Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 252 – Valokeilassa

EU4Health-ohjelma – vahvempaa terveyspolitiikkaa, enemmän määrärahoja

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja Anne Bucher esittelee EU4Health-ohjelman. Tämän uuden ja kunnianhimoisen terveysohjelman tavoitteena on vahvistaa terveydenhoitojärjestelmiä ja auttaa varautumaan mahdollisiin tuleviin terveyskriiseihin EU:ssa. Sille on esitetty 9,4 miljardin euron määrärahoja.

Mistä EU4Health-ohjelmassa on kyse?

EU4Health-ohjelma on Euroopan komission ehdotus terveysalan itsenäiseksi toimintaohjelmaksi vuosiksi 2021–2027. Sen avulla voidaan kattavasti ottaa huomioon sekä nykyisestä covid-19-kriisistä että aiemmista terveysohjelmista saadut kokemukset.

Komissio ehdottaa, että EU4Health-ohjelmalle osoitetaan 9,4 miljardin euron budjetti, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU:n terveysohjelmalle 2021–2027 suunniteltu 413 miljoonan euron budjetti. EU4Health-ohjelman mittakaava ja tavoitteet antavat selkeän signaalin siitä, että komissio suhtautuu hyvin vakavasti EU:n terveyspolitiikkaan. Ohjelman vaikutuksia vahvistetaan synergialla muiden samoihin tavoitteisiin pyrkivien EU-ohjelmien kanssa.

EU4Health-ohjelma parantaa EU:n valmiutta vastata merkittäviin valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin ja vahvistaa terveysjärjestelmien resilienssiä. Siten olemme paremmin valmistautuneita kohtaamaan epidemioita sekä erilaisia pitkän aikavälin haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja terveyseroihin.

Mitkä ovat EU4Health-ohjelman tärkeimmät tavoitteet?

Covid-19-kriisi on selkeästi osoittanut, että EU:n tasolla tarvitaan lisätoimia jäsenmaiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tukemiseksi. EU4Health-ohjelmassa yhdistetään covid-19-kriisistä saatu kokemus siihen työhön, jota tehdään pitkän aikavälin terveyshaasteisiin vastaamiseksi esimerkiksi syöpähoitojen, rokotteiden ja lääkkeiden kehittämisen parissa. EU4Health-ohjelman tavoitteet ovat:

  • suojella ihmisiä EU:ssa valtioiden rajat ylittäviltä vakavilta terveysuhkilta ja parantaa kriisinhallintavalmiuksia
  • varmistaa lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja muiden tarpeellisten tuotteiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus
  • vahvistaa terveysjärjestelmiä ja terveydenhuoltohenkilöstöä toimilla, jotka ennen muuta edistävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia.

Kriisivalmiuksien lisäksi EU4Health-ohjelmassa pyritään vastaamaan merkittäviin pitkän aikavälin haasteisiin, joita aiheuttavat esimerkiksi terveyserot, terveydenhuoltopalvelujen epätasainen jakautuminen ja ei-tarttuvat taudit, kuten syöpä.

Ohjelman on oltava dynaaminen ja joustava, jotta se voi mukautua uusiin haasteisiin ja palvella EU:ta ja sen jäsenmaita niiden muuttuvien tarpeiden ja painopisteiden suhteen. Komission perustama terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hoidon ohjausryhmä auttaa ohjelman prioriteettien valitsemisessa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun EU-maat ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet ehdotuksen, tarkoituksena on käynnistää EU4Health-ohjelman erityistoimia 1.1.2021 alkaen. Ohjelman alkuvaiheissa keskitytään erityisesti kriisinhallintaan.

EU:n tason toimet

EU4Health-ohjelma

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

EU:n terveysalan toimintaohjelma

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea)

Uutiset

Uudelle EU4Health-terveysohjelmalle 9,4 miljardin euron määrärahat

Koronaviruspandemia yllätti koko maailman, eivätkä terveydenhuoltojärjestelmät olleet varautuneita siihen vaan ylikuormittuivat. Uusi EU4Health-ohjelma auttaa vahvistamaan terveysturvallisuutta, valmistautumaan tuleviin terveyskriiseihin ja kehittämään terveydenhuoltojärjestelmiä tulevaisuutta varten.

EU4Health: Kysymyksiä ja vastauksia uudesta terveysohjelmasta

Mikä on uusi EU4Health-ohjelma ja miten se parantaa terveydenhuoltojärjestelmiä EU:ssa? Tutustu tietopakettiin.

Tietokooste: Perustietoa EU4Health-ohjelmasta

Tietokoosteessa esitellään värikkäästi ja tiiviisti uuden EU4Health-ohjelman keskeisiä piirteitä.

Komissaari Stella Kyriakides: EU4Health avaa uuden luvun EU:n kansanterveyspolitiikassa

Komissaari Stella Kyriakides totesi 28.5.2020 järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että uusi EU4Health-ohjelma muuttaa merkittävästi EU:n terveysalan toimintatapoja ja on selkeä signaali siitä, että kansalaisten terveys on entistä keskeisemmässä asemassa komission toimissa.

EU:n elpymissuunnitelman keskeiset tukivälineet – lisätietoa

Next Generation EU -välineeseen sisältyvillä ohjelmilla ja sen puitteissa käytetyllä rahoituksella pyritään täyttämään EU-maiden ja niiden kumppaneiden elpymisen kannalta keskeisiä tarpeita.

EU:n terveysohjelman hankkeet

EU:n terveysohjelmaa kehitetty entistä paremmaksi

EU rahoittaa hankkeita, joilla edistetään kansanterveyttä, ehkäistään sairauksia ja poistetaan terveysuhkia. EU:n tähänastisista kolmesta terveysalan toimintaohjelmasta on rahoitettu jo lähes 1 000 hanketta ja toimea. Uusi EU4Health-ohjelma on kaikkia aiempia terveysohjelmia laajempi ja kunniahimoisempi.

Muita linkkejä

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) avulla tuetaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien mahdollisuutta käyttää terveydenhuoltopalveluja.

Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahasto pyrkii parantamaan alueellista terveydenhuoltoinfrastruktuuria.

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, josta rahoitetaan terveysalan tutkimusta, saa uuden Next Generation EU -välineen kautta terveysalan, resilienssin sekä vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tutkimukseen vielä 94,4 miljardin euron lisävarat.

EU:n pelastuspalvelumekanismi / rescEU

RescEU-valmiusvarastoista toimitetaan lääkintätarvikkeita kriisitilanteissa. RescEU saa 2 miljardia euroa lisärahoitusta toimintansa laajentamiseen ja vahvistamiseen.

Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen avulla rakennetaan digitaalista infrastruktuuria, joka on välttämätöntä digitaalisen terveydenhuollon välineiden kehittämisessä.