Skip to main content
Public Health

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 255 – Editorial

UE consolidează măsurile sanitare de pregătire pe termen scurt pentru eventuale noi focare de COVID-19 în UE

John F. Ryan, directorul pentru sănătate publică, informații de țară și gestionarea crizelor din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene, afirmă că instituția pe care o reprezintă ia măsuri pentru a se asigura că există capacitățile necesare în vederea gestionării unor eventuale noi focare de COVID-19 în UE. În această săptămână, Comisia a publicat o comunicare către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor, în care sunt descrise aceste măsuri. Concluziile acestei comunicări sunt prezentate mai jos.

UE trebuie să se asigure că este pregătită pentru o posibilă reapariție a unor focare de COVID-19. Acest lucru necesită acțiuni pe termen scurt bine coordonate, pentru a consolida principalele aspecte în materie de pregătire și răspuns. În prezent, detectarea timpurie a cazurilor și un răspuns rapid care să prevină răspândirea virusului, alături de măsuri specifice de protecție a celor mai vulnerabile persoane din societățile noastre sunt cele mai potrivite mijloace de care dispunem pentru a evita reintroducerea unor restricții pe scară largă, cum ar fi izolarea. Pe baza inițiativelor adoptate de statele membre, Comisie și agențiile UE, comunicarea a stabilit măsurile necesare care trebuie luate.

Aceste eforturi trebuie susținute prin dovezi solide și campanii ample de comunicare publică. Prevenirea apariției de noi cazuri depinde în mare măsură de fiecare individ în parte și de respectarea recomandărilor privind sănătatea publică. Este esențial să fim atenți să respectăm toate măsurile preventive. În egală măsură, cetățenii trebuie să accepte și să înțeleagă natura și importanța acestor măsuri. Evoluțiile viitoare depind în mare măsură de capacitatea de monitorizare a gradului de acceptare din partea cetățenilor și de răspunsul nostru prompt la preocupările lor. Aceste eforturi de comunicare presupun, de asemenea, un răspuns sistematic și imediat la dezinformarea cu privire la pandemia de coronavirus. În același timp, trebuie făcute eforturi suplimentare pentru a spori reziliența cibernetică a principalelor infrastructuri de sănătate. În cazul în care un stat membru este nevoit să reintroducă măsuri de urgență, acestea ar trebui să respecte statul de drept și democrația parlamentară.

Virusul nu se oprește la frontierele Uniunii Europene și acesta este motivul pentru care UE și statele sale membre pun la dispoziție 36 de miliarde EUR pentru a furniza ajutor de urgență, poduri aeriene umanitare și sprijin pe termen lung în favoarea țărilor terțe aflate în dificultate. De asemenea, UE a creat un pod aerian umanitar pentru a menține conexiunile vitale de transport pentru lucrătorii din sectorul umanitar și sanitar și pentru a asigura aprovizionarea.

Trebuie să lucrăm în continuare în mod coordonat cu alți actori globali, inclusiv ONU și OMS, pentru a oferi răspunsul internațional necesar la această amenințare globală la adresa sănătății, inclusiv accesul echitabil la un vaccin împotriva COVID-19. În același timp, trebuie continuate eforturile pentru a aborda impactul socioeconomic al acestei crize, care amenință să submineze progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și investițiile în reziliența țărilor partenere, în special prin consolidarea sistemului sanitar, sprijinind astfel redresarea la nivel mondial. Aceasta este singura modalitate de a pune capăt actualei crize pandemice din UE și de la nivel mondial.

Mai mult ca niciodată, trebuie să se reducă impactul gripei sezoniere în perioada 2020-2021 și trebuie acționat acum pentru a atenua consecințele. Efectele combinate ale unor focare simultane de COVID-19 și cele din perioada gripei sezoniere ar putea reprezenta o amenințare pentru sistemele noastre de sănătate.

