's sundhedsprogram

Workshop om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forbindelse med sundhed og uddannelse (Luxembourg den 13. februar 2020)

Workshoppen, der er rettet mod nationale sundhedsministerier og folkesundhedsinstitutioner, har til formål at støtte samarbejde og udveksling af information mellem de vigtigste interessenter for at øge bevidstheden om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Hold øje med de seneste EU-finansieringsmuligheder

Udbud, driftstilskud, projekter og fælles aktiviteter bliver lagt ud på CHAFEA's særlige website. Tjek det regelmæssigt, så du ikke går glip af noget.

Sundhed i EU: Brochure med succeshistorier

Disse succeshistorier er bare et udpluk af de hundreder af projekter, som er blevet gennemført takket være EU's tredje sundhedsprogram. Brochuren blev udarbejdet til EU-sundhedsprogrammets konference den 30. september 2019.

Konference på højt plan under EU's sundhedsprogram i Bruxelles den 30. september 2019

Over 350 deltagere var med til denne konference arrangeret af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer og med støtte fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

Hvem gør hvad? Infografik viser samarbejdet bag sundhedsprogrammet

Denne infografik viser, hvordan CHAFEA, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed og de nationale kontaktpunkter hjælper med at opfylde sundhedsprogrammets målsætninger.

EU's sundhedspris 2020 vil fokusere på vaccination og livsstil

EU's sundhedspris finansieres gennem sundhedsprogrammet og er en fremragende middel til at tilskynde byer, lokalsamfund og skoler til aktivt at bidrage til folkesundheden og belønne dem for deres indsats.

Projekter under sundhedsprogrammet

Sundhedsprogrammets database

Til dato har ca. 976 projekter og indsatser og 7 387 organisationer fået støtte via EU's tre sundhedsprogrammer. Denne database indeholder oplysninger om typen af projekter og resultaterne af dem.

Andre interessante links

Nationale kontaktpunkter i EU-landene og deltagerlandene