Glavni sadržaj
Public Health

Bilten Zdravlje-EU br. 255 – U prvom planu

EU jača mjere za pripravnost zdravstva za brzo djelovanje u slučajevima izbijanja bolesti COVID-19 u budućnosti

Direktor odjela za javno zdravstvo, znanje o pojedinim zemljama i upravljanje krizama u Glavnoj upravi Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane John F. Ryan rekao je da Europska komisija poduzima mjere kako bi osigurala pripravnost zdravstva za brzo djelovanje u slučajevima izbijanja bolesti COVID-19 u budućnosti u Uniji. Komisija je ovog tjedna Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Europskom odboru regija uputila Komunikaciju o tim mjerama. Zaključci te Komunikacije navode se u nastavku.

Unija se mora pobrinuti da bude spremna za mogući ponovni rast broja slučajeva bolesti COVID-19. Za to je potrebno snažno koordinirano djelovanje u kratkom roku kako bi se ojačala područja koja su ključna za pripravnost i odgovor na krizu. Rano otkrivanje slučajeva i brz odgovor radi sprečavanja daljnjeg širenja bolesti, zajedno s posebnim mjerama za zaštitu najugroženijih skupina u našim društvima, trenutačno su najbolji način da izbjegnemo ponovno uvođenje opsežnih ograničenja, primjerice kretanja. Nadovezujući se na postojeći rad država članica, Komisije i agencija EU-a, u ovoj su Komunikaciji utvrđene mjere koje je potrebno poduzeti.

Ti napori trebali bi se temeljiti na pouzdanim dokazima i opsežnim aktivnostima u komunikaciji s javnošću. Sprečavanje ponovnog rasta slučajeva bolesti uvelike ovisi o ponašanju pojedinaca i pridržavanju javnozdravstvenih preporuka. Kako bi se osiguralo da se temeljni skup osnovnih pojedinačnih mjera predostrožnosti primjenjuje u svakom trenutku, ključno je da svi budu stalno na oprezu. To pak ovisi o prihvaćanju i razumijevanju javnosti da su mjere utemeljene i važne. Ključna odrednica budućeg razvoja događaja bit će praćenje stupnja društvene prihvaćenosti i rješavanje društvenih problema koji će se pojaviti u ranoj fazi. Te komunikacijske aktivnosti također podrazumijevaju sustavan i neposredan odgovor na dezinformacije o pandemiji koronavirusa, a dodatne napore trebalo bi uložiti i u jačanje kiberotpornosti ključne zdravstvene infrastrukture. U slučaju da država članica ponovno uvede izvanredne mjere, one bi trebale biti osmišljene tako da budu odmjerene i ograničene i ne ometaju vladavinu prava i parlamentarnu demokraciju.

Virus se ne zaustavlja na granicama EU-a i zato EU i njegove države članice osiguravaju više od 36 milijardi EUR hitne financijske pomoći, mostove humanitarne pomoći i dugoročnu potporu trećim zemljama kojima je pomoć potrebna. Uspostavljen je i humanitarni zračni most EU-a kako bi se održale ključne prometne veze za potrebe prijevoza humanitarnih radnika, zdravstvenih radnika za hitne intervencije i potrepština.

Stoga je potrebno nastaviti ulagati napore u koordinaciji s drugim globalnim akterima, uključujući Ujedinjene narode i WHO, kako bi se osigurao adekvatan međunarodni odgovor na ovu globalnu prijetnju zdravlju, uključujući pravedan pristup cjepivu protiv bolesti COVID-19. Paralelno s time treba nastaviti napore za rješavanje socioekonomskih učinaka ove krize, koji bi mogli ugroziti napredak postignut u postizanju ciljeva održivog razvoja, i ulaganja u otpornost partnerskih zemalja, prije svega jačanjem zdravstvenih sustava, i tako poduprijeti globalni oporavak. To je jedini način da se okonča aktualna kriza u Uniji i svijetu koju je uzrokovala pandemija.

Više nego ikad prije nužno je pozornost posvetiti smanjenju posljedica sezonske gripe u sezoni 2020./2021. te se mjere za ublažavanje tog scenarija moraju početi već sada provoditi. Kombinirani učinci istodobnog izbijanja bolesti COVID-19 i teške sezonske gripe mogli bi dodatno otežati stanje naših zdravstvenih sustava.

