Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 248: V žarišču

Kako zdravstveni program koristi državljanom?

Véronique Wasbauer, direktorica Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, ki upravlja zdravstveni program za Evropsko komisijo, pojasnjuje ključne ukrepe delovnega načrta za leto 2020 in koristi zdravstvenega programa za državljane EU.

Kaj je zdravstveni program?

Zdravstveni program podpira politike EU na področju javnega zdravja: zagotavlja finančno podporo projektom na ravni EU za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni in odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno zdravje v evropskih državah. Podpira tudi izvajanje zakonodaje EU na področju resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje, nadzora nad tobakom, čezmejnega zdravstvenega varstva ter snovi človeškega izvora. Doslej je bilo iz programa financiranih 976 projektov in ukrepov, izvedenih v sodelovanju s 7387 organizacijami iz vse Evrope. Sedanji zdravstveni program je tretji po vrsti in se izvaja od leta 2014 do leta 2020.

Kaj je letni delovni načrt?

Zelo na kratko, letni delovni načrt zajema ukrepe, ki jih bo Izvajalska agencija izvajala v določenem letu, in v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je določila Komisija, rezervira potrebna sredstva za njihovo izvajanje.

Kaj je treba izpostaviti v zvezi z delovnim programom za leto 2020?

Leto 2020 je zadnje leto izvajanja tretjega zdravstvenega programa. Delovni načrt se bo še naprej osredotočal na naslednje štiri cilje:

  • spodbujanje zdravja, preprečevanja bolezni in ustvarjanje spodbudnega okolja za zdrav način življenja;
  • zaščita državljanov Unije pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje;
  • podpora razvoju inovativnih, učinkovitih in vzdržnih zdravstvenih sistemov;
  • olajšanje dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane Unije.

Skupaj je bilo za leto 2020 namenjenih 65,36 milijona evrov, od tega 37,15 milijona za sofinanciranje dejavnosti z nepovratnimi sredstvi za projekte, ki jih izvajajo deležniki na področju zdravja, akademiki, snovalci politik, mednarodne ali nevladne organizacije, za mreže (kot je evropsko referenčno omrežje za redke bolezni) in za sodelovanje med nacionalnimi organi držav EU.

Glavni ukrepi: duševno zdravje, povečanje precepljenosti, podpora reformam na področju delovne sile v zdravstvu, farmacevtske inovacije in dostop do zdravil, nadzor nad tobakom, skupna klinična ocena zdravstvenih tehnologij, medicinski pripomočki in redke bolezni.

Kaj to pomeni za povprečnega državljana?

Zdravstveni program je zasnovan tako, da razširja najboljše prakse v državah EU ter ljudem, ki to najbolj potrebujejo, zagotavlja strokovno potrjeno znanje. Ukrepi, ki jih financira, izpolnjujejo stroga merila, Imeti morajo tudi potencial za uspešen prenos med državami, da omogočijo resnično spremembo življenja ljudi.

Za globlji vpogled v naše delo preberite našo nedavno objavljeno brošuro o zgodbah o uspehu zdravstvenega programa. Seznanili se boste s številnimi projekti in spoznali, kako na različne načine pomagajo splošni javnosti in prebivalstvu s posebnimi potrebami.

Kaj sledi?

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano bo kmalu objavila razpise za zbiranje predlogov in ponudb. Oglejte si našo namensko spletno stran za možnosti financiranja EU. Informacije v zvezi z javnimi razpisi, nepovratnimi sredstvi za poslovanje, projekti in skupnimi ukrepi redno posodabljamo. Oglejte si tudi podatkovne baze o projektih ter druge nedavne dejavnosti za razširjanje rezultatov programa, zlasti konferenci na visoki ravni. Upam, da boste uživali pri branju in gledanju posebnega videoprispevka.

Dejavnosti na ravni EU

Zdravstveni program EU

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Zdravstveni program EU

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Novice

Delavnica o spodbujanju zdravja in preprečevanju bolezni v zdravstvenem in izobraževalnem okolju bo potekala 13. februarja 2020 v Luxembourgu

Delavnica je namenjena nacionalnim ministrstvom za zdravje in javnim zdravstvenim ustanovam, njen cilj pa je podpreti sodelovanje in izmenjavo informacij med ključnimi deležniki, da se poveča ozaveščenost o pomenu spodbujanja zdravja in preprečevanja bolezni.

Spremljajte najnovejše možnosti financiranja EU

Razpisi za zbiranje ponudb, nepovratna sredstva za poslovanje, projekti in skupni ukrepi so objavljeni na namenski spletni strani Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano. Bodite na tekočem in redno spremljajte spletno stran agencije

Zdravje za EU: Brošura zgodb o uspehu

Te zgodbe o uspehu so le izbor več sto projektov in ukrepov, ki so bili uresničeni s pomočjo tretjega zdravstvenega programa EU. Brošura je bila pripravljena v okviru konference o zdravstvenem programu EU, ki je potekala 30. septembra 2019.

Konferenca na visoki ravni o zdravstvenem programu EU je potekala 30. septembra 2019 v Bruslju.

Konferenco, na kateri se je zbralo več kot 350 udeležencev, je ob podpori Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varnost hrane organizirala izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano.

Kako je razdeljeno delo? Infografika prikazuje sodelovanje, ki je podlaga za delovanje zdravstvenega programa

Infografika prikazuje, kako Izvajalska agencija, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane ter nacionalne kontaktne točke pomagajo pri doseganju ciljev zdravstvenega programa.

Zdravstvena nagrada EU za leto 2020 bo osredotočena na cepljenje in življenjski slog

Zdravstvena nagrada EU se financira iz zdravstvenega programa in je odličen način za spodbujanje mest, skupnosti in šol, da dejavno prispevajo k javnemu zdravju in so nagrajena za svoja prizadevanja.

Projekti zdravstvenega programa

Podatkovna zbirka zdravstvenega programa

EU je doslej v okviru treh zdravstvenih programov in v sodelovanju s 7387 organizacijami finančno podprla približno 976 projektov in ukrepov po vsej Evropi. Ta podatkovna zbirka vsebuje informacije o projektih in njihovih rezultatih.

Druge zanimive povezave