Skip to main content
Public Health

Zpravodaj „Zdraví v EU“ č. 256 – Téma

Začátek tohoto školního roku probíhá za neobvyklých okolností, ale závazek EU poskytnout dětem zdravý start je trvá

Začátek školního roku 2020/21 se od všech předchozích poměrně liší: koronavirová pandemie si nadále vyžaduje určitá omezení a připravenost místních orgánů reagovat na ohniska nákazy. Jedna věc se však nezměnila - závazek EU poskytnout školním dětem zdravý start do života. Požádali jsme Johna F. Ryana, šéfa ředitelství odpovědného za oblast veřejného zdraví (útvar Evropské komise), na několik aktivit majících zvláštní význam v souvislosti se začátkem nového školního roku – na cenu EU za přínos v oblasti veřejného zdraví, na program „Ovoce a zelenina do škol“ a na Evropský den sportu ve školách.

Jak souvisí letošní cena EU za přínos v oblasti zdraví se školami?

Letošní ročník této ceny dvěma způsoby odměňuje a sdílí iniciativy zaměřené na ochranu a zlepšení zdraví školní mládeže: podporuje u této části populace zdravý životní styl a očkování dětí a dospívajících (6 až 18 let). Obojí má pro zdraví dorůstající generace zásadní význam a cena v oblasti zdraví pomáhá o těchto problematikách zvyšovat informovanost a angažovanost.

Školy se mohou ucházet o obě tyto ceny. Vítězové získají dost zajímavé ceny, které budou moct využít k další práci na podpoře dobrého zdravotního stavu. Kategorie „zdravý životní styl“ je otevřena i městům a kategorie „očkování“ zas nevládním organizacím a krom škol i školkám. Na podání přihlášky máte ještě pár dní – lhůta končí 16. září 2020.

Cena EU v oblasti zdraví rovněž zvyšuje povědomí o důležité úloze, kterou hrají školy, školky, města a nevládní organizace při podpoře veřejného zdraví. Iniciativy přihlášené do této soutěže budou prezentovány jako osvědčené postupy, jež lze přizpůsobit k použití jinde nebo využít jako inspirace.

Co konkrétně obnáší program EU „Ovoce a zelenina do škol“?

Do roku 2023 investuje EU do této iniciativy každý školní rok 250 milionů EUR. Do škol se pak bezplatně distribuuje čerstvé ovoce, zelenina, mléko a některé mléčné výrobky. Z programu se rovněž financuje vzdělávání mimo školu: výlety do místních zemědělských podniků, školní zahrady, vaření či tematické dny a hry.

Je mnohem pravděpodobnější, že si děti osvojí dobré návyky, pokud budou vědět, odkud potraviny pocházejí a jak z nich připravit a vychutnat si zdravé jídlo. A tomu se mohou učit nejen doma, ale i ve škole. Podle Evropského kodexu pro boj proti rakovině je zdravá strava a dostatečná fyzická aktivita jedním z 12 způsobů, jak snížit riziko onkologického onemocnění.

Bude se letos konat Evropský den školního sportu?

Navzdory výzvám, které představuje pandemie COVID-19, se Evropský den školního sportu uskuteční, a to 25. září 2020. Podporovat tělesnou aktivitu je vlastně důležitější než kdy předtím – pandemie má dopad na duševní stav a životní podmínky dospělých i dětí a fyzické aktivity mohou úspěšně pomoci tlumit úzkost a depresi a pomoci studentům udržet si fyzickou kondici.

Letos školy vyzýváme, aby prezentovaly, jak kvůli koronaviru adaptovaly svou činnost – např. činnostmi online (či offline nebo jejich kombinací) v souladu s vnitrostátními a místními pokyny. Po celé Evropě budou online přenášeny sportovní aktivity a školy mohou rovněž na oficiálních internetových stránkách nahrávat svá vlastní videa (viz materiály a příručka k Evropskému dni školního sportu online).

Evropský den školního sportu je spolufinancován z programu Komise Erasmus+ a je součástí Evropského týdne sportu #BeActive. V loňském roce se zúčastnilo 9 000 škol ve 44 zemích. Na dvě hodiny tak do fyzických aktivit zapojily 3 miliony dětí. Doufáme však především, že povzbuzování dětí k větší fyzické aktivitě není pouze otázkou letošního roku, ale trvalým cílem.

Činnosti na úrovni EU

Výživa a fyzická aktivita

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Očkování

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Rámec digitálních kompetencí pro pedagogy (DigCompEdu)

Evropská komise – Společné výzkumné středisko

Vědomostní portál EU v oblasti podpory zdraví a prevence onemocnění

Evropská komise – Společné výzkumné středisko

Aktuality

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví 2020 - Jedna ze dvou výzev se týká očkování: Uzávěrka je 16. září 2020

Své iniciativy mohou do soutěže hlásit nevládní organizace, školy a školky, které se snaží propagovat očkování dětí a mladistvých (0–18 let). Tímto oceněním Komise připomíná nesmírný význam očkování, které podle odhadů WHO ročně zachrání 2–3 miliony životů.

