Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 252 — Ειδικό θέμα

Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» — ισχυρότερη πολιτική για την υγεία με μεγαλύτερο προϋπολογισμό

Η κ. Anne Bucher, γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής, μιλά για το φιλόδοξο νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 9,4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων υγείας στην ΕΕ.

Τι νέο θα φέρει το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»;

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» είναι η πρόταση της Επιτροπής για ένα φιλόδοξο, αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη απάντηση στο πολιτικό αίτημα να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της Covid-19 και από τα προηγούμενα προγράμματα για την υγεία.

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί προϋπολογισμός ύψους 9,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», ποσό που αποτελεί πολύ σημαντική αύξηση των τρεχουσών δαπανών για το προβλεπόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία για την περίοδο 2021-2027 (413 εκατ. ευρώ). Το μέγεθος και η φιλοδοξία του προγράμματος στέλνουν το σαφές μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Για να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος, θα δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» και άλλων προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ που έχουν κοινούς στόχους.

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα δώσει ώθηση στην ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε σημαντικές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν μελλοντικές επιδημίες, καθώς και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες ως προς την κατάσταση της υγείας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία»;

Η τρέχουσα κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 έδειξε καθαρά ότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δράση σε ενωσιακό επίπεδο για τη στήριξη της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συνδυάσει τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από τη νόσο COVID-19 με τη συνέχιση των εργασιών για μακροπρόθεσμες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, όπως ο καρκίνος, ο εμβολιασμός ή τα φάρμακα. Το πρόγραμμα έχει τρεις βασικές προτεραιότητες:

  • την προστασία των πολιτών της ΕΕ από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων,
  • την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων σχετικών προϊόντων, και
  • την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και του εργατικού δυναμικού του τομέα της υγείας, ιδίως μέσω της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των νόσων.

Πέρα από την ετοιμότητα και την αντίδραση σε κρίσεις, το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως είναι οι ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας, η άνιση κατανομή της υγειονομικής περίθαλψης ή οι μη μεταδοτικές νόσοι, όπως ο καρκίνος.

Το Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δυναμικό και ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις αναδυόμενες νέες προκλήσεις και να εξυπηρετεί τις εξελισσόμενες ανάγκες και προτεραιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών. Η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών θα μας βοηθήσει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μόλις η πρόταση συζητηθεί και εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόθεσή μας είναι η ανάληψη ειδικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα πρώτα χρόνια θα δοθεί έμφαση σε δράσεις για τη διαχείριση κρίσεων.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)

Ειδήσεις

Διάθεση προϋπολογισμού 9,4 δισ. ευρώ για το νέο πρόγραμμα για την υγεία «Η ΕΕ για την υγεία»

Ο κορονοϊός βρήκε ολόκληρο τον κόσμο απροετοίμαστο, τα συστήματα υγείας επιβαρύνθηκαν υπερβολικά και ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένα. Το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει στην ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας και στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας για το μέλλον.

«Η ΕΕ για την υγεία»: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο πρόγραμμα για την υγεία

Τι είναι το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» και πώς θα συμβάλει στη βελτίωση των συστημάτων υγείας στην ΕΕ; Μάθετε περισσότερα στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ενημερωτικό δελτίο: Ενημερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία»!

Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει ορισμένες βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το φιλόδοξο νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», με ευχάριστο και περιεκτικό τρόπο.

Η επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου χαιρετίζει το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» ως «νέο κεφάλαιο της πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία»

Σε συνέντευξη Τύπου στις 28 Μαΐου 2020 η επίτροπος κ. Κυριακίδου δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει την υγεία και θα στείλει το σαφές μήνυμα ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η υγεία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα για τα βασικά μέσα που υποστηρίζουν το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κάθε πρόγραμμα και κάθε ευρώ που κινητοποιείται στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναγκών ανάκαμψης των κρατών μελών της ΕΕ και των εταίρων τους.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία

Προγράμματα της ΕΕ για την υγεία: από καλά γίνονται ακόμη καλύτερα

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και την εξάλειψη των απειλών για την υγεία. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί σχεδόν 1000 έργα και δράσεις μέσω τριών προγραμμάτων για την υγεία. Το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα είναι πιο εκτεταμένο και πιο φιλόδοξο από όλα τα προηγούμενα μαζί!

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στηρίζει την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει σκοπό τη βελτίωση των περιφερειακών υποδομών υγείας.

«Ορίζων Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» παρέχει χρηματοδότηση για έρευνα στον τομέα της υγείας και, στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU, θα ενισχυθεί με 94,4 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας έρευνας στον τομέα της υγείας, της ανθεκτικότητας και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ / rescEU

Ο μηχανισμός rescEU συμβάλλει στη δημιουργία αποθεμάτων για επείγουσες ιατρικές προμήθειες· στο εξής, θα λάβει ενίσχυση ύψους 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος διάσωσης, για να επεκταθεί και να ενισχυθεί, ώστε να μπορέσει η Ένωση να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί σε μελλοντικές κρίσεις.

Ψηφιακή Ευρώπη

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχουν σκοπό τη δημιουργία της ψηφιακής υποδομής που απαιτείται για τα ψηφιακά εργαλεία υγείας.