Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 256 — На фокус

Завръщането в училище може да се различава тази година, но ангажиментът на ЕС да осигури на децата едно здравословно начало е същият.

Началото на учебната 2020—2021 година не прилича на предходните, тъй като поради COVID-19 се налагат някои ограничения, а местните органи остават в готовност да реагират в случай на пораждане на огнища на зараза. Едно нещо обаче не се е променило — ангажиментът на ЕС да осигури на учениците едно здравословно начало в живота. Поговорихме с директора по обществено здраве в Европейската комисия Джон Ф. Райън за няколко дейности от особено значение в началото на новата учебна година: здравната награда на ЕС, схемата за плодове и зеленчуци и Европейския ден на спорта в училище.

Как здравната награда на ЕС за 2020 г. е от полза за децата?

Здравната награда на ЕС за 2020 г. е от полза за учениците, като поощрява и споделя инициативи, насочени към опазване и укрепване на тяхното здраве по два различни начина — чрез насърчаване на здравословния начин на живот и насърчаване на ваксинацията сред децата на възраст между 6 и 18 години. И двете са жизненоважни за здравето на децата, а благодарение на здравната награда се повишава осведомеността и се насърчава по-голяма ангажираност.

Освен това училищата имат право да участват в надпреварата и за двете награди, които ще им осигурят възможност да продължат да работят за насърчаване на доброто здраве. Освен за училищата категорията „Здравословен начин на живот“ е отворена за участие и на градове, а категорията „Ваксинация“ — за НПО и детски градини. Все още има възможност за участие — крайният срок за представяне на инициативи е 16 септември 2020 г.

Освен това здравната награда на ЕС повишава осведомеността за жизненоважната роля на училищата, детските градини, градовете и неправителствените организации за промоция на общественото здраве, а изпратените в рамките на наградата инициативи са представят като добри практики, които могат да бъдат адаптирани, за да се използват другаде, или да послужат за вдъхновение.

Какво представлява схемата на ЕС за плодове и зеленчуци?

ЕС инвестира 250 милиона евро всяка учебна година до 2023 г. за тази инициатива, чрез която учениците получават безплатно пресни плодове, зеленчуци, мляко и определени млечни продукти. В рамките на схемата се финансират също така инициативи за обучение извън училище, като например пътувания до местни стопанства, училищни градини, кръжоци по готвене, тематични дни и игри.

Като виждат откъде идва храната и като се учат как да подготвят и да се наслаждават на здравословни ястия, има много по-голяма вероятност децата да придобият добри навици. Това е нещо важно, което трябва да се учи у дома и в училище. Здравословният режим на хранене и достатъчната физическа активност са сред 12-те начина, чрез които хората могат да намалят риска от раково заболяване, както е посочено в Европейския кодекс за борба с рака.

Ще се проведе ли тази година Европейският ден на спорта в училище?

6-то издание на Европейския ден на спорта в училище ще се проведе на 25 септември 2020 г. въпреки предизвикателствата в контекста на COVID-19. По-важно от всякога е да се насърчава физическата активност, тъй като пандемията се отрази на емоционалното и социалното благосъстояние на децата, а физическата активност може да помогне за предотвратяване на тревожността и депресията, както и за добрата форма на учениците.

Тази година училищата се приканват да покажат как адаптират своите дейности, като планират офлайн или онлайн прояви или съчетание от двете при спазване на националните и местните указания за безопасност. Онлайн сесии по физическо възпитание ще се предават в цяла Европа, а училищата могат също така да качват свои собствени видеоклипове на официалния уебсайт (вж. онлайн Наръчник за информационни материали и набор от инструменти за Европейския ден на спорта в училище).

Европейският ден на спорта в училище се съфинансира от програмата на Комисията „Еразъм+“ и е част Европейската седмица на спорта под наслов #BeActive (Бъди активен!). Миналата година 9000 училища в 44 държави помогнаха на 3 милиона деца да бъдат физически активни в продължение на 2 часа през този ден. Надяваме се обаче, че насърчаването на децата да бъдат по-активни физически не се смята за годишно предизвикателство, а за ежедневна цел.

Дейности на равнище ЕС

Хранене и физическа активност

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Ваксинaция

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Платформа за здравна политика

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Рамка за компетентности в областта на цифровите технологии за преподавателите (DigCompEdu)

Европейска комисия — Съвместен изследователски център

Информационен портал за промоция на здравето и превенция на заболяванията

Европейска комисия — Съвместен изследователски център

Новини

Здравна награда на ЕС за 2020 г. — една от двете покани за представяне на предложения е на тема ваксинация: краен срок 16 септември 2020 г.

Неправителствените организации, училищата и детските градини, които насърчават ваксинирането при деца (на възраст между 0 и 18 години) могат да представят своите инициативи. С тази награда Комисията подкрепя ваксинацията, която по оценки на СЗО спасява 2—3 милиона живота годишно.

Здравна награда на ЕС за 2020 г. — една от двете покани за представяне на предложения е на тема здравословен начин на живот: краен срок 16 септември 2020 г.