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví 2020 - Jedna ze dvou výzev se týká zdravého životního stylu: Uzávěrka je 16. září 2020

Do soutěže se mohou hlásit školy a města, které podporují zdravý životní styl dětí (od 6 do 18 let). Klíčem k udržení trvalého zdravého životního stylu v pozdějším věku je zdravé stravování a tělesná aktivita v mládí.

Evropský den školního sportu – 25. září (online a ve školách)

Iniciativa je financována z programu EU Erasmus Plus a vyzývá školy, aby své studenty v tento den aktivně zapojili alespoň na 120 minut do nějaké sportovní činnosti. Jednou z výzev je urazit 2020 metrů – během nebo chůzí – ale počítá se jakákoli fyzická aktivita včetně skákání a tance!

Evropský týden sportu 23.–30. září: Zaměřeno na duševní a tělesné zdraví

Každoroční Evropský týden sportu motivuje k tomu, aby lidé pěstovali aktivní životní styl, a to v nejrůznějších podobách – spousta kreativních tipů je k dispozici online. Během pandemie nabývá sport jakožto způsob, jak si zachovat fyzickou a duševní pohodu, ještě většího významu.

Komise zahajuje kampaň #BeActiveAtHome, aby lidé zůstávali aktivní i během omezujících opatření zavedených kvůli koronaviru

Sport a tělesná aktivita zlepšují tělesné a duševní zdraví a celkovou pohodu. Komise vyzvala ty, kteří se sportovním aktivitám pravidelně věnují, aby ostatním ukázali, jak si během koronavirové krize udržují kondici. Chce Evropany i obyvatele jiných kontinentů motivovat: #BeActiveAtHome!

Více o iniciativách Komise zaměřených na výživu a tělesnou aktivitu

Komise usiluje o omezení agresivního marketingu nezdravých potravin cíleného na děti. Podporuje požadavek, aby výrobci prováděli změny ve složení některých potravin: aby snížili obsah cukru, tuku a soli, aby bylo dětem do škol dodáváno čerstvé ovoce a zelenina aby měla mládež vhodné podmínky k fyzické aktivitě ve škole i mimo ni.

Viz infopřehled o projektu EU „Ovoce, zelenina a mléko do škol“

Evropská komise přijme nový akční plán digitálního vzdělávání

Aktualizovaný akční plán využije ponaučení z koronavirové krize a bude obsahovat dlouhodobou vizi digitální transformace vzdělávání a odborné přípravy v EU.

Rámec Komise DigCompEdu pomáhá učitelům plně využívat digitálních technologií

Obecný referenční rámec DigCompEdu se zaměřuje na pedagogy ze všech stupňů, od předškolního po odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Uvádí kompetence, které by učitelé měli získat, aby mohli plně využívat digitální technologie k učení a hodnocení.

Při plánování online výuky v novém školním roce může školám pomoci nástroj Evropské komise „SELFIE“

Nástroj SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) je jednoduchý, bezplatný a přizpůsobitelný nástroj, který má školám pomoci začlenit digitální technologie do výuky, učení a hodnocení žáků/studentů.

Zpráva JRC o pravděpodobném dopadu onemocnění COVID-19 na vzdělávání

Zpráva upozorňuje na problémy, s nimiž se v tomto období potýkají školy a studenti, a doporučuje, aby se školy připravily na alternativní metody výuky, včetně výuky online.

Komise zveřejňuje zprávu k politice týkající se nerovností ve vzdělávání v Evropě a uzavírání školních zařízení během pandemie COVID-19

Zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise dále zdůrazňuje potřebu cílených opatření, která pomohou znevýhodněným dětem dohnat zpoždění ve výuce.

Světová zdravotnická organizace – otázky a odpovědi: Školy a COVID-19

2 z 5 škol z celého světa neměly před koronavirovou pandemií zařízení k základní hygieně (UNICEF, WHO)

Údaje ze společného monitorovacího programu WHO/UNICEF ukazují, že 43 % škol na celém světě nemělo v roce 2019 přístup k zařízení k mytí rukou mýdlem a vodou, což je klíčová podmínka pro bezpečný provoz během pandemie.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí COVID-19 u dětí a úloha školního prostředí při přenosu nákazy

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí poskytuje epidemiologický přehled a charakteristiky onemocnění COVID-19 u dětí a dospívajících (0-18 let) v zemích EU/EHP a ve Spojeném království a hodnotí roli podmínek péče o děti při přenosu onemocnění.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Obtains E2: Školení o obezitě a informační služby v Evropě - fáze 2

OBTAINS–E2 podporuje přístup k osvědčeným postupům určeným k regulaci tělesné hmotnosti a usiluje o to, aby byly všem k dispozici spolehlivé informace, se zvláštním zaměřením na snižování nerovností a vytváření politik pro boj proti obezitě v celém evropském regionu.

Další odkazy

Akční plán boje proti dětské obezitě

Evropský kodex proti rakovině

STOP – věda a technika pomáhá v boji proti dětské obezitě

Portál EU s osvědčenými postupy

Evropská komise: Školní obědy – recepty

Výzva z Tartu pro zdravý životní styl

Zdravější složení potravin

Marketing potravin a nealkoholických nápojů zaměřený na děti a dospívající

World Obesity Foundation (Světová nadace pro boj s obezitou)