Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 253 – Editorial

O strategie farmaceutică ambițioasă pentru ca Europa să beneficieze de produse farmaceutice sigure și eficace, la prețuri accesibile

Martin Seychell, directorul adjunct al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară, vorbește despre strategia farmaceutică pentru Europa, care urmărește să contribuie la asigurarea aprovizionării Europei cu medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile și să ajute industria farmaceutică europeană să rămână inovatoare și să își mențină poziția de lider mondial. După cum s-a arătat în Strategia industrială pentru Europa din 10 martie 2020, această strategie are scopul de a garanta disponibilitatea, accesibilitatea, durabilitatea și securitatea aprovizionării cu produse farmaceutice. O consultare publică și o foaie de parcurs privind strategia farmaceutică sunt acum disponibile. Părțile interesate își pot exprima opiniile pentru a contribui la conturarea acestei politici.

De ce avem nevoie de o strategie farmaceutică?

Medicamentele joacă un rol important în diagnosticarea, tratarea și prevenirea bolilor. Cetățenii din toată Europa se așteaptă să beneficieze de tratamentele existente și de cele noi.

Sănătatea rămâne o prioritate absolută pentru noi toți, însă pacienții de pe teritoriul UE continuă să nu beneficieze de același acces la medicamente. Un sistem farmaceutic echilibrat este, de asemenea, o prioritate pentru statele membre, după cum o demonstrează activitățile Parlamentului European și ale Consiliului.

În unele state membre anumite medicamente sun tîn penurie. La fel și terapiile pentru nevoi medicale majore nesatisfăcute. Sau, atunci când sunt disponibile, nu sunt întotdeauna accesibile pacienților și sistemelor naționale de sănătate din toată Uniunea.

Aceste probleme ne privesc pe toți – penuria de medicamente esențiale poate compromite îngrijirea pacienților și poate submina securitatea sanitară pe teritoriul UE. Avem nevoie de o strategie farmaceutică ambițioasă pentru a oferi un răspuns eficace la aceste provocări și pentru a ne asigura că pacienții primesc tratamentul de care au nevoie.

Pandemia de COVID-19 va influența această strategie?

Pandemia provocată de coronavirus a constituit un șoc evident pentru sistem. Ea a sporit considerabil riscul de penurie pentru anumite medicamente esențiale. Sistemul farmaceutic a fost forțat la maximum, dar a rezistat. Această situație a evidențiat probleme pe care le știam deja, de exemplu dependența de substanțele farmaceutice active și de medicamentele provenind din țări terțe, precum și absența unei industrii chimice competitive în UE. Deși siguranța, calitatea și eficacitatea rămân principii esențiale, sistemul nostru trebuie să fie pregătit să răspundă în timp util și în mod coordonat unor crize precum pandemia de COVID-19. Intenționăm să învățăm din faza de punere în aplicare a strategiei pentru a ne consolida sistemul.

Cum va atinge Comisia aceste obiective ambițioase?

Strategia farmaceutică va crea un sistem puternic, eficient și flexibil. Cadrul de reglementare și politica existentă vor fi revizuite punctual, pentru a putea implementa un sistem durabil, care să facă față crizelor.

Nu pornim de la zero, ci de la lucrările în curs, printre care revizuirea legislației referitoare la medicamentele de uz pediatric și cele destinate tratării bolilor rare sau studiul privind penuria de medicamente. Va fi o strategie globală care acoperă întregul ecosistem, de exemplu, de la cercetare și dezvoltare și studii clinice la aspecte normative, precum și concurența, proprietatea intelectuală și stimulentele. Va trebui să creăm sinergii cu alte politici, cum ar fi Planul european de combatere a cancerului în Europa, cercetarea și inovarea, strategia privind substanțele chimice și Pactul verde. O mai bună coordonare ne va permite să valorificăm oportunitățile deja disponibile.

Nu suntem decât la începutul procesului și invit toate părțile interesate să își împărtășească opiniile cu privire la această inițiativă. Ne puteți comunica opiniile dumneavoastră privind foaia de parcurs până la data de 7 iulie, iar consultarea publică online va rămâne deschisă până la începutul lunii septembrie.

Activități la nivelul UE

Medicamente

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Strategia farmaceutică pentru Europa

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Evaluarea sistemului de taxe aplicat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Medicamente

Agenția Europeană pentru Medicamente

Știri

Comisia lansează o consultare publică referitoare la strategia farmaceutică pentru Europa

În urma pandemiei de COVID-19, strategia va urmări să asigure aprovizionarea Europei cu medicamente sigure și la prețuri accesibile pentru a răspunde nevoilor pacienților și pentru a ajuta industria farmaceutică europeană să rămână inovatoare și să își păstreze poziția de lider mondial. Consultarea este deschisă până la data de 15 septembrie 2020.

Contribuiți la elaborarea strategiei farmaceutice a UE prin opinii și observații!

Invităm părțile interesate din domeniul sănătății și publicul larg să participe la consultarea publică (a se vedea mai sus), dar și să ne comunice opinii cu privire la foaia de parcurs privind strategia farmaceutică până la data de 7 iulie 2020.

Apel în atenția părților interesate să își exprime interesul de a participa la un atelier online pe tema strategiei farmaceutice în zilele de 14 și 15 iulie 2020

Părțile interesate din domeniul medicamentelor și domeniile conexe ar trebui să răspundă până la data de 5 iulie dacă doresc să participe la atelierul virtual în cursul căruia vor putea face schimb de opinii cu autoritățile naționale și Comisia cu privire la aspecte specifice ale strategiei farmaceutice.

