Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 251 – W centrum uwagi

Dlaczego tegoroczną nagrodę poświęcono szczepieniom i zdrowemu stylowi życia?

John F. Ryan, dyrektor Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia Publicznego, Wiedzy Państw Członkowskich i Zarządzania Kryzysowego robi przerwę w pracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego i gotowości, aby ogłosić zaproszenie do zgłaszania inicjatyw do Nagrody UE w dziedzinie zdrowia za 2020 r. Nagroda UE w dziedzinie zdrowia 2020 zostanie przyznana w dwóch kategoriach – promowanie szczepień dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci. Termin zgłaszania inicjatyw do nagrody upływa 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 11 czasu środkowoeuropejskiego.

Dlaczego tegoroczną nagrodę poświęcono szczepieniom i zdrowemu stylowi życia?

Według Światowej Organizacji Zdrowia szczepienia zapobiegają około 2–3 mln zgonów rocznie i zmniejszają koszty leczenia konkretnych chorób, w tym leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Co roku na całym świecie ponad 100 mln dzieci jest szczepionych przeciwko chorobom takim jak błonica, tężec, krztusiec, gruźlica, polio, odra oraz zapalenie wątroby typu B. Wiele osób zapominało, że w przeszłości dzieci regularnie umierały z powodu takich chorób. Szczepionki mogą również chronić przed zakażeniami na przykład wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który może powodować raka.

Mimo to kilka państw UE i krajów sąsiadujących mierzy się obecnie z niespotykanymi epidemiami chorób zwalczanych drogą szczepień, ponieważ ich mieszkańcy nie poddają się szczepieniom. W związku z tym Komisja Europejska i państwa członkowskie UE łączą siły, aby przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniać zaufanie do szczepionek oraz zapewnić równy dostęp do szczepionek wszystkim mieszkańcom UE.

Jeżeli chodzi o zgłoszenia dotyczące zdrowego stylu życia, zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia obciążenia powodowanego przez choroby niezakaźne ma promowanie zdrowej diety oraz odpowiedniej aktywności fizycznej. Pocieszająca jest świadomość, że większości z tych chorób można w znacznym stopniu zapobiegać, ale zdrowe nawyki należy wpajać od wczesnych lat. Nie tylko po to, żeby nawyki te mogły się zakorzenić, ale również dlatego, że dzieci mające zdrowe nawyki są mniej podatne na problemy zdrowotne w późniejszych latach.

Skupienie na tym temacie wspiera osiągnięcia i trwające prace prowadzone między innymi w ramach planu działania UE w sprawie otyłości u dzieci, wezwania z Tartu do działań na rzecz zdrowego stylu życia, europejskiego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole” i unijnego projektu w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom w placówkach służby zdrowia i edukacji oraz innych unijnych działań.

Jakie miejsce zajmuje nagroda UE w dziedzinie zdrowia wśród celów Komisji?

Poza wyrażeniem wdzięczności wobec miast, szkół, przedszkoli i NGO za ich zaangażowanie w zdrowie publiczne, nagroda UE w dziedzinie zdrowia zwiększa świadomość na temat istotnej roli, jaką odgrywają one we wzmacnianiu demokracji uczestniczącej i aktywnego obywatelstwa.

Za pośrednictwem nagrody platforma polityki zdrowotnej UE jest również w stanie gromadzić dobre praktyki z tych miast, NGO, szkół i przedszkoli oraz udostępniać je innym jako inspirację lub w celu powielenia.

Nagroda finansowana jest w ramach trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia, którego celem jest wspieranie określania, rozpowszechniania i wdrażania dobrych praktyk, które w sposób opłacalny przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości życia.

Kto może zgłaszać inicjatywy?

Nagrodę za promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku 6–18 lat mogą otrzymać wszystkie miasta i szkoły, które mają pozytywny wpływ na społeczności, a w konkursie dotyczącym szczepienia dzieci od urodzenia do 18 roku życia mogą wziąć udział NGO, szkoły i przedszkola. Nagrodę mogą otrzymać zarówno duże, jak i małe inicjatywy – w zeszłym roku, kiedy tematem była otyłość wśród dzieci, w kategorii miast wygrało miasto Amsterdam za „Amsterdamski program zdrowej wagi”, natomiast w kategorii szkół nagrodę przyznano inicjatywie „‘Be Active @IES Guadalquivir” instytutu El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir z jednego z najuboższych obszarów Hiszpanii.

Działania na poziomie UE

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia 2020

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Platforma polityki zdrowotnej UE

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Szczepienia

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Odżywianie i aktywność fizyczna

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Aktualności

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia 2020 ma przyczynić się do promowania szczepień i zdrowego stylu życia

Zapraszamy zainteresowane strony do sprawdzenia kryteriów i przedstawienia szczegółów dotyczących swojej inicjatywy do 29 kwietnia 2020 r. godz. 11 czasu środkowoeuropejskiego (czasu obowiązującego w Brukseli).

Nota informacyjna w sprawie często zadawanych pytań dotyczących nagrody UE w dziedzinie zdrowia

Dołącz do platformy polityki zdrowotnej UE!

Platforma to interaktywne narzędzie służące ożywianiu dyskusji na temat kwestii związanych ze zdrowiem publicznym oraz wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Zarejestruj się i zacznij brać udział w wymianie wiedzy fachowej, tworzeniu wspólnych oświadczeń oraz promuj swoją pracę wśród szerokiej publiczności.