Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ naujienlaiškis Nr. 252. Dėmesio centre

Programa „ES – sveikatos labui“ – stipresnė sveikatos politika ir didesnis biudžetas

Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinė direktorė Anne Bucher kalba apie naują plataus užmojo programą „ES – sveikatos labui“ – specialią finansavimo programą, kurios siūlomas 9.4 mlrd. EUR biudžetas, skirtas sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti ir pasirengti būsimoms sveikatos krizėms ES.

Kas naujo programoje „ES – sveikatos labui“?

Programa „ES – sveikatos labui“ yra Komisijos pasiūlymas dėl plataus užmojo atskiros 2021–2027 m. sveikatos programos. Tai yra visapusiškas atsakas į politinį reikalavimą atsižvelgti į patirtį, įgytą per Covid-19 krizę ir ankstesnes sveikatos programas.

Komisija siūlo programai „ES – sveikatos labui“ skirti 9.4 mlrd. EUR biudžetą, kuris yra labai didelis, palyginti su dabartinėmis prognozuojamomis 2021–2027 m. ES sveikatos programos išlaidomis (413 mln. EUR). Programos dydis ir užmojai aiškiai rodo, kad mes rimtai vertiname ES sveikatos politiką. Kad pasiektume didžiausią poveikį, sukursime programos „ES – sveikatos labui“ ir kitų ES programų bei fondų, kurių tikslai bendri, sinergiją.

Programa „ES – sveikatos labui“ sustiprins ES pasirengimą didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir padidins sveikatos sistemų atsparumą, kad būtų galima įveikti būsimas epidemijas ir ilgalaikius iššūkius, pavyzdžiui, senėjančią visuomenę ir nelygybę sveikatos srityje.

Kokie yra pagrindiniai programos „ES – sveikatos labui“ tikslai?

Tebesitęsianti COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad reikia imtis tolesnių veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant remti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. Įgyvendinant programą „ES – sveikatos labui“ bus derinama patirtis, įgyta kovojant su COVID-19, ir tęsiamas darbas sprendžiant ilgalaikes sveikatos problemas, kaip antai kova su vėžiu, skiepijimas ar vaistai. Trys pagrindiniai programos prioritetai yra tokie:

  • apsaugoti ES žmones nuo didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir didinti krizių valdymo pajėgumus;
  • užtikrinti, kad vaistai, medicinos priemonės ir kiti su krize susiję produktai būtų prieinami ir įperkami, taip pat
  • stiprinti sveikatos sistemas ir rūpintis sveikatos priežiūros darbuotojais, įgyvendinant sveikatinimo ir ligų prevencijos programas.

Be pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas, programa bus sprendžiami kiti svarbūs ilgalaikiai uždaviniai, pavyzdžiui, nelygybė sveikatos srityje, netolygus sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymas arba kova su neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu.

Programa turės būti dinamiška ir lanksti, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų iššūkių ir padėti ES bei valstybėms narėms tenkinti jų kintančius poreikius ir įgyvendinti prioritetus. Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė padės mums nustatyti tinkamus prioritetus.

Kokie yra tolesni veiksmai?

Valstybėms narėms ir Europos Parlamentui apsvarsčius ir priėmus pasiūlymą, nuo 2021 m. sausio 1 d. ketinama pradėti konkrečius veiksmus pagal programą „ES – sveikatos labui“. Pradžioje bus vykdomi krizių valdymo veiksmai.

ES lygmens veiksmai

Programa „ES – sveikatos labui“

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

ES sveikatos programa

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA)

Naujienos

Nauja sveikatos programa „ES – sveikatos labui“, kuriai skirtas 9,4 milijardų EUR biudžetas

Koronavirusas į pasaulį pateko netikėtai, o sveikatos sistemos buvo pernelyg apkrautos ir nepakankamai pasirengusios. Naujoji programa „ES – sveikatos labui“ padės sustiprinti sveikatos saugumą ir pasirengti būsimoms sveikatos krizėms, taip pat sustiprinti sveikatos sistemas ateičiai.

ES – sveikatos labui. Nauja programa „ES – sveikatos labui“. Klausimai ir atsakymai

Kas yra naujoji programa „ES – sveikatos labui“ ir kaip ji padės pagerinti ES sveikatos sistemas? Sužinokite daugiau šioje klausimų ir atsakymų skiltyje.

Informacijos suvestinė: Sužinokite pagrindinius faktus apie programą „ES – sveikatos labui“!“

Šioje informacijos suvestinėje spalvingai ir išsamiai pateikiama esminė informacija apie naują plataus užmojo programą „ES – sveikatos labui“.

Komisijos narė Stella Kyriakides palankiai vertina programą „ES – sveikatos labui“ kaip naują ES visuomenės sveikatos politikos etapą

Kalbėdama 2020 m. gegužės 28 d. spaudos konferencijoje, Komisijos narė S. Kyriakides sakė, kad naujoji programa „ES – sveikatos labui“ iš esmės pakeis padėtį, kardinaliai pakeis ES požiūrį į sveikatą ir bus aiškus ženklas, kad piliečių sveikata yra labiau nei bet kada anksčiau Komisijos prioritetas.

Daugiau informacijos apie pagrindines priemones, kuriomis remiamas Europos Komisijos ekonomikos gaivinimo planas

Kiekviena programa ir kiekvienas priemone „Next Generation EU“ sutelktas euras bus naudojami siekiant patenkinti svarbiausius ES valstybių narių ir jų partnerių ekonomikos gaivinimo poreikius.

Sveikatos programos projektai

ES sveikatos programa.: geri rezultatai dar labiau gerėja

ES finansuoja projektus, kuriais siekiama gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir pašalinti grėsmes sveikatai. Iki šiol pagal tris sveikatos programas finansuota beveik 1000 projektų ir veiksmų. Naujoji programa „ES – sveikatos labui“ bus platesnė ir platesnio užmojo nei visos jos kartu!

Kitos naudingos nuorodos

Europos socialinis fondas+ (ESF+)

„Europos socialinio fondo +“ lėšomis bus remiami pažeidžiamų grupių asmenys, kad jie galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų.

Europos regioninės plėtros fondas

Europos regioninės plėtros fondu bus naudojamasi siekiant gerinti regioninę sveikatos infrastruktūrą;

„Europos horizontas“

Programos „Europos horizontas“ lėšomis finansuojami sveikatos srities moksliniai tyrimai, o pagal „Next generation EU“ priemonę bus skirta 94,4 milijardų EUR gyvybiškai svarbiems moksliniams tyrimams sveikatos, atsparumo ir perėjimo prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos srityse finansuoti.

ES civilinės saugos mechanizmas

Rezervas „rescEU“, kuriame bus kaupiami būtiniausi medicininiai reikmenys, ir dabar pagal naująją programą jam kurti bus skirta 2 mlrd. EUR, kad ją būtų galima išplėsti ir sustiprinti, kad Sąjunga galėtų pasirengti būsimoms krizėms ir į jas reaguoti.

Skaitmeninė Europa

Skaitmeninės Europos programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės vienas iš tikslų yra skaitmeninės infrastruktūros, kuri reikalinga skaitmeninėms sveikatos priemonėms, sukūrimas..