Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 251 – Priekšplānā

Kāpēc šogad balva tiek piešķirta vakcinācijas un veselīga dzīvesveida jomā?

Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības direktorāta direktors Džons F. Raians uz brīdi novēršas no sava krīzes pārvaldības un sagatavotības darba, lai izsludinātu uzaicinājumu iesniegt iniciatīvas ES 2020. gada Veselības balvai. ES 2020. gada Veselības balvai būs divas tēmas: bērnu vakcinācijas un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Iniciatīvas balvai var pieteikt līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst. 12.00 pēc Latvijas laika.

Kāpēc šogad balva tiek piešķirta vakcinācijas un veselīga dzīvesveida jomā?

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizāciju vakcinācija ik gadu novērš aptuveni 2–3 miljonus nāves gadījumu un samazina izdevumus par aprūpi un pretmikrobu līdzekļiem. Ik gadu visā pasaulē vairāk nekā 100 miljoni bērnu tiek vakcinēti pret tādām slimībām kā difterija, stingumkrampji, garais klepus, tuberkuloze, poliomielīts, masalas un B hepatīts. Bieži vien tiek piemirsts, ka kādreiz bērni no šīm slimībām mēdza mirt. Vakcīnas var aizsargāt arī pret inficēšanos, piemēram, ar cilvēka papilomas vīrusu (HPV), kas var izraisīt vēzi.

Tomēr, neraugoties uz to, vairākās ES dalībvalstīs un kaimiņvalstīs tagad ir nekad agrāk nebijuši vakcīnregulējamu slimību uzliesmojumi, jo cilvēki nevakcinējas. Tāpēc Eiropas Komisija un ES dalībvalstis kopīgi cenšas mazināt dezinformāciju, vairot uzticēšanos vakcīnām un nodrošināt, lai vakcīnas būtu taisnīgi pieejamas visiem ES iedzīvotājiem.

Veselīga dzīvesveida iniciatīvu gadījumā ir svarīgi popularizēt veselīgu uzturu un pietiekamas fiziskās aktivitātes, lai varētu samazināt nepārnēsājamo slimību slogu. Pozitīvi ir tas, ka daudzas no šīm slimībām lielākoties ir novēršamas. Veselīgus ieradumus ir svarīgi ieaudzināt jau no mazotnes ne tikai tāpēc, lai šie ieradumi dziļi iesakņotos, bet arī tāpēc, ka bērniem ar veselīga dzīvesveida paradumiem ir mazāks veselības traucējumu risks vēlāk dzīvē.

Piešķirdami šo balvu, mēs atbalstām jau sasniegtos rezultātus un darbu, kas norit saskaņā ar ES rīcības plānu cīņai pret bērnu aptaukošanos, Tartu aicinājumu uz veselīgu dzīvesveidu, ES skolu augļu, dārzeņu un piena programmu un ES veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu veselības aprūpes un izglītības iestādēs, kā arī citas ES darbības.

Kā ES Veselības balva sasaucas ar Komisijas mērķiem?

Papildus tam, lai pilsētām, skolām, bērnudārziem un NVO pateiktos par ieguldījumu sabiedrības veselības aizsardzībā, ES Veselības balva vairo informētību par to nozīmi līdzdalības demokrātijas un aktīva pilsoniskuma stiprināšanā.

Pateicoties šai balvai, ES veselības politikas platforma arī ir varējusi apkopot labas prakses piemērus no šīm pilsētām, NVO, skolām un bērnudārziem, iedvesmot citus un mudināt šādu praksi atdarināt.

Balva tiek finansēta no trešās veselības programmas, lai atbalstītu tādas labas prakses apzināšanu, izplatīšanu un ieviešanu, kas izmaksu ziņā efektīvi uzlabo veselību un dzīves kvalitāti.

Kas var iesniegt iniciatīvu?

Balvai par veselīga dzīvesveida popularizēšanu 6–18 gadus vecu bērnu vidū var pieteikties visas pilsētas un skolas, kuras pozitīvi ietekmē sabiedrību, un balvai par 0–18 gadus veco bērnu vakcinācijas popularizēšanu var pieteikties NVO, skolas un bērnudārzi. Balvai var pieteikt gan lielas, gan mazas iniciatīvas. Pērn, kad tēma bija bērnu aptaukošanās, pilsētu kategorijā uzvarēja Amsterdamas pilsēta ar Amsterdamas veselīga ķermeņa svara programmu, savukārt skolu kategorijā ar iniciatīvu “Be Active @IES Guadalquivir” uzvarēja El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir vienā no vistrūcīgākajiem Spānijas apgabaliem.

Activities at EU level

ES 2020. gada Veselības balva

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

ES veselības politikas platforma

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Vakcinācija

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Uzturs un fiziskās aktivitātes

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

ES 2020. gada Veselības balva vakcinācijas un veselīga dzīvesveida popularizēšanai

Jums ir interesanta iniciatīva? Izlasiet kritērijus un iesniedziet informāciju par savu iniciatīvu līdz 2020. gada 29. aprīļa plkst. 12.00 pēc Latvijas laika.

Faktu lapa – bieži uzdotie jautājumi par ES Veselības balvu

Pievienojieties ES veselības politikas platformai!

Šī platforma ir interaktīvs rīks diskusijām par sabiedrības veselības jautājumiem un zināšanu un labas prakses apmaiņai. Šeit var reģistrēties un pievienoties diskusijām, palīdzēt sagatavot kopīgus paziņojumus un iepazīstināt ar savu darbu plašāku publiku.