Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 251 – Fokus

Hvorfor har dette års pris fokus på vaccination og sund livsstil?

John F. Ryan, direktør for Kommissionens Generaldirektorat for Folkesundhed, Landeviden og Krisestyring tager en lille pause fra sit arbejde med krisestyring og -beredskab til at fortælle om indkaldelsen af initiativer til EU's sundhedspris 2020. EU's sundhedspris 2020 vil have to temaer: fremme af vaccination af børn og fremme af en sund livsstil blandt børn. Fristen for indsendelse af initiativer til sundhedsprisen er den 29. april 2020 kl. 11 dansk tid.

Hvorfor har dette års pris fokus på vaccination og sund livsstil?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen forebygger vaccination hvert år 2-3 millioner dødsfald og reducerer sygdomsspecifikke behandlingsomkostninger til bl.a. antimikrobielle behandlinger. Over 100 millioner børn over hele verden bliver vaccineret hvert år mod sygdomme som difteri, stivkrampe, kighoste, tuberkulose, polio, mæslinger og hepatitis B. Mange mennesker har glemt, at børn før i tiden ofte døde af disse sygdomme. Vacciner kan også beskytte mod infektion med f.eks. humant papillomavirus (HPV), som kan fremkalde kræft.

Men alligevel står flere EU-lande og nabolande i dag over for hidtil usete udbrud af sygdomme, der kunne være forebygget med vaccination – fordi folk ikke lader sig vaccinere. Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater arbejder derfor sammen om at bekæmpe misinformation, opbygge tillid til vaccination og sikre, at alle EU-borgere har lige adgang til at blive vaccineret.

Med hensyn til sund livsstil, er det vigtigt at fremme en sund kost og en tilstrækkelig fysisk aktivitet for at mindske byrden ved ikke-smitsomme sygdomme. Det er en nyttig viden, at mange af disse sygdomme i høj grad kan forebygges, og det er vigtigt at skabe sunde vaner i en tidlig alder. Ikke kun for at disse vaner kan blive dybt rodfæstet, men også fordi børn med sund livsstil har en lavere risiko for at få sundhedsproblemer senere i livet.

Når vi fokuserer på dette emne, understøtter vi bl.a. resultaterne af og arbejdet med EU's handlingsplan mod fedme blandt børn, Tartu-initiativet for en sundere livsstil, EU' s skolefrugt-, grøntsags- og mælkeordning, og EU's projekt om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i sundheds- og undervisningsmiljøer.

Hvordan passer EU's sundhedspris ind i Kommissionens mål?

Ud over at være en tak til byer, skoler, børnehaver og NGO'er for deres engagement i folkesundhed øger EU's sundhedspris bevidstheden om den afgørende rolle, de spiller i at styrke deltagelsesdemokratiet og det aktive medborgerskab.

Uddelingen af prisen er også en lejlighed for EU's platform for sundhedspolitik til at indsamle god praksis fra disse kommuner, NGO'er, skoler og børnehaver og dele den, så andre kan lade sig inspirere af initiativerne eller kopiere dem.

Prisen finansieres via det 3. sundhedsprogram, som har til formål at støtte identifikation, formidling og indførelse af god praksis, der forbedrer sundhed og livskvalitet på en omkostningseffektiv måde.

Hvem kan indsende initiativer?

Prisen for at fremme en sund livsstil blandt børn i aldersgruppen 6-18 år er åben for alle kommuner og skoler, der positivt påvirker deres lokalsamfund, og prisen for fremme af vaccination af børn fra fødslen til 18 år er åben for NGO'er, skoler og børnehaver. Både store og små initiativer har chancen for at vinde denne pris. Sidste år, da emnet var fedme blandt børn, vandt Amsterdam by i kategorien kommuner med sit program "Amsterdam sund vægt", mens El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir, der ligger i et af de socialt dårligst stillede områder i Spanien, vandt i kategorien skoler med sit initiativ "Be Active @IES Guadalquivir".

Aktiviteter på EU-plan

EU's sundhedspris 2020

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

EU's platform for sundhedspolitik

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Vaccinationer

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Ernæring og fysisk aktivitet

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Nyt

EU's sundhedspris 2020 for fremme af vaccination og sund livsstil

Interesserede parter opfordres til at læse om kriterierne og fremlægge deres initiativ senest den 29. april 2020 kl. 11.00 dansk tid.

Læs faktabladet med spørgsmål og svar om EU's sundhedspris

Vær med i EU's platform for sundhedspolitik

Platformen er et interaktivt værktøj, der skal sætte gang i debatten om folkesundhedsproblemer og bruges til at udveksle viden og god praksis. Registrér dig, og vær med til at dele ekspertise, bidrag til fælles erklæringer, og få dit arbejde ud til et bredt publikum.