Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 252. szám – Fókuszban

„Az EU az egészségügyért” program – határozottabb egészségpolitika nagyobb költségvetéssel

Anne Bucher, a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának vezetője válaszolt néhány kérdésre az új, ambiciózus uniós egészségügyi programmal kapcsolatban, amely a javaslat szerint 9,4 milliárd eurós költségvetéssel fog rendelkezni, és amelynek célja az egészségügyi rendszerek megerősítése és a jövőbeli egészségügyi válságokra való uniós felkészülés.

Mi az új „az EU az egészségügyért” programban?

„Az EU az egészségügyért” program a Bizottság által javasolt ambiciózus, önálló egészségügyi program a 2021–2027 közötti időszakra. Átfogó megoldást nyújt, kielégítve azt a szakpolitikai elvárást, hogy a koronavírus-válságból és a korábbi egészségügyi programokból levont tanulságokat egyaránt tükrözze.

A Bizottság 9,4 milliárd eurós költségvetést javasol „az EU az egészségügyért” program számára, amivel jelentősen megnövelné a 2021–2027 közötti időszakra eddig tervezett uniós egészségügyi kiadások összegét (413 millió euró). A program mérete és ambíciói egyértelműen jelzik, hogy komolyan vesszük az uniós egészségügyi politikát. A lehető legnagyobb hatás elérése érdekében szinergiákat hozunk létre „az EU az egészségügyért” program és más, ugyanazon célkitűzésekkel rendelkező uniós programok és alapok között.

Az új egészségügyi program javítja majd a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek elleni uniós felkészültséget, valamint az egészségügyi rendszerek alkalmazkodóképességét, hogy szembe tudjanak nézni a jövőbeli járványokkal, és olyan hosszú távú kihívásokkal is, mint a népesség elöregedése vagy az egészségügyi egyenlőtlenségek.

Melyek az új uniós egészségügyi program prioritásai?

A mostani koronavírus-válság egyértelműen megmutatta, hogy további uniós fellépésre van szükség a tagállamok közötti együttműködés és koordináció elősegítése érdekében. „Az EU az egészségügyért” program ötvözi a Covid19-világjárvány és a hosszú távú egészségügyi kihívások – mint a rák, a védőoltások vagy a gyógyszerek – terén jelenleg is zajló munka tanulságait. A programnak három fő prioritása van:

  • az uniós polgárok védelme a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben, valamint a válságkezelési kapacitás javítása;
  • gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egyéb vonatkozó termékek rendelkezésre bocsátása és megfizethetővé tétele; valamint
  • az egészségügyi rendszerek és az egészségügyi munkaerő megerősítése, különösen az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés révén.

A program a válsághelyzetekre való felkészültségen és reagáláson túl egyéb fontos, hosszú távú kihívásokra is kiterjed, mint az egészségügyi egyenlőtlenségek, az egészségügyi ellátás egyenlőtlen eloszlása, vagy a nem fertőző betegségek, például a rák.

A programnak dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon az újonnan felmerülő kihívásokhoz, valamint az EU és a tagállamok változó igényeit és prioritásait szolgálhassa. A helyes prioritások meghatározásában az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport lesz a segítségünkre.

Melyek a következő lépések?

Miután a tagállamok és az Európai Parlament megvitatták és elfogadták a javaslatot, terveink szerint 2021. január 1-jétől indítunk majd konkrét intézkedéseket „az EU az egészségügyért” program keretében. Az első szakaszban a válságkezelés állnak majd a középpontban.

Uniós szintű tevékenységek

„Az EU az egészségügyért” program

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Az EU egészségügyi programja

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA)

Hírek

Az új uniós egészségügyi program – „az EU az egészségügyért” program – 9,4 milliárd eurós költségvetést kapott

A koronavírus az egész világot meglepte, és túlterhelt állapotban, felkészületlenül érte az egészségügyi rendszereket. Az új uniós egészségügyi program célja, hogy hozzájáruljon az egészségbiztonság megszilárdításához és a jövőbeli egészségügyi válsághelyzetekre való felkészüléshez, valamint megerősítse a jövő egészségügyi rendszereit.

„Az EU az egészségügyért”: kérdések és válaszok az új egészségügyi programmal kapcsolatban

Mi az új egészségügyi program lényege, és hogyan fog hozzájárulni az EU egészségügyi rendszereinek fejlesztéséhez? Olvassa el a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat!.

Tájékoztató: „Az EU az egészségügyért” program alapjai

Ez a színes tájékoztató átfogó tájékoztatást nyújt az új, nagyra törő uniós egészségügyi program főbb pontjairól.

Sztella Kiriakídisz biztos az EU közegészségügyi szakpolitikájának új fejezeteként üdvözölte „az EU az egészségügyért” programot

A 2020. május 28-i sajtókonferencián mondott beszédében Sztella Kiriakídisz biztos kijelentette, hogy az új egészségügyi program gyökeres változást, valódi paradigmaváltást hoz majd abban, hogy az EU hogyan kezeli az egészségügyet, egyben azt az egyértelmű üzenetet is közvetíti, hogy a polgárok egészsége minden eddiginél fontosabb a Bizottság számára.

További információk az Európai Bizottság helyreállítási tervét támogató kulcsfontosságú eszközökről

A Next Generation EU Eszköz keretében mozgósított minden program és minden euró az uniós tagállamok és partnereik leglényegesebb helyreállítási szükségleteinek kielégítésére fog szolgálni.

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

Az EU egészségügyi programjai: a szakadatlan tökéletesítés jegyében

Az EU olyan projekteket finanszíroz, amelyek célja a közegészségügy javítása, a betegségek megelőzése és az egészségügyi veszélyek elhárítása. Eddig három egészségügyi program keretében csaknem 1000 projekt és intézkedés részesült finanszírozásban. „Az EU az egészségügyért” (EU4Health) program nagyobb és ambiciózusabb lesz, mint az összes korábbi program együttvéve!

További érdekes oldalak

Az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+)

Az Európai Szociális Alap Plusz támogatja a kiszolgáltatott csoportokat az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap célja a regionális egészségügyi infrastruktúra fejlesztése.

Európai horizont

Az Európai horizont az egészségügyi kutatás számára nyújt támogatást, és a Next Generation EU Eszköz keretében 94,4 milliárd euróval megerősítve finanszírozni tudja majd az egészségügy, a reziliencia, valamint a zöld és digitális átállás terén végzett létfontosságú kutatásokat.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU)

A rescEU segíti a sürgősségi egészségügyi felszerelések készleteinek kialakítását; költségvetése az új mentőprogram keretében 2 milliárd euróval nő, ami lehetővé teszi a mechanizmus kibővítését és megerősítését annak érdekében, hogy az Unió képes legyen felkészülni és reagálni a jövőbeli válságokra.

Digitális Európa

A Digitális Európa program és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja a digitális egészségügyi eszközökhöz szükséges digitális infrastruktúra létrehozása.