Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 251 — На фокус

Защо тазгодишната награда е посветена на ваксинацията и здравословния начин на живот?

Джон Ф. Райън, директор на дирекция „Обществено здраве, знания за страните и управление на кризи“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, говори за поканата за представяне на инициативи в рамките на европейската здравна награда за 2020 г. Тазгодишното издание на конкурса ще има две теми — насърчаване на ваксинацията сред децата и насърчаване на здравословен начин на живот сред децата. Крайният срок за представяне на инициативи е 29 април 2020 г., 11:00 часа централноевропейско време.

Защо тазгодишната награда е посветена на ваксинацията и здравословния начин на живот?

Според Световната здравна организация ваксинацията предотвратява смъртта на 2 – 3 милиона души годишно и води до намаляване на разходите, свързани с лечението на определени болести, включително антимикробното лечение. Всяка година над 100 милиона деца по света се ваксинират срещу болести като дифтерия, тетанус, коклюш, туберкулоза, полиомиелит, морбили и хепатит B. Много хора забравят колко често в миналото са умирали деца от такива болести. Ваксините могат също така да предпазват например от инфекция с човешки папиломавирус (HPV), който може да предизвика рак.

Въпреки това в момента няколко държави от ЕС и съседни държави се сблъскват с безпрецедентни огнища на болести, предотвратими чрез ваксинация, защото хората не се ваксинират. Затова Европейската комисия и държавите от ЕС работят заедно за борба с дезинформацията, изграждане на доверие във ваксинацията и осигуряване на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС.

Що се отнася до темата за здравословния начин на живот, насърчаването на здравословно хранене и подходяща физическа активност е от жизненоважно значение за намаляване на бремето на незаразните болести. Важно е хората да знаят, че много от тези заболявания до голяма степен могат да бъдат предотвратени, и да се създават здравословни навици в ранна възраст. Така не само тези навици ще са дълбоко вкоренени, но и децата, които живеят здравословно, ще бъдат изложени на по-нисък риск от здравословни проблеми на по-късен етап от живота си.

С акцента върху темата се подпомагат действията на ЕС в тази област, сред които са планът за действие на ЕС във връзка със затлъстяването при децата, Призивът от Тарту за здравословен начин на живот, схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата и проектът на ЕС за промоция на здравето и профилактика на болестите в рамките на здравната и образователната система.

Как здравната награда на ЕС се вписва в целите на Комисията?

Освен че е израз на благодарност към градовете, училищата, детските градини и НПО за тяхната ангажираност с общественото здраве, здравната награда на ЕС допринася за повишаване на осведомеността относно тяхната жизненоважна роля за укрепването на демокрацията на участието и на активното гражданство.

Също така чрез конкурса платформата на ЕС за здравна политика събира добри практики от тези градове, НПО, училища и детски градини и ги споделя с другите за вдъхновение или възпроизвеждане.

Наградата се финансира по линия на 3-та здравна програма, която има за цел да се подпомогне идентифицирането, разпространението и прилагането на добри практики, с които се подобряват здравето и качеството на живот по икономически ефективен начин.

Кой може да кандидатства с инициативи?

По темата за насърчаване на здравословен начин на живот сред децата на възраст от 6 до 18 години могат да кандидатстват всички градове и училища, които оказват положително въздействие върху своите общности, а по темата за насърчаване на ваксинацията сред децата от раждането до 18-годишна възраст — НПО, училищата и детските градини. Ще бъдат разгледани както големи, така и малки инициативи. Миналата година, когато темата бе затлъстяването сред децата, Амстердам спечели наградата в категорията за градове със своята инициатива „Програма на Амстердам за здравословно тегло“, а El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir от един от най-бедните региони в Испания получи наградата в категорията за училища за своята инициатива Be Active @IES Guadalquivir.

Дейности на равнище ЕС

Здравна награда на ЕС за 2020 г.

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Платформа на ЕС за здравна политика

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Ваксинaция

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Хранене и физическа активност

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Новини

Здравната награда на ЕС за 2020 г. е посветена на ваксинацията и здравословния начин на живот

Заинтересованите страни могат да проверят какви са критериите за участие и да представят подробности за своите инициативи до 29 април 2020 г., 11:00 часа централноевропейско време (брюкселско време).

Вижте често задаваните въпроси за здравната награда на ЕС

Присъединете се към платформата на ЕС за здравна политика

Тази платформа представлява интерактивен инструмент за насърчаване на дискусиите относно опасения във връзка с общественото здраве и за споделяне на знания и добри практики. Регистрирайте се, за да споделяте своя експертен опит, да участвате в изготвянето на съвместни изявления и да популяризирате работата си сред широка аудитория.