Europska komisija nastavit će surađivati s državama članicama u borbi protiv bolesti COVID-19. Zajedno ćemo nastaviti financirati istraživanja kojima se predviđa širenje i ponovni rast broja slučajeva bolesti te podupirati razvoj potrebnih medicinskih protumjera. Promicat ćemo i utvrđivanje i razmjenu primjera dobre lokalne prakse. Zahvaljujući ambicioznom planu oporavka potpomognutom revidiranim dugoročnim proračunom za razdoblje 2021. – 2027. i instrumentom EU sljedeće generacije Europa će ulagati i u projekte kojima će si osigurati oporavak i otpornost na moguće slučajeve izbijanja bolesti COVID-19 u budućnosti, kojima će se podupirati strukturne promjene u svim zdravstvenim sustavima i jačati sustavi i kapaciteti Unije za upravljanje krizama. Europa će iz krize uzrokovane bolešću COVID-19 izvući temeljitu pouku kako bi iz nje izašla snažnija, ujedinjenija i bolje opremljena za suočavanje s budućim krizama.

Aktivnosti na razini EU-a

Pripravnost na krizu i odgovor na nju

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Odgovor na pandemiju koronavirusa

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Odgovor na koronavirus – javno zdravlje

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Zajednička nabava zdravstvenih protumjera

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Odbor za zdravstvenu sigurnost

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Pandemija bolesti COVID-19

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Novosti

Europska komisija izdala Komunikaciju o mjerama za pripravnost zdravstva za brzo djelovanje u slučaju pojave budućih žarišta bolesti COVID-19 u Uniji

Komunikacija o tim mjerama poslana je Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Europskom odboru regija.

Pročitajte informativni članak o Komunikaciji

U tom se informativnom članku pruža dobar pregled mjera koje se poduzimaju kako bi se potaknula pripravnost za brzo djelovanje u slučaju pojave bilo kojeg budućeg žarišta bolesti COVID-19 u Uniji. Dostupan je na svim jezicima Unije.

Videozapisi: Pripravnost za pojavu mogućih budućih žarišta bolesti COVID-19

U kratkom informativnom videozapisu saznajte više o mjerama koje se poduzimaju i pogledajte videozapise s konferencije za medije o pripravnosti održane 15. srpnja, u kojoj je sudjelovala povjerenica za zdravlje Stella Kyriakides.

Komisija pokreće internetsku platformu „Re-open EU” za pružanje ažuriranih informacija o putovanjima

Taj interaktivni alat pruža informacije za planiranje putovanja i odmora u Europi te pomaže korisnicima da ostanu zdravi i sigurni. Informacije se redovito ažuriraju i dostupne su na 24 jezika.

Stalno ažurirane informacije o bolesti COVID-19 dostupne na internetskoj stranici posvećenoj javnom zdravlju u EU-u

Stranica se svakodnevno ažurira kako bi se pratilo stanje koje se neprestano mijenja. Ovdje možete pronaći i poveznice na ECDC i WHO.

Pročitajte sva izvješća Odbora za zdravstvenu sigurnost o pandemiji bolesti COVID-19

Odbor za zdravstvenu sigurnost nadležan je za jačanje koordinacije i razmjenu primjera najbolje prakse i informacija o nacionalnim aktivnostima za pripravnost. Države članice međusobno se savjetuju kako bi koordinirale nacionalne odgovore na ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju.

Informativni članak WHO-a o ciljevima održivog razvoja: Upravljanje iznenadnim rizicima za zdravlje (2019.)

Upravljanje zdravstvenim rizicima koje uzrokuju izvanredne situacije i katastrofe zahtijeva kombinaciju mjera za prevenciju, pripravnost, odgovor i oporavak. Ovaj informativni članak sadržava činjenice i brojke te otkriva koje su obveze države članice preuzele u suzbijanju tog problema.

Projekti u okviru Zdravstvenog programa

EU Healthy Gateways

Cilj je te zajedničke akcije poduprijeti suradnju i koordinirano djelovanje država članica kako bi se poboljšala njihova pripravnost i kapaciteti za odgovor na točkama ulaska, uključujući luke, zračne luke i kopnene prijelaze.

Druge zanimljive poveznice

Next Generation EU (EU sljedeće generacije)

Većina mjera oporavka koje je predložila Europska komisija provodit će se na temelju novog privremenog instrumenta za oporavak „Next Generation EU”, s proračunom od 750 milijardi eura.

OpenWHO

OpenWHO je nova interaktivna internetska platforma WHO-a na kojoj se nude internetski tečajevi za poboljšanje odgovora na izvanredne zdravstvene situacije.