Glavni sadržaj
Public Health

Bilten Zdravlje-EU br. 251 – U prvom planu

Zašto je ovogodišnja nagrada usmjerena na cijepljenje i zdrav način života?

John F. Ryan, direktor Glavne uprave Europske komisije za javno zdravlje, saznanja o pojedinoj zemlji i upravljanje krizama, izdvojio je trenutak u radu na upravljanju krizama i pripravnosti kako bi objavio poziv na podnošenje inicijativa za nagradu EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. imat će dvije teme – promicanje cijepljenja djece i promicanje zdravog načina života među djecom. Rok za podnošenje inicijativa za nagradu je 29. travnja 2020. u 11 ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Zašto je ovogodišnja nagrada usmjerena na cijepljenje i zdrav način života?

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije cijepljenjem se sprječava od dva do tri milijuna smrtnih slučajeva godišnje te se smanjuju troškovi liječenja određenih bolesti, uključujući antimikrobne tretmane. Godišnje se više od 100 milijuna djece diljem svijeta cijepi protiv bolesti kao što su difterija, tetanus, hripavac, tuberkuloza, dječja paraliza, ospice i hepatitis B. Mnogi su zaboravili da su u prošlosti djeca često umirala od takvih bolesti. Cjepiva mogu štititi i od infekcija, npr. humanim papilomavirusom (HPV) koji može uzrokovati rak.

Unatoč tome, nekoliko država članica EU-a i susjednih zemalja trenutačno se suočava s dosad nezabilježenim izbijanjima bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem jer se ljudi ne cijepe. Europska komisija i države članice EU-a stoga surađuju na suzbijanju dezinformacija, izgradnji povjerenja u cjepiva i osiguravanju jednakog pristupa cjepivima za sve građane EU-a.

Kad je riječ o promicanju zdravog načina života, zdrava prehrana i dostatna fizička aktivnost ključni su za smanjenje opterećenja uzrokovanog nezaraznim bolestima. Dobro je znati da se mnoge od tih bolesti u velikoj mjeri mogu spriječiti te je važno usaditi zdrave navike od rane dobi. Ne samo zato da se dobro usvoje, već zato što djeca koja žive zdravo imaju manji rizik od zdravstvenih problema u starijoj dobi.

Stavljanjem naglaska na tu temu promiču se postignuća i kontinuirani rad u okviru Akcijskog plana EU-a za suzbijanje pretilosti djece, Poziva iz Tartua na zdrav način života, programa EU-a za distribuciju voća, povrća i mlijeka u školama te projekta EU-a za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti u zdravstvenim i obrazovnim okruženjima te drugih sličnih mjera EU-a.

Kako se nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja uklapa u ciljeve Komisije?

Osim iskazivanja zahvalnosti gradovima, školama, vrtićima i nevladinim organizacijama za njihovo zalaganje za javno zdravlje, nagradom EU-a za djelovanje u području zdravlja javnost se informira o ključnoj ulozi koju te organizacije imaju u jačanju participativne demokracije i aktivnog građanstva.

Osim toga, nagrada omogućuje da na platformi za zdravstvenu politiku EU-a ti gradovi, nevladine organizacije, škole i vrtići podijele svoju dobru praksu koju drugi mogu usvojiti ili iskoristiti kao inspiraciju.

Nagrada se financira u okviru trećeg zdravstvenog programa, čiji je cilj poduprijeti prepoznavanje, širenje i provedbu dobrih praksi kojima se na troškovno učinkovit način poboljšavaju zdravlje i kvaliteta života.

Tko može podnijeti inicijative?

Nagrada za promicanje zdravog načina života među djecom u dobi od šest do 18 godina otvorena je za sve gradove i škole koji pozitivno utječu na svoje zajednice, a nagrada za promicanje cijepljenja djece od rođenja do 18 godina otvorena je za NVO-e, škole i vrtiće. I velike i male inicijative imaju šansu dobiti nagradu. Prošle godine, kada je tema bila pretilost djece, grad Amsterdam osvojio je nagradu za svoj „Program Amsterdama za zdravu težinu”, dok je škola El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir iz jednog od najsiromašnijih područja Španjolske osvojila nagradu za svoju inicijativu „Be Active @IES Guadalquivir”.

Aktivnosti na razini EU-a

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020.

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Cijepljenje

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Prehrana i tjelesna aktivnost

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Novosti

Nagradom EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. promiče se cijepljenje i zdrav način života

Zainteresirane strane pozivaju se da prouče kriterije i detaljno predstave svoje inicijative do 29. travnja 2020. u 11 ujutro po srednjoeuropskom vremenu (briselskom) vremenu.

Pridružite se platformi za zdravstvenu politiku EU-a!

Platforma je interaktivni alat za poticanje rasprave o pitanjima javnog zdravlja te za razmjenu znanja i dobrih praksi. Registrirajte se i uključite u razmjenu stručnog znanja, doprinesite zajedničkim izjavama i predstavite svoj rad široj publici.