Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 249 - Ειδικό θέμα

Φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική! Η ΕΕ παρουσιάζει τα πρώτα βήματα προς το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η επίτροπος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου συζητά μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την καταπολέμηση του καρκίνου, και συγκεκριμένα το «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου», οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το οποίο ξεκίνησαν την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, παρουσία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά.

Γιατί χρειάζεται ένα νέο σχέδιο;

Κάθε 9 δευτερόλεπτα γίνεται μια νέα διάγνωση καρκίνου. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την υγεία, τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες μας.

Τα στοιχεία αυτά είναι άσχημα, αλλά οι προβλέψεις είναι ακόμα χειρότερες καθώς τα κρούσματα καρκίνου αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2035. Η ανησυχητική αυτή τάση πρέπει να αναστραφεί.

Τι νέο έχει αυτή η προσέγγιση;

Αν συνεργαστούμε, έχουμε τεράστιες δυνατότητες να πετύχουμε αλλαγές. Το φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποσκοπεί στην αξιοποίηση αυτής της συλλογικής δύναμης.

Θέλουμε να εστιάσουμε σε πολλούς τομείς μεγάλης σημασίας. Πρώτον, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου πρέπει να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, με ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές. Ο καρκίνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα στα εργαστήρια ή στα ιατρεία. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, με πολιτικές για τη δημόσια υγεία και με υγιεινές επιλογές τρόπου ζωής. Πρέπει να συνεργαστούμε σε μια σειρά από τομείς, όπως η απασχόληση, το περιβάλλον, η γεωργία, η εμπορική προώθηση, η εκπαίδευση και η φορολογία, και να αναλάβουμε αποφασιστική δράση.

Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στην πρόληψη, που είναι η καλύτερη θεραπεία. Ένα ποσοστό έως και 40 % των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί. Αυτό φαίνεται εξοργιστικό, αλλά μας δίνει και κάποιες ελπίδες. Πρέπει να εντείνουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και τη δημιουργία πιο υγιεινού περιβάλλοντος, ιδίως για τα παιδιά μας. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με στόχο οι υγιεινές επιλογές τρόπου ζωής να γίνουν ευκολότερες και πιο προσιτές. Για παράδειγμα, θα φροντίσω ώστε η πρόληψη του καρκίνου να αποτυπώνεται στη νέα στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», την οποία θα παρουσιάσω στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και του τρόπου κατανάλωσης των τροφίμων.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Κάποια κράτη μέλη διαθέτουν εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα οποία έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των εκβάσεων ως προς την επιβίωση, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν έχουν τέτοια προγράμματα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι εκβάσεις αυτές διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα στη βέλτιστη περίθαλψη, σε ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα, στις ίδιες νέες καινοτόμες θεραπείες και στη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Τα κράτη μέλη, η φαρμακευτική βιομηχανία, οι ασθενείς, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι συνήγοροι ασθενών οφείλουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη σωστή περίθαλψη.

Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στο άτομο και όχι μόνο στη νόσο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής μετά τη νόσο, παρέχοντας στους ασθενείς, τους πρώην καρκινοπαθείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους τη στήριξη που χρειάζονται, και πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε είδους στιγματισμό ή διακρίσεις, που ενδέχεται να επιτείνουν την ταλαιπωρία τους.

Η παρηγορητική αγωγή αποτελεί πολλές φορές ένα αγνοημένο στάδιο της πορείας του καρκινοπαθούς, όπου υπάρχουν εμφανείς ανισότητες στην πρόσβαση. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τέλος, θα δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία, ο οποίος θα προωθεί την ανταλλαγή δεδομένων για την υγεία και θα στηρίζει την έρευνα για νέες προληπτικές στρατηγικές, θεραπείες και εκβάσεις. Η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής υγείας μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων.

Εκτός από τη βέλτιστη αξιοποίηση των όσων ήδη γνωρίζουμε, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε όσα δεν γνωρίζουμε. Στο μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το σχέδιο θα συνδέεται στενά με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Καρκίνος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τον καρκίνο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Κέντρο Ερευνών / EU Science Hub

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο του μαστού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Κέντρο Ερευνών / EU Science Hub

Ευρωπαϊκό δίκτυο μητρώων καρκίνου

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κοινό Κέντρο Ερευνών / EU Science Hub

Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για δώδεκα εβδομάδες, θα συμβάλει στη διαμόρφωση του σχεδίου, στον προσδιορισμό των βασικών τομέων και στη διερεύνηση μελλοντικών ενεργειών. Όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα ή οργανώσεις καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Χάρτης πορείας: Δώστε τις παρατηρήσεις σας πάνω στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έως τις 3 Μαρτίου 2020

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει επίσης μια διαβούλευση σχετικά με τον χάρτη πορείας για το σχέδιο, η οποία θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, και ζητά τις παρατηρήσεις σας για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφωνεί συγκινητική και εμψυχωτική ομιλία στη διάσκεψη για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

«Είναι προσωπικό ζήτημα», δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, εξηγώντας πως η μικρότερη αδερφή της πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 11 ετών. Τόνισε ωστόσο ότι ο καρκίνος δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά μας αγγίζει όλους, και ότι η Ευρώπη πρέπει να πετύχει άλματα προόδου για την καταπολέμηση της νόσου.