Comisia Europeană va continua să colaboreze cu statele membre în lupta împotriva COVID-19. Vom continua să finanțăm împreună cercetarea pentru a previziona răspândirea și reapariția virusului, precum și pentru a sprijini dezvoltarea contramăsurilor medicale necesare. De asemenea, vom promova identificarea și diseminarea bunelor practici locale. Prin intermediul unui plan de redresare ambițios, sprijinit de un buget pe termen lung revizuit pentru perioada 2021-2027 și de instrumentul Next Generation EU, Europa va investi și pentru a garanta redresarea și reziliența în cazul unor posibile noi focare de COVID-19, pentru a sprijini reformele structurale ale sistemelor de sănătate și pentru a consolida sistemele și capacitățile Uniunii de gestionare a crizelor. Europa va trage învățăminte din criza COVID-19 pentru a deveni mai puternică, mai unită și mai bine pregătită pentru a face față unor crize viitoare.

Activități la nivelul UE

Capacitatea de pregătire și răspuns în caz de criză

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Răspunsul la coronavirus

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Răspunsul la coronavirus – Sănătate publică

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Comitetul pentru securitate sanitară

Comisia Europeană – Sănătate și siguranță alimentară

Pandemia de COVID-19

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Știri

Comisia Europeană publică o comunicare privind măsurile sanitare de pregătire pe termen scurt pentru eventuale noi focare de COVID-19 în UE

Comunicarea a fost transmisă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului European al Regiunilor.

Fișa informativă privind comunicarea

Această fișă informativă oferă o bună imagine de ansamblu asupra măsurilor luate pentru a crește gradul de pregătire pe termen scurt în eventualitatea apariției unor noi focare de COVID-19 în UE. Este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE

Materiale video: pregătiri pentru eventuale noi focare de COVID-19

În acest scurt material video puteți afla mai multe despre ce măsuri se iau. De asemenea, puteți urmări înregistrarea conferinței de presă din 15 iulie, la care a participat comisarul pentru sănătate Stella Kyriakides.

Comisia lansează Re-Open EU, un instrument interactiv cu informații actualizate privind călătoriile

Acest instrument interactiv oferă informații pentru planificarea călătoriilor în Europa, ajutându-i totodată pe utilizatori să își mențină sănătatea și siguranța. Conținutul este actualizat periodic și este disponibil în 24 de limbi.

Informații despre COVID-19 actualizate permanent, disponibile pe pagina de internet a UE dedicată sănătății publice

Această pagină este actualizată zilnic pentru a reflecta evoluția situației. Accesați site-ul ECDC și al OMS.

Rapoartele Comitetului pentru securitate sanitară privind epidemia de COVID-19

Comitetul este mandatat să consolideze coordonarea și partajarea celor mai bune practici și a informațiilor referitoare la activitățile naționale de pregătire. În cadrul acestuia, statele membre se consultă pentru a coordona răspunsurile naționale la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Fișă informativă elaborată de OMS privind obiectivele de dezvoltare durabilă: gestionarea riscurilor în situații de urgență sanitară (2019)

Pentru a gestiona riscurile la adresa sănătății generate de situații de urgență și dezastre, este necesar să se combine măsurile de prevenire, pregătire, răspuns și redresare. Această fișă informativă include date și cifre și ilustrează angajamentele asumate de statele membre în vederea soluționării acestei probleme.

Proiecte din cadrul programului UE în domeniul sănătății

EU Healthy Gateways

Această acțiune comună urmărește să sprijine cooperarea și acțiunile coordonate ale statelor membre în vederea îmbunătățirii capacităților de pregătire și reacție la punctele de intrare, inclusiv în porturi, în aeroporturi și la punctele de trecere a frontierei.

Alte linkuri utile

Next Generation EU

Cea mai mare parte a măsurilor de redresare propuse de Comisia Europeană vor fi implementate cu ajutorul noului instrument temporar de redresare „Next Generation EU”, cu o capacitate financiară de 750 de miliarde EUR.

Mecanismul de protecție civilă al UE

Centrul UE de coordonare a răspunsului la situații de urgență

OpenWHO

OpenWHO este o nouă platformă interactivă a OMS, care oferă cursuri online pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns la urgențele sanitare.