Comisarul pentru sănătate, Stella Kyriakides, are sarcina de a se asigura că Europa dispune de provizii suficiente de medicamente la prețuri accesibile

În scrisoarea de misiune pe care a adresat-o comisarului Kyriakides, președinta von den Leyen i-a solicitat să se asigure că Europa dispune de rezerve suficiente de medicamente la prețuri accesibile, care să acopere nevoile sale, și, în același timp, că industria farmaceutică europeană primește sprijinul necesar pentru a putea rămâne inovatoare și a-și menține poziția de lider mondial.

Conferință webinar privind orientările referitoare la gestionarea studiilor clinice efectuate pe parcursul pandemiei de COVID-19 (15 mai 2020)

Conferința a fost co-organizată de Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Medicamente și Grupul de coordonare și facilitare a studiilor clinice al responsabililor din cadrul agențiilor pentru medicamente. Găsiți aici ordinea de zi și mai multe detalii.

Agenția Europeană pentru Medicamente publică raportul anual, disponibil și în format digital

Agenția Europeană pentru Medicamente și-a publicat raportul anual, în care arată ce a făcut pentru a proteja și promova sănătatea oamenilor și a animalelor în Europa, evidențiind cele mai importante realizări din 2019. Pentru prima dată, raportul anual al EMA este disponibil în format digital.

A început colectarea datelor pentru sistemul de taxe aplicat de EMA și pentru evaluarea legislației privind medicamentele orfane și de uz pediatric

Diverse acțiuni colectează și analizează date și cunoștințe care permit evaluarea impactului diferitelor soluții în răspuns la concluziile revizuirii legislației UE privind medicamentele orfane și de uz pediatric și susțin măsurile viitoare ale Comisiei în domeniul taxelor percepute de EMA.

Evaluarea legislației privind medicamentele destinate copiilor și tratării bolilor rare

Această evaluare comună acoperă legislația privind medicamentele cu scop special, mai ales medicamentele pentru copii și pentru tratarea bolilor rare. Ea va analiza eficacitatea și eficiența legislației UE și va stabili dacă este adecvată scopului, ținând cont de evoluțiile din domeniul produselor farmaceutice.

Comisia și EMA lansează un nou plan de acțiune privind medicamentele pentru terapii avansate

Scopul noului plan de acțiune este de a raționaliza procedurile și de a răspunde mai bine cerințelor specifice ale dezvoltatorilor de medicamente pentru terapii avansate.

Comisia continuă monitorizarea „Abordării strategice privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului”

Anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare în care a prezentat o serie de măsuri de abordare a provocărilor complexe pe care eliminarea produselor farmaceutice le prezintă pentru mediul înconjurător. Domeniile de acțiune acoperă toate etapele ciclului de viață al produselor farmaceutice în cursul cărora pot fi aduse îmbunătățiri.

Proiecte din cadrul programului UE în domeniul sănătății

Acțiunea europeană comună privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate

Această acțiune comună are scopul de a garanta că politicile combatere a rezistenței la antimicrobiene și a infecțiilor asociate îngrijirilor de sănătate sunt adoptate și puse în aplicare în mod coordonat în toate statele membre.

Sprijin pentru lucrările OCDE privind accesul la medicamente

Cu sprijinul financiar al Programului UE în domeniul sănătății, OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a derulat mai multe proiecte menite să identifice modalitățile prin care pot fi eficientizate cheltuielile farmaceutice și prin care s-ar putea face față mai bine schimbărilor de pe piață.

EURIPID – Baza de date europeană cu informații despre prețul medicamentelor

Acest proiect sprijină cooperarea în materie de metode de stabilire a prețurilor de referință și instituirea de către statele membre a unor orientări pentru atenuarea efectelor negative neintenționate ale normelor internaționale de evaluare comparativă a prețurilor privind accesul la îngrijire.

Accesibilitatea îngrijirilor farmaceutice și tendințele în materie de cheltuieli: analiza datelor privind vânzările de produse farmaceutice pentru perioada 2008-2018

Analiza datelor privind vânzările de produse farmaceutice va oferi răspunsuri la principalele întrebări referitoare la accesibilitatea îngrijirilor farmaceutice în țările UE, precum și privind evoluția cheltuielilor publice cu produsele în materie de produse farmaceutice, în conformitate cu Agenda UE privind sistemele de sănătate.

Rețeaua europeană de evaluare a tehnologiilor medicale (EUnetHTA) - acțiunea comună 3

Acțiunea comună 3 a rețelei are ca scop să sporească utilizarea, calitatea și eficiența activităților comune la nivelul UE pentru a sprijini alegerile echitabile, sustenabile și bazate pe date concrete în ceea ce privește asistența medicală și tehnologiile în domeniul sănătății și pentru a asigura reutilizarea în rapoartele și activitățile de la nivel regional și național.

Alte linkuri utile

Planul de acțiune comun privind medicamentele de uz pediatric

Studiu referitor la impactul economic al regulamentelor privind medicamentele de uz pediatric, inclusiv în ceea ce privește recompensele și stimulentele

Studiu privind impactul economic al certificatelor suplimentare de protecție, al stimulentelor și recompenselor farmaceutice în Europa

Evaluarea taxelor aplicate de Agenția Europeană pentru Medicamente

Planul european privind lupta împotriva cancerului

O nouă strategie industrială pentru Europa

Strategia digitală europeană

Pactul verde european

Concluziile Consiliului din 2016 privind consolidarea echilibrului în rândul sistemelor farmaceutice din Uniunea Europeană și statele sale membre

Rezoluția Parlamentului European din 2017 referitoare la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente

Rezoluția Parlamentului European din 2018 referitoare la rezistența la antimicrobiene