Училищата и градовете, които имат инициативи за насърчаване на здравословния начин на живот сред децата (от 6 на 18 години), могат да участват. Консумирането на здравословна храна и физическата активност в ранна възраст са от ключово значение за воденето на здравословен начин на живот на по-късен етап.

Онлайн и в училищата — Европейският ден на спорта в училище ще се проведе на 25 септември!

Финансирана по линия на програмата на ЕС „Еразъм+“, тази инициатива призовава училищата да накарат своите ученици да бъдат активни в Деня на спорта в продължение на поне 120 минути. Едно от предизвикателствата е да избягат или преминат ходейки 2020 метра през 2020 г., но всеки вид физическа дейност е подходяща, като например скачане или танци!

Европейската седмица на спорта от 23 до 30 септември 2020 г. акцентира върху психичното и физическото здраве

Годишната Европейска седмица на спорта насърчава хората да възприемат активен начин на живот по различни начини, много от които вече са по-креативни и достъпни онлайн. По време на пандемията спортът ни осигури начин да поддържаме нашето физическо и психическо благосъстояние.

Комисията започва кампанията #BeActiveAtHome, за да помогне на хората да останат активни въпреки ограниченията

Спортът и физическата активност подобряват физическото и психичното здраве и цялостното благосъстояние. Комисията прикани хората да покажат на останалите как са поддържали форма по време на кризата с коронавируса, за да помогнат на хората в Европа и извън нея да бъдат активни вкъщи (#BeActiveAtHome)!

Научете повече за инициативите на Комисията относно храненето и физическата активност

Комисията работи за намаляване на агресивния маркетинг на нездравословни храни, насочен към децата, насърчаване на промяната на състава на храните с цел намаляване на съдържанието на захар, мазнини и сол, предоставяне на пресни плодове и зеленчуци на децата в училище и за улесняване на физическата активност в училище и в общността.

Вижте информационния документ относно схемата на ЕС за хранене в училищата: плодове, зеленчуци и мляко

Европейската комисия ще приеме нов план за действие в областта на цифровото образование

В новия план за действие ще бъдат взети предвид поуките от кризата с COVID-19 и ще бъде представена дългосрочна визия за цифровата трансформация на образованието и обучението в ЕС.

Рамката на Комисията DigCompEdu помага на учителите пълноценно да се възползват от цифровите технологии

Общата референтна рамка DigCompEdu е насочена към преподавателите на всички равнища — от предучилищното до професионалното и висшето образование, както и ученето за възрастни. В нея се определят компетентностите, които учителите следва да придобият, за да използват пълноценно цифровите технологии за преподаване, учене и оценяване.

Инструментът на Европейската комисия SELFIE може да помогне на училищата да планират онлайн преподаването за новата учебна година

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е безплатен и лесен за използване инструмент с възможност за персонализиране, предназначен да помага на училищата да внедряват цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците.

Доклад на Съвместния изследователски център относно вероятното въздействие на COVID-19 върху образованието

В доклада се подчертават трудностите, които са срещнали училищата и учениците през този период, и се препоръчва училищата да се подготвят за алтернативни методи на преподаване, включително онлайн обучение.

Комисията публикува доклад относно неравнопоставеността в образованието в Европа и физическото затваряне на училищата по време на пандемията от COVID-19

В доклада на Съвместния изследователски център на Европейската комисия допълнително се подчертава необходимостта от целенасочени действия за подпомагане на децата в неравностойно положение, за да могат да наваксат пропуснатото.

СЗО — въпроси и отговори: училищата и COVID-19

В 2 от всеки 5 училища по света липсват основни съоръжения за миене на ръцете преди пандемията от COVID-19 — УНИЦЕФ, СЗО

Данните от Програмата за съвместно наблюдение на СЗО/УНИЦЕФ показват, че през 2019 г. 43 % от училищата по света не са разполагали с достъп до основни съоръжения за миене на ръце със сапун и вода, което е ключово условие за безопасното им функциониране по време на пандемията.

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC): COVID-19 при децата и ролята на училищата за предаването на COVID-19

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията прави преглед на епидемиологията и характеристики на заболяването COVID-19 при децата (0—18 години) в държавите от ЕС/ЕИП и в Обединеното кралство и оценява ролята на детските заведения за предаването на болестта.

Проекти по линия на здравната програма

Obtains E2: OBesity Training And Information Services in Europe - phase 2 (Информационни услуги и обучения за затлъстяването в Европа — фаза 2)

Инициативата OBTAINS-E2 подпомага достъпа до добри практики в услугите за управление на теглото и се стреми да предоставя надеждна информация на всички, като се обръща специално внимание на намаляването на неравенствата и на разработването на политики за справяне със затлъстяването в целия регион.

Други интересни връзки

План на ЕС за действие във връзка със затлъстяването при децата

Европейски кодекс за борба с рака

STOP – Науката и технологиите в политиката относно затлъстяването сред децата

Портал на ЕС за най-добри практики

Европейска комисия: книга с рецепти за обяд в училище

Призивът от Тарту за здравословен начин на живот

Промяна на състава на храните

Маркетинг на храни и безалкохолни напитки, насочен към деца и юноши

Световна федерация по затлъстяването