Η επίτροπος για θέματα υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η οποία έχει προσβληθεί τρεις φορές από καρκίνο, δήλωσε: «Σκοπός μας σήμερα είναι να αλλάξουμε την πραγματικότητα»

Στην ομιλία της σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η επίτροπος δήλωσε ότι στην πορεία της ανάπτυξης του σχεδίου θα υπάρχουν στροφές και μεταβολές – όπως άλλωστε και στην πορεία κάθε καρκινοπαθούς. «Ωστόσο, μαζί θα φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Θα κάνουμε τη διαφορά».

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Ας επιδιώξουμε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα ορίζει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση των προσπαθειών των κρατών μελών σε όλα τα βασικά στάδια της νόσου, από την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο μέχρι τη θεραπεία, τη φροντίδα και την ποιότητα ζωής για ασθενείς, πρώην ασθενείς και φροντιστές.

Δείτε το νέο ενημερωτικό δελτίο για την καταπολέμηση του καρκίνου μέσω της έρευνας: πώς συνεισφέρει η ΕΕ;

Δείτε το βίντεο σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Ας επιδιώξουμε περισσότερα

Η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας συζητά δράσεις κατά του καρκίνου σε κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή του προγράμματος «Ορίζων 2020»

Η συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2020 επικεντρώθηκε στον καρκίνο. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον στόχο της Επιτροπής για στενή συνεργασία μεταξύ των διάφορων γενικών διευθύνσεων, ώστε το ζήτημα του καρκίνου να αντιμετωπιστεί τόσο από πολιτικής όσο και από ερευνητικής πλευράς.

Διαδικτυακό σεμινάριο με τη συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών (13 Φεβρουαρίου 2020)

Το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώθηκε στο έργο της κοινής δράσης Chrodis Plus.

Η ομάδα «Ευρωβουλευτές κατά του καρκίνου» συνεργάζεται με την Επιτροπή στη διοργάνωση εκδήλωσης για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η ομάδα ενδιαφερομένων «Ευρωβουλευτές κατά του καρκίνου» συστάθηκε από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2005 και παραμένει η μόνη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται αποκλειστικά με την πολιτική για τον καρκίνο. Η ομάδα έχει παρουσία και στο Facebook.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου γιορτάζει την 20ή επέτειό της

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, είναι μια κορυφαία ημέρα διεθνούς ευαισθητοποίησης υπό την αιγίδα της Ένωσης για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου. Ξεκίνησε το 2000 και έχει εξελιχθεί σε ένα θετικό κίνημα που καλεί όλους τους ανθρώπους, σε όλον τον κόσμο, να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία μας.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου συνδέεται στενά με την «Αποστολή για τον Καρκίνο»

Οι αποστολές αποτελούν νέα πρωτοβουλία του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ, και καταδεικνύουν τη σημασία της για την κοινωνία και τους πολίτες.

Το Διεθνές Ταμείο Παγκόσμιας Αντικαρκινικής Έρευνας δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τους περιορισμούς στην εμπορική προώθηση με στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών

Η έκθεση, με τίτλο «Building Momentum: lessons on implementing robust restrictions of food and non-alcoholic beverage marketing to children» (Ανάπτυξη ορμής: διδάγματα για την εφαρμογή αυστηρών περιορισμών στην εμπορική προώθηση τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σε παιδιά), αποτελεί μέρος μιας σειράς εγγράφων με συμβουλές προς τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους περιορισμούς στην εμπορική προώθηση τροφίμων και αναψυκτικών σε παιδιά.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία

Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου

Ο κώδικας, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1987 και έχει επικαιροποιηθεί αρκετές φορές ώστε να παρουσιάζει όσο το δυνατόν καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να προστατευτούν από τον καρκίνο. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για Δράση κατά του Καρκίνου

Αυτή η πρώτη κοινή δράση ξεκίνησε το 2009 και συγκέντρωσε τις προσπάθειες διάφορων ενδιαφερόμενων μερών σε μια κοινή αντίδραση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Κοινή δράση για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ο οδηγός Cancon (Cancer Control) είναι το βασικό αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης κοινής δράσης κατά του καρκίνου. Ο οδηγός αποσκοπεί στη μείωση όχι μόνο της επιβάρυνσης από τον καρκίνο σε όλη την ΕΕ, αλλά και στην εξάλειψη των ανισοτήτων όσον αφορά την αντιμετώπιση και την περίθαλψη του καρκίνου μεταξύ των κρατών μελών.

Κοινή δράση για τις σπάνιες μορφές καρκίνου

Η κοινή δράση για τις σπάνιες μορφές καρκίνου αποσκοπεί στην ενοποίηση και τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της έρευνας πάνω στις σπάνιες μορφές καρκίνου.

Καινοτόμος σύμπραξη για δράση κατά του καρκίνου

Ο γενικός στόχος της τρέχουσας τριετούς κοινής δράσης είναι η αξιοποίηση προηγούμενων εργασιών και η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων ώστε να επιτευχθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στην ΕΕ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της επιβάρυνσης από τον καρκίνο

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας