Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 251 – Téma

Proč se letošní ročník zaměřuje na očkování a zdravý životní styl?

John F. Ryan, který stojí v čele ředitelství pro veřejné zdraví a krizové řízení Generálního ředitelství Evropské komise pro veřejné zdraví, se na chvíli uvolnil ze své práci v krizovém řízení a připravenosti na krize, aby vyhlásil výzvu pro předkládání iniciativ v rámci Ceny EU za přínos v oblasti veřejného zdraví 2020. Ročník 2020 bude mít dvě témata: propagace očkování u dětí a propagace zdravého životního stylu mezi dětmi. Uzávěrka pro zasílání iniciativ, které se chtějí o cenu ucházet, je 29. dubna 2020 v 11 hodin SEČ.

Proč se letošní ročník zaměřuje na očkování a zdravý životní styl?

Podle Světové zdravotnické organizace zabrání očkování každoročně 2–3 milionům úmrtí a snižuje náklady na léčení nemocí, včetně nákladů na antimikrobiální léčbu. Každý rok je na světě očkováno více než 100 milionů dětí. Očkuje se například proti záškrtu, tetanu, černému kašli, tuberkulóze, dětské obrně, spalničkám a hepatitidě typu B. Řada lidí zapomíná, že děti na tyto nemoci v minulosti běžně umíraly. Očkovací látky také pomáhají chránit před různými infekcemi, jako je například lidský papillomavirus (HPV), které může způsobit onemocnění rakovinou.

Přesto v některých zemí EU i mimo EU propukají velké epidemie nemocí, jímž lze očkováním předcházet, protože se lidé nenechají očkovat. Evropská komise a členské státy EU proto společně bojují proti dezinformacím a budují důvěru veřejnosti v očkování. Zároveň se snaží zajistit rovný přístup k očkovacím látkám pro všechny občany Unie.

Pokud jde o výzvu týkající se zdravého životního stylu, je propagace zdravého stravování a přiměřené fyzické aktivity tou nejlepší cestou ke snížení zátěže nepřenosných nemocí. Je dobré vědět, že řadě z těchto nemocí lze předcházet a že je důležité si vštípit zdravé návyky již v raném věku. Nejen proto, že jsou pak přirozenou součástí života, ale také proto, že děti, které žijí zdravě, jsou pak v pozdějším věku mnohem méně náchylné k různým zdravotním problémům.

Věnování pozornosti tomuto tématu přispívá k úspěchu činnosti probíhající v rámci akčního plánu EU pro boj proti dětské obezitě, výzvy z Tartu pro zdravý životní styl, projektu EU na dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol, projektu EU v oblasti propagace zdraví a prevence nemocí ve vzdělávání a zdravotnictví a řady dalších projektů Unie.

Jak Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví zapadá do plánu Komise?

Vedle toho, že chceme městům, školám, školkám a neziskovým organizacím poděkovat za jejich přínos k veřejnému zdraví, zvyšuje toto ocenění povědomí o tom, jak důležitou úlohu sehrávají při upevňování participativní demokracie a aktivního občanství.

Prostřednictvím této ceny jsou také osvědčené postupy těchto měst, nevládních organizací, škol a školek shromažďovány na platformě pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví, kde slouží jako inspirace pro ostatní.

Cena je financována ze třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví, jehož cílem je podporovat identifikaci, šíření a zavádění osvědčených postupů, které zlepšují zdraví a kvalitu života hospodárným způsobem.

Jaké iniciativy lze přihlásit?

Cena za propagaci životního stylu mezi dětmi ve věku od 6 do 18 let je určena všem městům a školám, jejichž činnost má pozitivní vliv na okolí, a cena za propagaci očkování dětí do 18 let je určena nevládním organizacím, školám a školkám. Přihlásit lze iniciativy velkého i malého rozsahu. V loňském ročníku, kdy byla hlavním tématem dětská obezita, tuto cenu v kategorii měst vyhrál Amsterdam za program zaměřený na zdravou tělesnou hmotnost. Laureátem v kategorii škol byla organizace El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir z jedné z nejchudších oblastí Španělska, která cenu získala za iniciativu „Be Active @IES Guadalquivir“.

Činnosti na úrovni EU

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví 2020

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Očkování

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Výživa a fyzická aktivita

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví 2020 pomáhá propagovat očkování a zdravý životní styl

Všechny zájemce vyzýváme, aby si přečetli podmínky účasti a případně svou iniciativu se všemi potřebnými údaji přihlásili. Uzávěrka je 29. dubna 2020 v 11 hodin SEČ.

Časté otázky týkající se Ceny EU za přínos v oblasti veřejného zdraví

Připojte se k platformě EU pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví!

Tato interaktivní platforma má za cíl stimulovat debatu o problémech veřejného zdraví, přispívat ke sdílení poznatků a osvědčených postupů. Po registraci můžete sdílet odborné poznatky, podílet se na společných prohlášeních a představit svou práci širší veřejnosti.