Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 252 – Editorial

Programul „UE pentru sănătate” – o politică de sănătate mai solidă, cu un buget mai mare

Anne Bucher, directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul Comisiei Europene, vorbește despre noul program ambițios „UE pentru sănătate”. Pentru acest program specific de finanțare este propus un buget 9,4 miliarde EUR, pentru a consolida sistemele de sănătate și pentru a pregăti capacitatea de răspuns necesară în cazul unor viitoare crize sanitare în UE.

Ce este nou în programul „UE pentru sănătate”?

Este propunerea Comisiei pentru un program de sine stătător în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027. Acesta reprezintă un răspuns cuprinzător la cererea politică, menit să valorifice învățămintele deprinse în urma crizei COVID-19 și în cadrul programelor de sănătate anterioare.

Comisia propune alocarea unui buget de 9,4 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a cheltuielilor în raport cu cele prevăzute în prezent în cadrul programului de sănătate al UE pentru perioada 2021-2027 (413 milioane EUR). Dimensiunea programului și obiectivele sale ambițioase transmit un semnal clar: tratăm cu seriozitate politica UE în domeniul sănătății. Pentru a beneficia de un impact maxim, vom crea sinergii între „UE pentru sănătate” și alte programe și fonduri ale UE care împărtășesc obiective comune.

Programul „UE pentru sănătate” va stimula capacitatea de pregătire a UE pentru amenințări transfrontaliere majore la adresa sănătății și va îmbunătăți reziliența sistemelor de sănătate, pentru ca acestea să fie în măsură să facă față unor viitoare epidemii, precum și provocărilor pe termen lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate.

Care sunt prioritățile programului „UE pentru sănătate”?

Actuala criză COVID-19 a demonstrat în mod clar necesitatea unor acțiuni suplimentare la nivelul Uniunii pentru a sprijini cooperarea și coordonarea între statele membre. Programul „UE pentru sănătate” va ține cont de concluziile trase în urma crizei COVID-19 și de lucrările în curs privind problematicile de sănătate pe termen lung, cum ar fi cancerul, vaccinarea sau produsele farmaceutice. Acest program are trei priorități principale:

  • protejarea cetățenilor UE împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și îmbunătățirea capacității de gestionare a crizelor
  • asigurarea disponibilității și accesibilității medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor produse relevante precum și
  • consolidarea sistemelor sanitare și a forței de muncă din domeniul sănătății, în special prin promovarea sănătății și prevenirea bolilor.

Dincolo de capacitatea de reacție și de răspuns în situații de criză, programul va aborda și alte provocări importante pe termen lung, cum ar fi inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, distribuirea inegală a asistenței medicale sau bolile netransmisibile, cum ar fi cancerul.

Programul va trebui să fie dinamic și flexibil, pentru a se adapta la noile provocări emergente și pentru a veni în ajutorul UE și al statelor membre în funcție de nevoile și prioritățile lor. Grupul de coordonare pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile ne va ajuta să stabilim în mod adecvat prioritățile.

Care sunt etapele următoare?

După ce propunerea va fi dezbătută și adoptată de statele membre și de Parlamentul European, intenționăm să lansăm acțiuni specifice în cadrul programului „UE pentru sănătate”, începând cu 1 ianuarie 2021. Acțiunile privind gestionarea crizelor vor fi în prim-plan.

Activități la nivelul UE

Programul „UE pentru sănătate”

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Programul UE în domeniul sănătății

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)

Știri

Noul program în domeniul sănătății („UE pentru sănătate”), cu un buget de 9,4 miliarde EUR

Criza provocată de coronavirus a luat lumea prin surprindere, iar sistemele de sănătate au fost suprasolicitate și s-au dovedit a fi insuficient pregătite. Noul program „UE pentru sănătate” va contribui la consolidarea securității sanitare și la pregătirea capacităților necesare pentru a face față unor viitoare crize, precum și la consolidarea sistemelor de sănătate pentru viitor.

„UE pentru sănătate”: întrebări și răspunsuri privind noul program al UE în domeniul sănătății

Ce este noul program „UE pentru sănătate” și cum va contribui el la îmbunătățirea sistemelor de sănătate din UE? Aflați mai multe în acest set de întrebări și răspunsuri.

Fișă informativă: Despre „UE pentru sănătate”, pe scurt!

Această fișă informativă oferă câteva detalii esențiale cu privire la noul program ambițios „UE pentru sănătate”, într-un mod variat și cuprinzător.

Comisarul Stella Kyriakides salută noul program „UE pentru sănătate”, un „capitol nou în politica UE în domeniul sănătății publice”

În cadrul conferinței de presă din 28 mai 2020, comisarul Kyriakides a declarat că noul program „UE pentru sănătate” va schimba lucrurile, va face loc unei noi paradigme în ceea ce privește modul în care UE abordează sănătatea și va fi un semnal clar că sănătatea cetățenilor este mai mult ca niciodată o prioritate a Comisiei.

Aflați mai multe despre principalele instrumente care sprijină planul de redresare al Comisiei Europene

Fiecare program și fiecare euro mobilizat în cadrul instrumentului „Next Generation EU” (vor fi utilizate pentru a răspunde celor mai stringente nevoi de redresare ale statelor membre ale UE și ale țărilor partenere.

Proiecte din cadrul programului UE în domeniul sănătății

Programele UE în domeniul sănătății: o reală evoluție

UE finanțează proiecte care urmăresc să îmbunătățească sănătatea publică, să prevină bolile și să elimine amenințările la adresa sănătății. Până în prezent, au fost finanțate aproape 1 000 de proiecte și acțiuni prin cele trei programe în domeniul sănătății. Noul program „UE pentru sănătate” va fi mai amplu și mai ambițios decât toate aceste trei programe laolaltă!

Alte linkuri utile

Fondul social european Plus (FSE+)

Fondul social european Plus (FSE+) sprijină grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la asistență medicală.

Fondul european de dezvoltare regională

Fondul european de dezvoltare regională urmărește să îmbunătățească infrastructurile sanitare regionale.

Orizont Europa

Orizont Europa finanțează cercetarea în domeniul sănătății și, în cadrul instrumentului „Next generation UE”, va beneficia de un buget suplimentar în valoare de 94,4 miliarde EUR pentru a finanța activități vitale de cercetare în domeniul sănătății, al rezilienței și al tranzițiilor verzi și digitale.

Mecanismul de protecție civilă al UE „rescEU”

„rescEU” contribuie la crearea unor rezerve de materiale medicale de urgență și va primi un buget suplimentar de 2 miliarde EUR în cadrul noului program de ajutor de urgență pentru a permite extinderea și consolidarea acestuia, astfel încât Uniunea să se poată pregăti și să poată răspunde în contextul unor crize viitoare.

Europa digitală

Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei au scopul de a crea infrastructura digitală necesară pentru instrumentele digitale de sănătate.